Vyhľadávanie spoločností a obchodných partnerov - SK (90630)

stav spoločnosti: všetky ; tržby: od 0 do 0; zoradené zostupne podľa: tržby a výnosy

Rozšírené zobrazenie Exportovať zostavu do EXCELU Exportovať zostavu do CSV
Index Názov Rok ÚZ Veľkosť organizácie Právna forma Tržby + výnosy Daň Zisk po zdanení Vlastné imanie Aktíva Neobežný majetok Výrobná spotreba Výroba
5.jhorx Východoslovenské strojárne a.s. 2015 nezistený Akc. spol. 0,00 € 0,00 € -357 904,00 € -dx5g4xsx 0,00 € f x 0
j.54o1 Slovenský energetický podnik, štátny podnik v likvidácii 2021 nezistený Štátny podnik 0,00 € 0,00 € 0,00 € irz73l 957 004,00 € ilu14 9 v
5.zpxbu BRATISLAVSKÉ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁVODY, štátny podnik, podnik v likvidácii 2015 nezistený Štátny podnik 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 0,00 € l 6 2
m.a81 Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik "v likvidácii" 2016 nezistený Štátny podnik 0,00 € 0,00 € -41 802,00 € f61om 379 267,00 € rhhvxl g3b3i 4
m.132 NOVODEV, výrobné družstvo, Nové Zámky 2019 nezistený Družstvo 0,00 € 0,00 € -24 057,00 € -kz54y8 140 605,00 € dwbw9 m6kli n
r.7es2z STAVBA, výrobné družstvo Nitra v likvidácii 2021 nezistený Družstvo 0,00 € 0,00 € 0,00 € v 0,00 € 3 vj4ie e
8.58230 Stavebné bytové družstvo Poľnohospodár Košice v likvidácií 2022 nezistený Družstvo 0,00 € 0,00 € -1 658,00 € -br2q 0,00 € 2 1zts k
e.jevv9 Stavebné bytové družstvo poľnohospodárov 2022 nezistený Družstvo 0,00 € 0,00 € -13,00 € l6cu2 49 767,00 € 4 y r
z.loux Okresné výstavbové bytové družstvo 2016 nezistený Družstvo 0,00 € 0,00 € 0,00 € hveo 5 086,00 € e8nl 3 s
y.1bz3q Obchodno - poľnohospodárske družstvo vo Vydranoch 2015 nezistený Družstvo 0,00 € 0,00 € 0,00 € -me6zza5 9 236,00 € r h b
t.v9xa3 Poľnohospodárske družstvo Zlaté Klasy 2019 nezistený Družstvo 0,00 € 0,00 € -109 854,00 € 723jp4 147 920,00 € t fa 4
6.jd2p4 Poľnohospodárske družstvo Hody. 2013 nezistený Družstvo 0,00 € 0,00 € -8 896,00 € 8 0,00 € 1 h d
9.2cdae Poľnohospodárske družstvo Kalinovo „v konkurze“ 2022 nezistený Družstvo 0,00 € 0,00 € 2 860 036,00 € 6 0,00 € x p04p4 p
a.87u8y Poľnohospodárske družstvo Vinné 2020 nezistený Družstvo 0,00 € 0,00 € 48 649,00 € 3 0,00 € f 2vk3 4
t.sr8w5 Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra 2023 nezistený Družstvo 0,00 € 0,00 € 381,00 € -b7hedkb 3 078 407,00 € 4noue9j maalm f
9.50cjo "Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Domaniža - v likvidácii" 2021 nezistený Družstvo 0,00 € 0,00 € -23,00 € -3p -23,00 € t t p
8.dlmzz Poľnohospodárske družstvo 1.Máj so sídlom v Košeci v konkurze 2019 nezistený Družstvo 0,00 € 0,00 € -6 169,00 € -phrs6ur 1 046 840,00 € 88292o dre2 n
t.lazbq Poľnohospodárske družstvo "Poľana" v Duplíne 2023 nezistený Družstvo 0,00 € 0,00 € 0,00 € v 0,00 € u o 7
y.wt0li Poľnohospodárske družstvo Leles 2018 nezistený Družstvo 0,00 € 0,00 € 0,00 € y 0,00 € s m u
i.unc20 Poľnohospodárske družstvo Vyšný Žipov 2017 nezistený Družstvo 0,00 € 0,00 € 0,00 € -eiwwrb 352 818,00 € mry4dn t e
y.acg Roľnícke družstvo v Dubovom, v dodatočnej likvidácii 2020 nezistený Družstvo 0,00 € 0,00 € -6,00 € -e9w 66,00 € hr i f
a.t0ch Poľnohospodárske družstvo Dolný Hričov 2020 nezistený Družstvo 0,00 € 0,00 € 0,00 € -cqb4w52 -228 146,00 € z 3 c
9.jej Roľnícke družstvo Zbýňov 2016 nezistený Družstvo 0,00 € 0,00 € -2 501,00 € -fris33v 70 530,00 € l ytc5 f
y.jrzu0 SLOVINTERNORM, spol. s r.o. 2022 1 zamestnanec Spol. s r. o. 0,00 € 0,00 € 187,00 € -7b13ns 7 067,00 € 7 r1x5 q
b.txope SLOWBAU, spol. s r.o. v likvidácii 2018 nezistený Spol. s r. o. 0,00 € 0,00 € -60,00 € -wp 0,00 € 2 6 a