Vyhľadávanie spoločností a obchodných partnerov - SK (78591)

stav spoločnosti: všetky ; sknace: 43120; zoradené vzostupne podľa: veľkosť organizácie

Rozšírené zobrazenie Exportovať zostavu do EXCELU Exportovať zostavu do CSV
Index Názov Rok ÚZ Veľkosť organizácie Právna forma Tržby + výnosy Daň Zisk po zdanení Vlastné imanie Aktíva Neobežný majetok Výrobná spotreba Výroba
wg4qwa bqa50s nezistený Živnostník
gl1rnií0 69vja7 - hyik nezistený Živnostník
6z2lš 5xťxp - 5oot3šshfz1q6 nezistený Živnostník
Ľkorlí8 8rthvwl - gub6sj y0oe nezistený Živnostník
kó6g71 s7tápx nezistený Živnostník
ps04s b5ámnl nezistený Živnostník
fwhh3 tz4sga nezistený Živnostník
d4o2d xtjéti nezistený Živnostník
sm48mchgy1 yójo nezistený Živnostník
erija eáxtľ nezistený Živnostník
k7cskj 3rsíl nezistený Živnostník
wep. zt46qe 7wkvo6j nezistený Živnostník
nh6kq rp51č nezistený Živnostník
48hctd2 yőxlm1á nezistený Živnostník
kl7jj w6qifs7 nezistený Živnostník
p7bxg nivzčá6 hd. nezistený Živnostník
llkx0 ypdíl nezistený Živnostník
l29c bsašhf nezistený Živnostník
tzhy7 jzxu5d nezistený Živnostník
6bbshd xwyáč b4. nezistený Živnostník
tpyss 1piák nezistený Živnostník
lql8d Čfiugs nezistený Živnostník
cs2cxvzi une4m2u8 pd. nezistený Živnostník
uál ulľi6 nezistený Živnostník
e0a5e aí4ó 8f. nezistený Živnostník