Vyhľadávanie spoločností a obchodných partnerov - SK (289)

stav spoločnosti: všetky ; sknace: 85310; zoradené zostupne podľa: tržby a výnosy

Rozšírené zobrazenie Exportovať zostavu do EXCELU Exportovať zostavu do CSV
Index Názov Rok ÚZ Veľkosť organizácie Právna forma Tržby + výnosy Daň Zisk po zdanení Vlastné imanie
Gymnázium nezistený Rozpočtová organizácia
Gymnázium sv. Don Bosca, Ul. Ľ. Fullu 2805/6, 955 03 Topoľčany nezistený Nezisková organizácia
Súkromné gymnázium Svidník nezistený Nezisková organizácia
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda nezistený Nezisková organizácia
Gymnázium nezistený Rozpočtová organizácia
zvy. erky28šy2 rvkqe1 nezistený Živnostník
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Gymnázium sv. Uršule, Nedbalova ul.č. 6 Bratislava nezistený Nezisková organizácia
Súkromné gymnázium nezistený Nezisková organizácia
Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského 50-99 zamestnancov Nezisková organizácia
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským-Vámbéry Ármin Gimnázium,Námestie sv.Štefana 1190/4,Dunajská Streda-Dunaszerdahely 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Prvé slovenské literárne gymnázium 5-9 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 10-19 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Gymnázium 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Gymnázium Martina Kukučína 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Súkromné gymnázium nezistený Nezisková organizácia
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, Galanta 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Stredná športová škola s vyučovacím jazykom maďarským - Középfokú Sportiskola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Gymnázium, Ulica 1. mája 8, 901 01 Malacky 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Gymnázium 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia