Vyhľadávanie spoločností a obchodných partnerov - SK (289)

stav spoločnosti: všetky ; sknace: 85310; zoradené zostupne podľa: tržby a výnosy

Rozšírené zobrazenie Exportovať zostavu do EXCELU Exportovať zostavu do CSV
Index Názov Rok ÚZ Veľkosť organizácie Právna forma Tržby + výnosy Daň Zisk po zdanení Vlastné imanie
Gymnázium, Metodova 2, Bratislava 100-149 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Spojená škola sv. Jána Pavla II., Dlhé hony 3522/2, Poprad 50-99 zamestnancov Nezisková organizácia
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Gymnázium - Gimnázium 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Gymnázium P. O. Hviezdoslava 20-24 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Gymnázium 25-49 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Gymnázium 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Kalinčiakova 24, Trnava 10-19 zamestnancov Nezisková organizácia
Gymnázium Martina Hattalu 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia
Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice 50-99 zamestnancov Rozpočtová organizácia
1. Súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, Bratislava 25-49 zamestnancov Nezisková organizácia
Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa, Haanova 28, Bratislava 50-99 zamestnancov Nezisková organizácia
1. súkromné gymnázium v Bratislave nezistený Nezisková organizácia
Súkromné gymnázium FUTURUM, Grešákova 1, Košice 10-19 zamestnancov Nezisková organizácia
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra 50-99 zamestnancov Nezisková organizácia
Súkromné bilingválne gymnázium 5-9 zamestnancov Nezisková organizácia
Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča 10-19 zamestnancov Nezisková organizácia
Súkromné gymnázium nezistený Nezisková organizácia
Gymnázium nezistený Rozpočtová organizácia
Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra 100-149 zamestnancov Nezisková organizácia
Súkromné gymnázium, Bajkalská 29, 08001 Prešov nezistený Nezisková organizácia
Športové gymnázium nezistený Rozpočtová organizácia
Gymnázium Andreja Škrábika nezistený Nezisková organizácia
Gymnázium nezistený Rozpočtová organizácia
Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove nezistený Nezisková organizácia