SZČO s IČO 11926317

Dátum vzniku
10.09.1990
Predmety činnosti
 • Sprostredkovanie obchodu (od 15.9.1990)
 • Veľkoobchod-nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (od 15.9.1990)
 • Maloobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (od 15.9.1990)
 • Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi (od 18.3.1993)
 • Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom - stery ľahkých kovov s obsahom hliníka (od 30.5.1994)
 • Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom - zber, zhromažďovanie, preprava (od 7.4.1997)
 • zobraziť ukončené
 • Montáž,údržba a opravy elektrických zariadení a bleskozvodov (od 15.9.1990 do 19.5.2006)
 • Výkup,triedenie,úprava a predaj druhotných surovín - odpad z kožiek a koží,papier,sklo,železný šrot,farebné kovy,textilplastické hmoty,s výnimkou nebezpečných odpadov nebezpečných odpadov (od 3.8.1992 do 27.3.2002)
 • Stery ľahkých kovov s obsahom hliníka (od 3.8.1992 do 27.3.2002)
 • Reštauračné služby III. skupiny (od 3.8.1992 do 27.3.2002)
 • Nákladná cestná doprava (od 7.4.1997 do 25.8.2004)
 • Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (od 7.4.1997 do 27.3.2002)
 • Pohostinská činnosť (od 3.8.1992 do 3.7.2013)
 • Vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 7.4.1997 do 3.12.2013)
Dátum aktualizácie
18.03.2021
Domény