SZČO s IČO 14241684

Dátum vzniku
11.02.1991
Predmety činnosti
  • zobraziť ukončené
  • Vykonávanie bytových a občianskych stavieb (od 30.9.1992 do 11.8.2016)
  • Vykonávanie priemyselných stavieb (od 30.9.1992 do 11.8.2016)
  • Obchodná činnosť v plnom rozsahu okrem koncesovaných čin. a tovaru, na ktorý je potrebné vydať zvláštne povolenie (od 30.9.1992 do 11.8.2016)
  • Požičiavanie motorových vozidiel (od 30.9.1992 do 11.8.2016)
  • Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností (od 28.1.2004 do 11.8.2016)
  • Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku (od 28.1.2004 do 11.8.2016)
Dátum aktualizácie
01.02.2020
Domény