Poľnonákup ŠARIŠ, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
78/P
Dátum vzniku
01.05.1992
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
Predmety činnosti
 • vnútroštátna cestná nákladná doprava (od 19.5.2005)
 • prevádzkovanie verejného skladu (od 11.8.1999)
 • prevádzkovanie železničnej vlečky (od 1.6.1998)
 • chov hospodárskych zvierat (od 1.6.1998)
 • poľnohospodárska výroba (od 1.6.1998)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb (od 23.6.1997)
 • predaj stavebného materiálu a hutníckych výrobkov (od 23.6.1997)
 • sprostredkovanie obchodu - rastlinné a poľnohospodárske výrobky, spotrebný a priemyselný tovar (od 31.1.1994)
 • nákup a predaj rastlinných výrobkov, poľnohospodárskych, potravinárskych výrobkov, spotrebného tovaru, priemyselného tovaru (od 28.4.1992)
 • výroba kŕmnych zmesí a výrobkov zo zemiakov (od 28.4.1992)
 • čistenie a príprava osív (od 28.4.1992)
 • ošetrovanie a odbyt rastlinných výrobkov (od 28.4.1992)
 • zásobovanie hospodárskymi potrebami (od 28.4.1992)
 • zobraziť ukončené
 • výroba sódovej vody (od 26.2.2003 do 18.5.2005)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 33,19 €
 • Počet: 157943
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 17.12.2022
Štatutárny orgán
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 17.4.1998. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 14.4.2000. Zmena stanov a.s. schávlená valným zhromaždením konaným dňa 25.6.2002.
 • Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 16.4.1999.
 • Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 17.4.1998.
 • Zmena stanov zo dňa 9.5.1997
 • Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 23.4.1996. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 24.9.1996.
 • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR zo dňa 23.4.1992 podľa § 28 ods.l zák.č. 92/ /91 a § 154 a násl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 221
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2022
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 3 - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 3 - časť 2
 • Zápisnica z VZ Polnonakup Saris 2022.asice
 • Úplné znenie stanov 3.asice
 • Oznámenie o skončení obchodovania s akciami.asice
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2021
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2021
 • Zápisnica z VZ
 • úplné znenie stanov
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Notárska zápisnica z MVZ 2022.asice
 • Stanovy 2022 - úplné znenie.asice
 • Zápisnica z Valného zhromaždenia + prezenčka.asice
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2019
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2016.pdf
 • zápisnica z VZ
 • podpisové vzory - S. Biroš, P. Biroš
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Sprievodný formulár RÚZ
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2015
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2013
 • Výročná správa za rok 2013.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.doc
 • not. záp. N 276/2013
 • účt. záv. 2012+výr. správa+správa auditora
 • zápisnica z MVZ
 • účt. záv. 2011+výr.správa+audit
 • účt. záv. 2010 + výr, správa + audit.
 • not. záp. N 221/2005
 • zápisnica z DR
 • podpisové vzory - P. Biroš, Ľ. Kolesár
 • účt. záv. 2009 + výr. správa 2009 + audit
 • rozhodnutie o premene MH
 • účt. záv. 2008 + výročná správa + správa audítora
 • účt. záv. 2007 + výr. správa + audit,.
 • účt.záv. 2003+výr.správa+audit.
 • účt. záv. 2006 + výr. správa
 • not. záp. N 339/2006 - zápisnica z VZ + úplné znenie stanov
 • účt. záv. 2005 + výr. správa + audit.
 • účt. záv. 2004 + výročná správa + správa audítora
 • not. záp. Nz 22284/2005 - zápisnica z VZ
 • úplné znenie
 • podpisový vzor - Ing. Ľ. Kolesár, Ing. P. Biroš
 • koncesná listina
 • podpisový vzor - Ing. Ľ. Kolesár, Ing. R. Bušša
 • zápisnica č. 1
 • zápisnica č. 2
 • not. záp. Nz 61029/2004
 • 2x účt.záv.2002+príloha+správa auditora+výročná správa
 • konsol. UZ 2002+príloha+ správa auditora
 • účt.záv. 2001+výročná správa+správa auditora+príloha
 • podpisové vzory -V.Pačai,A.Zápotocký, Ľ.Kolesár, R. Bušša, Š. Petrunčík, P. Biroš, A. Lukačin" Š.Macej.
 • konsol. UZ 2001+ príloha+správa auditora
 • not.záp. N 478/02 - úplné znenie stanov
Dátum aktualizácie
20.05.2024
Domény