COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo - Podrobnosti

Vložka číslo
6/T
Dátum vzniku
24.05.1953
Predmety činnosti
 • pečenie mrazených pekárenských polotovarov (od 18.6.2013)
 • kopírovacie a rozmnožovacie služby (od 7.7.2010)
 • ubytovacie služby (od 10.7.2007)
 • vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok plynových zariadení, plynových rozvodov a tlakových nádob (od 28.11.2003)
 • reklamné činnosti (od 28.11.2003)
 • vydavateľské činnosti (od 28.11.2003)
 • verejná cestná nákladná doprava (od 22.6.1993)
 • predaj jedov a žieravín v maloobchode (od 22.6.1993)
 • pohostinská činnosť (od 22.6.1993)
 • opravy motorových vozidiel (od 22.6.1993)
 • výroba, inštalácia, opravy el. strojov a prístrojov (od 22.6.1993)
 • vodoinštalatérstvo-kurenárstvo (od 22.6.1993)
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi (od 22.6.1993)
 • automatizované spracovanie dát (od 22.6.1993)
 • prenájom nehnuteľností (od 22.6.1993)
 • prenájom priemyselného tovaru, strojov a zariadení- leasing (od 22.6.1993)
 • aranžérstvo (od 22.6.1993)
 • kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja, sprostredkovanie a predaj v zmysle voľnej živnosti (od 22.6.1993)
 • zobraziť ukončené
 • 1/Družstvo vykonáva svoju činnosť v súlade s princípom socialistikej zákonnosti a rozvíja ju podľa zásad plánovitosti a hospodárskeho súťaženia tak, aby pri využívani všetkých možností daným mu socialistickým právnym poriadkom úspešne plnilo svoje poslanie. (od 24.5.1953 do 21.6.1993)
 • 2/Družstvo nesmie nadraďovať svoje záujmy na záujmy celospoločenské, nesmie zneužívať svoje hospodárske postavenie na úkor iných subjektov alebo iným spôsobom konať proti záujmom spoločnosti. (od 24.5.1953 do 21.6.1993)
 • 3/Pre splnenie svojich úloh a celospoločenských cieľov družstva v súlade s úlohami štátneho plánu a princípmi (od 24.5.1953 do 21.6.1993)
 • zabezpečuje obchodnú činnosť a to na úseku maloobchodu i veľkoobchodu zabezpečuje služby verejného stravovania a ubytovacie služby (od 24.5.1953 do 21.6.1993)
 • poskytuje obchodné služby obyvateľstvu i organizáciam podľa zákona o vnútornom obchode a ostatných všeobecne záväzných právných predpisov (od 24.5.1953 do 21.6.1993)
 • vykonáva potravinársku výrobu,prípadne inú výroby spojenú so svojou činnosťou a spracúva nakúpené suroviny (od 24.5.1953 do 21.6.1993)
 • nakupuje a predáva poľnohospodráske výrobky, suroviny, domáce výrobky, lesné a voľne rastúce plody, resp. iné výrobky na obohatenie a skvalitnenie trhu (od 24.5.1953 do 21.6.1993)
 • poskytovať vlastnými kapacitami dopravy a údržby služby organizáciám a občanom v čase keď tieto nebudú môcť byť využité pre vlastné potreby družstva. (od 24.5.1953 do 21.6.1993)
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Zdenka Odrášková
  122
  92705 Dlhá nad Váhom
  Slovensko
  Vznik funkcie: 18.04.2016
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • MUDr. Mgr. Regan Belovič
  Agátová 1067/10
  92701 Šaľa
  Slovensko
  Vznik funkcie: 18.04.2016
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Mgr. Marcel Ančin
  24
  92503 Horné Saliby
  Slovensko
  Vznik funkcie: 18.04.2016
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Ing. Ildikó Körösiová
  405
  92582 Tešedíkovo
  Slovensko
  Vznik funkcie: 18.04.2016
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Ing. Július Belovič
  Jánošíkova 1362/25
  92701 Šaľa
  Slovensko
  Vznik funkcie: 18.04.2016
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
 • JUDr. Júlia Ančinová
  Jánošíkova 1362/25
  92701 Šaľa
  Slovensko
  Vznik funkcie: 18.04.2016
  Názov funkcie: podpredseda predstavenstva
 • Ing. Ľudovít Kulcsár
  Kúpeľná 4420/41
  92900 Dunajská Streda
  Slovensko
  Vznik funkcie: 18.04.2016
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Ing. Iveta Schwarzová
  Železničiarska 104/15
  92400 Galanta
  Slovensko
  Vznik funkcie: 18.04.2016
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Oľga Ondrušová
  Liesková 2276/9
  92701 Šaľa
  Slovensko
  Vznik funkcie: 18.04.2016
  Názov funkcie: člen predstavenstva
Ďalsie právne skutočnosti
 • Úplné znenie stanov družstva schválené na zhromaždení delegátov dňa 07.04.2003. Zmena obchodného mena a sídla z Jednota, spotrebné družstvo, Galanta, Revolučná štvrť 1, 924 14 Galanta na COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, 924 14 Galanta.
 • Zmena stanov schválená zhromaždením delegátov dňa 15.4.2002.
 • Zmena stanov schválená zhromaždením delegátov dňa 18.04.1997. Zmena stanov schválená zhromaždením delegátov dňa 03.04.1998.
 • Zmena stanov schválená zhromaždením delegátov dňa 12.04.1996. Stary spis: Dr 21
 • Zmena stanov čl.11 bod 4 schválená zhromaždením delegátov dňa 9.5.1994. Stary spis: Dr 21
 • Zmena stanov schválená zhromaždením delegátov dňa 28.4.1995. Stary spis: Dr 21
 • V súlade s § 765 Zák. č. 513/91 Zb. bolo družstvo pretransformované podľa Zák. 42/92 Zb. Stanovy družstva v súlade so Zák. 513/91 Zb. boli odsúhlasené Zhromaždením delegátov dňa 5. 9. 1992. Stary spis: Dr 21
 • Toto družstvo vzniklo na ustanovujúcom valnom zhromaždení konanom dňa 24.5.1953. Zmena stanov: Schválená zhromaždením delegátov dňa 16.3.1991 - rozšírenie čl. 11 bod 4 - aby sa 15 dní pred rokovaním ZD zaslali všetky prejednávané materiály. Stary spis: Dr 21
Uložené listiny
 • Výročná správa za rok 2023 - časť 1
 • Výročná správa za rok 2023 - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 3
 • Výročná správa za rok 2022 - časť 1
 • Výročná správa za rok 2022 - časť 2
 • Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov z 18.4.2016
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 3
 • Výročná správa za rok 2021
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 4
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 5
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 4
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 3
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2 - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2 - časť 4.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 4.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 5.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Stanovy
 • Podpisový vzor člena predstavenstva Mgr. Marcela Ančina
 • Podpisový vzor člena predstavenstva MUDr. Mgr. Regan Belovič
 • Podpisový vzor člena predstavenstva Zdenka Odrášková
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 3 - časť 3.doc
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 3 - časť 2.jpg
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 3 - časť 1.jpg
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Zmeny č. 8 Stanov
 • Zápis zo Zhromaždenia delegátov
 • Zmeny č. 7 Stanov
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
 • Zápisnica z vz
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Výročná správa za rok 2012
 • Správa nezávislého audítora
 • Správa o overení súladu
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Výročná správa za rok 2011
 • Zápis zo zhromaždenia delegátov 18.04.2011
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Ildikó Körösiová
 • Správa audítora
 • Dodatok správy audítora
 • Výročná správa 2010
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Stanovy - úplné znenie
 • Zmeny stanov
 • Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 2009
 • Výročná správa 2009
 • Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Výročná správa za rok 2008
 • Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Dodatok č. 4 k stanovám
 • Zápisnica o priebehu zhromaždenia delegátov 24.04.2009
 • Výročná správa za rok 2007
 • Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Výročná správa za rok 2006
 • Notárska zápisnica N 177/06, NZ 19131/06, NCRls 19097/06
 • Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Ľudovít Kulcsár, Dunajská Streda
 • Podpisový vzor člena predstavenstva JUDr. Irena Belovičová, Šaľa
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Výročná správa za rok 2005
 • Sprievodný list
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Výročná správa za rok 2004
 • Výpis zo záznamu z 12. rz
 • Odstúpenie člena predstavenstva - Ing. Mária Horváthová, Sereď
 • Sprievodný list.
 • Podpisový vzor.
 • Zápisnica zo zhromaždenia delegátov.
 • Záznam zo 4. riadneho zasadnutia.
 • Odstúpenie z funkcie.
 • Účtovná závierka r. 2003.
 • Výročná správa r. 2003.
 • Živnostenský list.
 • Návrh na zmenu
 • Zápis zo zhromaždenia delegátov 15.04.2002
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Mária Horváthová, Sereď
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Vladimír Matula, Šaľa
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Oľga Ondrušová, Šaľa
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Kamil Slušňák, Galanta
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Judita Véghová, Galanta
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ľubomír Veselický, Sereď
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Rozália Bírová, Dlhá nad Váhom
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Margita Držková, Galanta
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Július Belovič, Šaľa
Dátum aktualizácie
07.07.2024
Domény