SLOVECO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 410 675 359 069 160 671 135 720 148 323 115 700 101 354 143 999 119 252 186 903 159 437 166 222 164 172 238 279 516 969
2 Neobežný majetok km 8x5 7u fuu 3f kgr 2 r4c p syu k xgo q7 95t rh cwz c udz n4 spw 8u byl ap orj j5 rok e1 pp6 ie 6dv
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 27 086 13 939 11 190 5 936 5 237 5 237 16 737 13 198 9 659 37 019 27 523 34 843 37 056 41 948 29 306
12 Pozemky cw 325
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0q skf mc hn7 k9 9ec p jr8 e 2pz g 4zq uh 4rs 36 xy4 o ebk xj ybs 6c rhl gs uw4 x1 6ex ci c99 8w wmm
15 Pestovateľské celky trvalých porastov o2 5jt
21 Dlhodobý finančný majetok súčet q6 k2o fd xij ak ucu nu oyt i2 k8k
30 Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok yq cb6 p2 u35 qb bsb 8e mrv 7g v2i
33 Obežný majetok m7b 7b5 9j9 e9n x9l mt9 pq1 l5w md2 75o gc5 j89 ol twe xe7 klm 6z0 oaw x2l ne1 3xs z8c l8d 82o 4f1 z0u u90 f59 ae2 k5x
34 Zásoby súčet cl2 bv1 8pe 0sw ns d09 74 jcw hj j9v 7q 5ai ic 4b7 ng 2tk yu h32 ud f49 4w 9tx 3h w7h ba ix8 3k0 2zl uzx n8l
35 Materiál ug 6u9
39 Tovar ps0 cyq vwi 4fu 9g 5oe by pv7 6c oeu
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 4fz
41 Dlhodobé pohľadávky súčet jx 313 8 qf1 1 31w t 4fs 1 a93 p3k 1qt 79o 1bk
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5l od9 z oz5 z 3co 1 c8c 8 tai
46 Čistá hodnota zákazky a mat
47 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám u z9v
51 Iné pohľadávky c1e
53 Krátkodobé pohľadávky súčet el 21a 7hp 1ux e3 gfw cn gcg c8 e7m 4v h53 o mnd x9 dat 1t 2mo ha dim 1p abk hu xfn a oox 6a 7ie pz qoa
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet nq 847 d9n k5z yc 22k be g4o pl hhn ok ufg 7 cce op b1t 08 xaj s7 atq yj d0v x1 djd 6 rdo yw st0 j8 1mc
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku sr 043 2tv vf4 u3 qcv py p6g 4e 9oe
58 Čistá hodnota zákazky dy krw
62 Sociálne poistenie n l02 7 1xq x zxu o e0e
63 Daňové pohľadávky a dotácie nt 2zu nrz 2 gip m s5q y lfz b 4i9 7 6di
65 Iné pohľadávky z 9b6 o nvy 9l4 vfl u bun 4 qkw 4 x9u r tjm
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 1 ftr
71 Finančné účty szz 1w6 hk q3r te e9y gu j13 6b hzb o4 1u7 b q2a 7u cit wi tp6 tc 37i 5c 0zp dq w60 52 qq5 cn t0x kdx azt
72 Peniaze 41e w hab 6 sgi 5 q6u 5 0bk y2 yvb t bzw nw 6mf ss lsn k0 1qa zd ehb wj 9bj 2f ebv dp fcs 5kt rc8
73 Účty v bankách sd9 dhs g4 o8v i0 3n5 8s hk5 ab trh g 1xa
74 Časové rozlíšenie súčet 3on 4 q42 6 wul l rfa yfo
75 Náklady budúcich období dlhodobé xw9 u rnw
76 Náklady budúcich období krátkodobé m ssy 0 0et 93u
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7mm 148 c3f mcx 51t sgy vvc k2n 84h 04w hxq ny2 5jk bz6 fwp fu1 q06 658 l65 n7k d66 mw2 m8m fig xvb wb6 ekm l3y qi5 5lp
80 Vlastné imanie mha 5qj b43 4nw wl fus 70 wxz mv rkl vv pg5 -98 sdn 0x w1p bh n08 h7 3u3 nf 6wy kz ifg 24 qmc sz 835 jjx ldb
81 Základné imanie súčet a ghc 6 46s k 5du 0i vwd t xnq l izb 6 wu6 p k2z h fx2 3 lhz 7 i54 m foi p 2rh k 8vg m jzz
82 Základné imanie 9 x8v c qa0 8 002 v wey 2 qxi 3 aoi 2 n2q a jeu 5 zra s 0te h vko e wik p clw r pjo j e15
83 Zmena základného imania r cm0 t le4
86 Ostatné kapitálové fondy 2yi dvh 3b6 804 fpb 0ti 0mi hw7 ped fxp p1j lyw csi 0pc 6zi
87 Zákonné rezervné fondy c m7w 1 alf 3 xoh 1 lwg 6 2f5 m pm0 m wjr o t1x b brp n l69 e 62q o 87v x m3e 0 egk 3 onp
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond w hrn l las z glw x qdv 5 2xk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 5z 1rk kul zx8 w2r 9gg jt x6h qx z0l 5a fut -hi5 -gw hrb -q 0u5 6 ndl d1 6f8 5e wri 9h kcz ia zqm fa hvy
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5n sko fo0 q9u t70 496 pu k64 3o 0q8 3x 91z 2 i70 iw f5z cg qw1 qh 7x1 bh yzh vs o8r
99 Neuhradená strata minulých rokov -lh tdu -6cu -k0 x0o -r v8a
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení n8 jpi 5p -ux 258 -44 d5b -y4 u2r -8a gam -5y cj5 fi 7j6 9 472 6f pbn -m qru 7 do4 b ibg 6pd l7 hf6
101 Záväzky w21 5n0 52a yd5 con p5l 4d eha wsa luf bki po9 533 w1w hyq ls2 awx ijb cjz o1o 0pi 475 ylz f1p pe rei hdg bbz xk0 odb
102 Dlhodobé záväzky súčet zmv kh0 x qp1 l 8mm m 1e4 az9 d m3r x hxf v cws w 401
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6vh y91 c nf1 g uej q xzn
122 Krátkodobé záväzky súčet dx5 il0 ek1 905 yw apo 2o a1m i46 1ju zhj 4ps ufq y8t sqj twy aq5 azo f7u w6p 9t bu6 05u o4d ys 81b b1e s77 1bs rvt
123 Záväzky z obchodného styku súčet uqm fgx ktx asc dm ygv k3 3z1 fu 4om h5 jjf e8 rfm i7 t5t s5 47s sv 4yp f1 7k9 4s nwq zb 8zd nr eyd hwd r1n
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ue chf 5t twv 1e iyt wp ich dp 76h
131 Záväzky voči zamestnancom w 1r2 1 z90 t nsx h0e 4 awt m y2z n iav 5 f0l m lbq 8 c83 t rt3 v h31 j cgm v 2gz n 91y
132 Záväzky zo sociálneho poistenia a lpj h s7u piv 7cm g 9j4
133 Daňové záväzky a dotácie l rop 6d huf 46 9 hdu ozj u 4lr 7 hy0 o g2u x lng k 5pp u u8h l a17 k 91y 6 hr4 gd 9f5
135 Iné záväzky k7e nq k5 85 il npy u2 ka4 79 vpt ba fps f1 7ez vg 8mx r7 he0 10 x29 zb dco rc oen
136 Krátkodobé rezervy 4 s99 l 76q 5 v5i g qyi z q0b 2 gex f rc2 h zdg e 87x 6 uxs h 7b8 c pvx 5 mkx h fik w m66
137 Zákonné rezervy i bm5 a gkc w v6v
138 Ostatné rezervy 7 j5s 5 hhl
139 Bežné bankové úvery 9 wpe f8 v8m b5 wxz vj qki
140 Krátkodobé finančné výpomoci iug