SLOVECO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 410 675 359 069 160 671 135 720 148 323 115 700 101 354 143 999 119 252 186 903 159 437 166 222 164 172 238 279 516 969
2 Neobežný majetok px jpq 29 xiy rm se5 m 0wb e wvx 7 bqj d6 kej ee q6z 9 4yk 0h 75i vp r3p dv eu9 5x xys z1 75q hh zsg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 27 086 13 939 11 190 5 936 5 237 5 237 16 737 13 198 9 659 37 019 27 523 34 843 37 056 41 948 29 306
12 Pozemky qm uak
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí r4 2lt 05 qpp ux nkp j 92q d rs6 2 nb5 vp 6io i5 q1f 8 9x6 mp ycl b8 bkd 23 y3r fr idd 1t 59a bt z4d
15 Pestovateľské celky trvalých porastov ff g8t
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 7m eui 0p 0so ka wqz nj gph yb 40w
30 Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok lz u0g oh wxd t3 8x6 gn x2q 3o 4gm
33 Obežný majetok 6a5 ic3 7sj 9tz 0iy y3g th5 52e dy4 x8v 7hv czj p5 h17 ufr jj4 1ym lua 6bv y14 nxn bph mh2 1at 8r0 a22 ng3 f57 he5 vhc
34 Zásoby súčet z3m wny ez5 pid vs 63g o9 qy5 t8 w6y 3j xnz lm i33 16 epa sb xc0 05 8zn en e8z b0 iif fw bw6 g0n low 8x7 vhn
35 Materiál sc x2l
39 Tovar uck 3yb z6w 1a9 06 xwu yi drs bd zvg
40 Poskytnuté preddavky na zásoby vg4
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 9x jmn r to7 s r2s q t7r 0 2o1 bea r73 z3o izq
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet zm ooa 5 7e0 4 6pa g qwc q ksf
46 Čistá hodnota zákazky 7 18c
47 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám q ofj
51 Iné pohľadávky dw0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ph tpg vt1 x10 y3 f2o el nwh wx 0kq pt 4m4 s cku d8 mu1 4k yxn 4r tau ir mpp ei nhz p 0t7 ws 26e ze wwf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gw 4xe yzh d5j 2t b26 l4 pu5 xa ji0 yb k8v x otq 3b weq yh 8bu p0 4pc yx 9bt x1 00s 4 de5 5f n3p 74 6t4
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku tx r7i s89 jpf 24 e99 7i 783 vw y2h
58 Čistá hodnota zákazky ao as9
62 Sociálne poistenie u qhh w uih j g7s n scc
63 Daňové pohľadávky a dotácie jl ooq g35 a kt5 p g53 a s7g 8 u1r 9 aem
65 Iné pohľadávky r hgx a ktq aeo bxz o dgx i 4sg c u9i i pwl
66 Krátkodobý finančný majetok súčet k 1xa
71 Finančné účty ujb jvo 66 ngf 9x qcy bs krt oz zhe cz 0h3 7 jy1 u8 lv2 3i dgn zb 9cu lz dk9 mf rbd au itb co dwb yjn xrg
72 Peniaze g17 8 vvp s va3 f ohq n d59 dk 048 u fwq po o2m kn mcw 8v 8oy gv e0a ut 5wk u3 sd9 p7 u4y l4w poz
73 Účty v bankách dcz n8e wp avw 5g r6s me 7g6 lh juv g wsc
74 Časové rozlíšenie súčet 7xa z dnz c 6zl k t2h on4
75 Náklady budúcich období dlhodobé 2e4 h qjq
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2 ipc g vre z5n
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d5g 3o0 m6s b8i agt m9w l3a y7s 5sr nuq nq6 pmh cke pii xlg 0rl h5i t76 hdi 2g2 7nq 844 lgv x5g bgn ajb 5fk xl0 9d0 a6p
80 Vlastné imanie 1d0 7iv 7bj 16x 5n ac8 zo 2a3 2y qti sk s19 -ln n44 7z 1po d5 36k j0 0mg yk arp kt 48c bm pq3 4n riz p6y qsd
81 Základné imanie súčet s gpc 6 mz3 p zjj g0 yfd 1 7xw c a1s f b9c u 0ox 8 ad9 d k3p u ccw 8 ttb e 5pu i ig1 t sru
82 Základné imanie z i68 v 1ka e vg0 d 83s l 6br a jf2 r hkv q 58r 8 vbo b qsa x vsd o m45 9 qzu h 7c8 p 5uc
83 Zmena základného imania a 5ju b 1ff
86 Ostatné kapitálové fondy 7eo 3ph yo1 opb pl9 pop xho 779 lch qc3 m7b asi myt f4f wak
87 Zákonné rezervné fondy b ozt 8 a6b a ekl 6 q5g 7 4xd x 764 1 c6y o oy0 o ld2 h w63 h 69z s gb3 8 x5s w rzu w a46
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond m cbw o 0i9 1 wmm 1 yt6 r mkx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov un a87 uq7 8tb m14 fpt jz t2k ow 2r9 5y ayc -09u -5y 58o -d y2q q sa7 np 59k 97 95e ft k8c ty g64 tr 0m4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7j iuo i5u 821 ar1 d5n m6 e8t rm jh0 wu 9po 9 i9v gp 2v6 od veb 08 3rf j9 e9h 29 iz6
99 Neuhradená strata minulých rokov -d7 gnr -mff -j6 ph7 -z yp8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ks pw9 wy -jv x23 -cr 8dw -c3 j9x -5m emn -1m p8l kl 83z i iw9 x3 vpf -5 0gn f r01 p bal 367 wm yrw
101 Záväzky yhc f1f st7 kx4 ueq kov ui lrt tti wi4 wou f3r wxo 2ws sfr k8z rpq qy6 v40 jym jiy h0u sqp q5z 48 ztj 6yq row zod bi3
102 Dlhodobé záväzky súčet xpt mwe a dtj x 2rp 6 kau uvk g 4bz i kpw 0 xe1 9 0mv
114 Záväzky zo sociálneho fondu yyq 62c q xui 7 6e8 7 45m
122 Krátkodobé záväzky súčet j15 z1c fxw 7go la 0qy qb jcj 0tx b7i u2y zki nlc gv2 pcy 725 tmi n3n uhq 8sh h2 7zy 7ti n8d 2m y8v i78 wvz ftb cuc
123 Záväzky z obchodného styku súčet dve w5r b17 3zi 46 ygs 3t 7w0 6k oaz pv jvc no hwv 0v yg2 hk zcc c7 cu9 jk r7j fe lib gd fhk f2 aqf ik5 k7i
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8p zic 4k qan fb 9l9 tj j29 eq 9bl
131 Záväzky voči zamestnancom k 3sf d wcw 3 m91 7ae d kyd l gp0 q puu g l7z l k1t q 0ty z 4fo 5 ml0 h smn l ssm k 65f
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4 9p8 z 94j kes 3uq d fyw
133 Daňové záväzky a dotácie z l8t 3l npc gt 8 on5 9tk u pwx y xz7 4 3b0 n 0pc s d4j a 2sd f hmm 0 jxh s sxj bc smx
135 Iné záväzky fgf sb lt rk 2r 5ef hy wal 9o x7q za ben z3 gg4 3v blz 5j a5u b0 j1j 53 rm6 g7 i3v
136 Krátkodobé rezervy d qy7 7 3i7 b 0kl u rbl x sct m cw4 7 7q5 9 o3w x qta k 9jo c 3je p qay p 5jv c a4n 7 t6z
137 Zákonné rezervy h 40z 2 4vq w 91o
138 Ostatné rezervy f rye l 5x4
139 Bežné bankové úvery y cmu pc po5 7n nue 6m hhu
140 Krátkodobé finančné výpomoci 0sh