Ing. Milan Kosmeľ - Podrobnosti

Dátum vzniku
24.09.1992
Predmety činnosti
 • Sprostredkovanie obchodu
 • Maloobchod mimo riadnej predajne - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností
 • Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených plynových zariadení v rozsahu uvedenom v oprávnení
 • Pohostinská činnosť
 • Opravy vyhradených technických zariadení plynových
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
 • Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína ,destilátov, kávy, čaju, zákuskov, cukroviniek
 • Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a obvyklých príloh
 • Prenájom hnuteľných vecí
 • Kontrola kotlov a vykurovacích sústav
 • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení rozsahu: technické zariadenia tlakové skupina A a1 kotly parné, I. trieda a2 kotly parné a kvapalinové, II. trieda a3 kotly parné a kvapalinové, III. trieda a4 kotly parné a kvapalinové, IV. trieda b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny e potrubné vedenie na rozvod nebezpečnej kvapaliny, tlak nad 1 MPa, DN nad 25 technické zariadenia tlakové skupina B a kotly parné a kvapalinové, V. trieda b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny e1 potrubné vedenia na rozvod nebezpečnej kvapaliny, tlak do 1 MPa e2 potrubné vedenia s pracovnou látkou vodná para f1 bezbečnostné príslušenstvo, chrániace pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku f2 bezbečnostné príslušenstvo na sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty f3 bezbečnostné príslušenstvo na sledovanie a dodržiavanie úrovne hladiny
 • Výroba hotových jedál pre výdajne
 • Prevádzkovanie výdajne stravy
Dátum aktualizácie