Ing. Milan Kosmeľ - Podrobnosti

Dátum vzniku
24.09.1992
Predmety činnosti
 • Sprostredkovanie obchodu (od 11.2.1993) (pozastavené od 3.2.2019 do 3.2.2022 )
 • Maloobchod mimo riadnej predajne - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností (od 11.2.1993) (pozastavené od 3.2.2019 do 3.2.2022 )
 • Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených plynových zariadení v rozsahu uvedenom v oprávnení (od 8.10.1996) (pozastavené od 3.2.2019 do 3.2.2022 )
 • Pohostinská činnosť (od 14.10.1992) (pozastavené od 3.2.2019 do 3.2.2022 )
 • Opravy vyhradených technických zariadení plynových (od 18.7.2007) (pozastavené od 3.2.2019 do 3.2.2022 )
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových (od 18.7.2007) (pozastavené od 3.2.2019 do 3.2.2022 )
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 18.7.2007) (pozastavené od 3.2.2019 do 3.2.2022 )
 • Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína ,destilátov, kávy, čaju, zákuskov, cukroviniek (od 18.7.2007) (pozastavené od 3.2.2019 do 3.2.2022 )
 • Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a obvyklých príloh (od 18.7.2007) (pozastavené od 3.2.2019 do 3.2.2022 )
 • Prenájom hnuteľných vecí (od 10.11.2009) (pozastavené od 3.2.2019 do 3.2.2022 )
 • Kontrola kotlov a vykurovacích sústav (od 19.9.2011) (pozastavené od 3.2.2019 do 3.2.2022 )
 • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení rozsahu: technické zariadenia tlakové skupina A a1 kotly parné, I. trieda a2 kotly parné a kvapalinové, II. trieda a3 kotly parné a kvapalinové, III. trieda a4 kotly parné a kvapalinové, IV. trieda b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny e potrubné vedenie na rozvod nebezpečnej kvapaliny, tlak nad 1 MPa, DN nad 25 technické zariadenia tlakové skupina B a kotly parné a kvapalinové, V. trieda b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny e1 potrubné vedenia na rozvod nebezpečnej kvapaliny, tlak do 1 MPa e2 potrubné vedenia s pracovnou látkou vodná para f1 bezbečnostné príslušenstvo, chrániace pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku f2 bezbečnostné príslušenstvo na sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty f3 bezbečnostné príslušenstvo na sledovanie a dodržiavanie úrovne hladiny (od 10.12.2012) (pozastavené od 3.2.2019 do 3.2.2022 )
 • Výroba hotových jedál pre výdajne (od 27.4.2015) (pozastavené od 3.2.2019 do 3.2.2022 )
 • Prevádzkovanie výdajne stravy (od 27.4.2015) (pozastavené od 3.2.2019 do 3.2.2022 )
 • zobraziť ukončené
 • Reštaurácia III. skupiny (od 29.9.1992 do 1.9.2001)
 • Pohostinstvo IV. skupiny (od 29.9.1992 do 1.9.2001)
Dátum aktualizácie
07.02.2020