SZČO s IČO 17852251

Dátum vzniku
15.05.1991
Predmety činnosti
  • Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov (od 24.7.1992)
  • Maloobchod a veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti (od 24.7.1998)
  • Sprostredkovateľská činnosť (od 24.7.1998)
  • Pohostinské služby v rozsahu voľnej živnosti (od 24.7.1998)
  • Revízia elektrických zariadení do 1000V a bleskozvodov (od 22.7.1992)
Dátum aktualizácie
28.03.2020