Roľnícke družstvo Liptovská Kokava - Podrobnosti

Vložka číslo
18/L
Dátum vzniku
01.01.1992
Predmety činnosti
 • Prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy (od 19.9.2019)
 • Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá (od 23.7.2019)
 • Poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účel spracovania alebo ďalšieho predaja (od 23.7.2019)
 • Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 23.7.2019)
 • Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve (od 23.7.2019)
 • Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (od 23.7.2019)
 • Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy,prútia a ich úprava, oprava a údržba (od 23.7.2019)
 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 23.7.2019)
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 23.7.2019)
 • Čistiace a upratovacie služby (od 23.7.2019)
 • Prevádzkovanie výdajne stravy (od 24.4.2014)
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 24.4.2014)
 • Prenájom hnuteľných vecí (od 24.4.2014)
 • ubytovacie služby (od 3.8.1994)
 • poľnohospodárska výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov (od 5.4.1993)
 • reštauračné a stravovacie služby (od 5.4.1993)
 • zobraziť ukončené
 • POSKYTOVANIE PRÁC V POĽNOHOSPODÁRSTVE A LESNEJ VÝROBE: (od 23.7.2003 do 22.7.2019)
 • vyrovnávanie (od 23.7.2003 do 22.7.2019)
 • práce s traktormi (od 23.7.2003 do 22.7.2019)
 • orba (od 23.7.2003 do 22.7.2019)
 • bránenie (od 23.7.2003 do 22.7.2019)
 • siatie (od 23.7.2003 do 22.7.2019)
 • sadenie (od 23.7.2003 do 22.7.2019)
 • valcovanie (od 23.7.2003 do 22.7.2019)
 • kosenie (od 23.7.2003 do 22.7.2019)
 • balenie (od 23.7.2003 do 22.7.2019)
 • vývoz močovky (od 23.7.2003 do 22.7.2019)
 • vývoz maštaľného hnoja (od 23.7.2003 do 22.7.2019)
 • pasenie zvierat (od 23.7.2003 do 22.7.2019)
 • iné (od 23.7.2003 do 22.7.2019)
 • poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účel spracovania alebo ďalšieho predaja (od 16.6.2003 do 22.7.2019)
 • cestná nákladná doprava (od 10.1.2003 do 22.7.2019)
 • píliarska drevovýroba (od 3.8.1994 do 22.7.2019)
 • verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava (od 5.4.1993 do 22.7.2019)
 • l. Výroba a predaj poľnohospodárskych, potravinárskych a priemyselných výrobkov (od 19.12.1991 do 4.4.1993)
 • 2. Služba občanom a organizáciám : * doprava pre vlastnú potrebu * stavebné a údržbárske práce * kovoobrábacie * zámočnícke práce * stolárske a tesárske práce * reštauračné, stravovacie a ubytovacie služby (od 19.12.1991 do 4.4.1993)
 • 3. Ťažba vápenca a riečneho štrku (od 19.12.1991 do 4.4.1993)
 • 4. Pestovanie zeleniny (od 19.12.1991 do 4.4.1993)
 • 5. Využívanie geotermálneho vrtu (od 19.12.1991 do 4.4.1993)
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na členskej schôdzi dňa 13.12.2002 bola schválená zmena Stanov a schválené nové úplné znenie Stanov vrátane zmien.
 • Na valnom zhromaždení dňa 19.3.1999 bola schválená zmena stanov.
 • Výročná členská schôdza konaná dňa 24.2.1994 bola schválená zmena stanov.
 • Členská schôdza konaná dňa dňa 17.12.1992 schválila zmenu stanov v súlade s ust. zák.č. 513/91 Zb. a 42/92 Zb. Stary spis: Dr 91
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Úplné znenie stanov.asice
 • Podpisový vzor.asice
 • Zápisnica.asice
 • Zápisnica + prezenčná listina.asice
 • Zápisnica z rokovania predstavenstva 30.10.2023.asice
 • Podpisový vzor Peter Žiška.asice
 • Zápisnica z rokovania predstavenstva 8.9.2023.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie OUZA.asice
 • Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze zo dňa 28.6.2019.asice
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
 • Potvrdenie o ukončení podnikania.asice
 • Úplné znenie Stanov zo dňa 28.6.2019.asice
 • Podpisový vzor .asice
 • Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 19.3.2019.asice
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • stanovy zo dňa 23/3/2018
 • zápisnica z VZ zo dňa 23/3/2018
 • uznesenie z rokovania výročnej členskej schôdze zo dňa 23.3.2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Podpisovy vzor Ing.Jaroslav Staroň
 • Podpisovy vzor Oto Choma.zep
 • Podpisovy vzor Tibor Faber.zep
 • Podpisový vzor Peter Žiška.zep
 • Podpisový vzor Slávka Sirakovská.zep
 • Zápisnica z výročnej členskej schôdze RD Lipt.Kokava zo dna 21.3.2014
 • Pozvánka RD Liptovská Kokava, dna 21.3.2014
 • Prezencna listina ku zapisnici z vyrocnej clesnkej schôze dna 21.3.32014
 • Stanovy RD Liptovska Kokava v zneni zmien zo dna 21.3.2014
 • Osvedcenie o zivnostenskom opravneni.zep
 • účtovná závierka za rok 2012+poznámky+správa audítora o overení individuálnej UZ+výročná správa+správa audítora o overení súladu VS s UZ
 • Účtovná závierka 2011+Poznámky
 • Zmena stanov z 25/03/2011
 • Úplné znenie stanov z 25/3/11
 • Účtovná závierka 2010 + poznámky + SNA + výročná správa
 • Zápisnica z VČS z 25/03/2011
 • Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 26/03/2010
 • Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26/03/2010
 • Stanovy zo dňa 26/03/2010 - úplné znenie - 2x
 • Odstúpenie z funkcie člena Ľ. Fronko
 • Účtovná závierka 2009 + poznámky + VS + SNA
 • Podpisový vzor: J. Baláž, L. Porubän, T. Fáber, O. Choma, M. Porubän
 • Skončenie funkcie členov štatut. orgánu - čestné prehlásenie
 • Stanovy zo dňa 25/03/2009 - úplné znenie
 • Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 25/03/2009
 • Účtovná závierka 2008 + poznámky + výročná správa + SNA
 • Podpisový vzor Anna Kapitáňová, Ladislav Porubän - 2x
 • Zápisnica zo zasadania predstavenstva roľníckeho družsva 12.03.2008
 • Zápisnica z výročnej členskej schôdze 14.03.2008
 • Výročná správa 2007, SNA, účt. závierka 2007, poznámky
 • Výročná správa 2006, SNA, účt. závierka 2006, poznámky
 • Výročná správa 2005, SNA, účt. závierka 2005, poznámky
 • Výročná správa 2004, SNA, účt. závierka, poznámky
 • Podpisový vzor: Ing. M. Fronko, Ing. J. Baláž, T. Fáber, P. Fronko, M. Porubän, Ing. V. Kačur, T. Porubän - 2x
 • Zápisnica mandátovej komisie z VČS, protokol volebnej komisie, zápisnica z VČS z 26/03/2004
 • Výzva - poplatok za uloženie listín do Zbl.
 • Výročná správa 2003, SNA, účt. závierka, poznámky - 2x
 • Výročná správa 2002, audit. správa, účt. závierka 2002
 • Uznesenie VČS z 28.3.2003, účt. závierka 2002 + príloha, audit. správa
 • Stanovy z 13.12.2002, zápisnica MČS z 13.12.2002
 • Výr. správa 2001, účt. závierka, príloha, uznesenie VČS, SNA
 • UZ k 31.12.2000 + SNA + VS
Dátum aktualizácie
02.05.2024