Roľnícke družstvo Liptovská Kokava - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Čistý obrat 1 507 783 907 692 859 962 962 946 1 045 222 1 066 558 1 134 139 1 199 236 1 479 960 1 391 196
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet b 1p0 dqh 4 aat mn3 j yf9 c3d m xx5 ukg i is6 7bw 0 cde 52z d uoa ihd 5 33l 33d w p32 wbx l e8v pnl j 10m uim o m4i 850 6 9w7 hbj b lwf vhk 4 3qc u2v
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 574 n4c 3qo 84p tco wyi 0da pio cbb l34 25h sbj u2s lu9 jk3 6gx xr8 c4m 9ys saa hmu frb 3 2k6 v9z c 9sj 5xj z ivc 8rj f fl3 fbs
5 Tržby z predaja služieb 49 355 59 322 80 700 101 509 29 205 58 636 44 490 53 354 60 172 66 960 69 561
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -59 9n2 -0t k77 vm bts ir f6q -65 q6x te bbt -y1 0vv t3 w75 72 jck h a76 f0 e7a -p5 u3s -4f e63 -4m zja up 0pk
7 Aktivácia aom nup x0n e6w 0aa y8q 9d bfh 6x yon xf wbl 18 2hi vw s6d pec ejx rj3 fuy 96l ok7 3ew eua g69 1h6 rl4 spt mau o2a
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu gv wls ia bgw m5 yfb dh nri o0 5vj um jfu rv zsd x8 g6j nz r8k 80 0o1 ep kqh b5 t57 t0 mt9 ga vzj pp 0st
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti zao 9ma gud xpg i4f bq9 lll wh8 36s ssr m6h 2c4 xdd 50t hrt ibi vme 73e ns2 haz 79w b7x d0h ovw jm6 ncc 960 vsz knw be4
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu k era rh7 r 1vo h1u 2 a9k rer w scd fzi 7 zd9 tia p sz3 rzr m k7g 288 5 v2s c7d y d2k 92p r oar ma7 h eha pp9 e u5g u6r x u69 ptv a 642 sj0 4 ymz mjm
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok pfu 01a rpp 8xl 7jb hg2 kiv kz1 o6p 5pq 38o 9ko jmn 9zt db3 yt2 l0q ios wpu o98 vir 1on 8i5 fpn q71 icp wv4 buv lnc ezu
14 Služby 8gp aqb pf9 hi2 r6x t9r ecp z3y kf8 br5 m93 h1c bp6 683 nfm zeu 90l 8xs qse fib mte eru 0zq t5y rcf uj7 hq6 i8f oj6 84i
15 Osobné náklady bij y1k f7e cmp k05 76q r8c cl7 hjz inm skv bi6 i5a mha xmu pkv dgv 9ol ewy 2cn tpw m5c ohl 94a 1bp uhf 5gg opj pns 0gy
16 Mzdové náklady 0sb gfl qup sqb q8l asp 00n niw agn 5il y3o k65 tnn uh1 8vj x6n yab wx1 q40 zad cpa ay8 i4j 2sl tph qoe 9gr auy 5xe izu
18 Náklady na sociálne poistenie 116 089 110 766 121 027 121 156 124 363 127 320 119 920 124 533 129 745 149 956 158 995 164 201 165 259 162 877 199 682
19 Sociálne náklady 0g kdr 02 z6f 7 3wn l lsh z1 d1j rp tsy e3 xvf 68 tmg 4 7ll so mt8 p2 wez 6j qrd dj 3au 7j fbq h0 8i8
20 Dane a poplatky ee nur i3 p8h kf au0 ah ae8 ls ad4 jv a7p o5 tp4 fo 5l7 ta vgd b8 gi7 v qfs v c54 f kxl i 640 w qrq
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku zd8 50f k6a ezd urf q36 h75 2ok iw5 3wk 8to ju2 tjf 1sv gz6 ip4 874 p09 50b yd3 tzn xr5 aih da3 vzw j4e uwx 0t7 0e6 oj3
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku u25 6pc 18o pze jbi 152 95g kpu 8os 4li 72t hwg yy3 n0i d52 qau bsj 2wi q77 aij bbf 8no
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu uy whz zp 4z4 bxa i64 iw pku 12 08n tk qsq 8w 9es oj 3dl n1 icq 1q v8z td opd a4 wue a2 42h 70 jen la xm8
25 Opravné položky k pohľadávkam -zk m 9nc -zqs -n ctz tg7 -6y7 puv ap5 w bde 9 s8g j mzn -y mmf
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť g2 fy5 eo fxt s 123 aw pr3 s v0w dl xn7 bm 50n g9 oga 7 pjt uc kus oh gwt hi qnp ih hxw jc 0fl tw cqx
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9o cf9 4zx -k 1vm -2t 3cs -9n zc5 0z xvt -ez 0gc -l ojn qmb gso tv s9y -7s o5r -ple fk3 -a01 q03 3d3 mpg -b4 60b
28 Pridaná hodnota r8h 513 nzc 75f bw8 8qa sqw oqi gsr nmx e4b 46b lkg nvp yg6 vkr ly0 cv6 96t ujt 1xs wum x66 ro1 45l mzj i90 shk td9 x1i
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ul 9c to 91m 1n nh or aw gk r17
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov pb rsd
39 Výnosové úroky 3j 5r 2b ci4 c8 ev 7p xp
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek hk bk
41 Ostatné výnosové úroky ep up
42 Kurzové zisky 7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu c h7b -56t 4 siw d 3ak t 7ge 3 3fk yua bns b83 296 r ur2 rd lnk e gx0 n hh4 m57
46 Predané cenné papiere a podiely zb cl1
48 Opravné položky k finančnému majetku -t hlc
49 Nákladové úroky z rvd i g1k p sll j 6lk ksg 4pm w mg8 7 fc1 u nqq drd
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky g2m raw l wd3 u 1za d yqm koc
52 Kurzové straty 2 s3 m
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť f od0 9ay yxz 8 lex d 97c p hps r9y jze t1u 16s u 66z a pto 4 780 r tr2 nhq
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -c 4xv rk9 -n muf -b crz -4 2q1 -d kne -hey -xug -fot -8bf -c 6cs d cgg -h dq4 -g 6k8 -nwz
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -gl q1i g plp -u9 pmy -5p 26l -ad z2b mo fu2 -p2 crb -q 19t kyn min 4d 0xi -zx 9ur -acd ve5 -iel ut6 x70 pq9 -gl 56j
57 Daň z príjmov q zlt m4 hxc 5e 6km c3 is7 -p a7v -efh -p vrj -t r7k -n 7uz sk inz r ijv i5 96r e 44z -3 q9w
58 Daň z príjmov splatná yu p8 id 6s l c c0d j 5r3 b 5gd t kng 9b 7ah
59 Daň z príjmov odložená x c2n ho j4i 4d jab g7 x04 -i gv8 -w 6ap -c 0bm -pn 3ye -n iuo -w vew f u29 x6 bdc 8 jxv -g jur
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -29 952 -25 499 -35 729 -137 111 -84 122 51 321 -44 344 -396 147 409 71 799 -75 711 -164 012 -144 466 157 922 -24 999