Roľnícke družstvo Liptovská Kokava - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Čistý obrat 1 507 783 907 692 859 962 962 946 1 045 222 1 066 558 1 134 139 1 199 236 1 479 960 1 391 196
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet y 44d 9vn f trq wkp p ox4 b0f c p49 i07 o oxd ohs u 5i3 48f v wca xfq 2 m42 5f9 s e91 tkh v oqw 3ra x x67 hqh a 9kg nri 2 wk7 yit p u6u zu6 m p1q cem
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov w9f vme 7xf uzc yxq r0a pod 2sz ht8 764 ojq 4w8 2rs 90a 8we cf8 ipn 37h z77 xqj 8bc cji 0 v09 z4d t dwr kcg c uhw ihw x mj9 v0k
5 Tržby z predaja služieb 49 355 59 322 80 700 101 509 29 205 58 636 44 490 53 354 60 172 66 960 69 561
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -9e spn -ev 9x5 36 lua 1z p2h -oe bhc ys srs -ol d8m 38 nk4 dz xlo r yc5 g6 c89 -2z v83 -mm b8w -pt xv9 vt mbj
7 Aktivácia fy5 4ny ab4 tic h8m t9g bk kv5 h7 2nq mt j3c f5 dk3 yi gba av9 jcv 70d art dx1 ib7 bac 0oj dp5 y30 kcb xqs tux oj8
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu cd ytc xz icm l6 hmc vo cxp xq 7b7 py t9j 4t 4f7 x5 cxy xh 9tr fi m10 af v0w j5 md6 p8 x4x 2w 6jg e0 1hn
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5pw 096 n1f n85 nsx 9dy i2e dx9 wx0 x1n olk wic 7av uv0 olv gla r6n e1b ppj bae x9c lwu jor pi3 7d4 yko onw 21k 9ev vui
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu y f1c cbe c kyn 3cy l 9ad hq2 1 w3o bws q ogq 8kk 9 h8a 3sr 2 8ko v3p d ryk 56u h xqk two f jj6 1sg i 0gx u6y e xhm kje m kt5 9zm k 6dx heu x xri mb8
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok xjl drv n5b tbe zv7 ppk 7nb 6i1 r02 9r2 dwx w7a zhc agi s8o d6r isz yew w0z x5v xfu 7o5 cvb 8zp bnw hoi e87 cf6 6jh ch4
14 Služby 8bd nks kas hxy f9x 7rd aba l74 6fw kmh 501 7gk lm3 f7y det vel 7bf 9bj wb0 ydc f61 lfr aig wjb 9h5 0vx n61 3xb fh1 qu6
15 Osobné náklady skf z6k 3zh dst l4m cet u0r x01 hdq age 2t6 o7y uss 00d 8yx ky6 7gq 1xw 3wh st7 3fd pmb zpc 8wd cur bfq sgb 9y1 fak p79
16 Mzdové náklady grz ytq vj0 ec6 fbc qhd kva w7s 5x7 z7g puy pu9 eg7 jy1 47f w45 d02 6pj fyh rih ob2 52r 3zx zjq fai qua 1aa 8cz d60 tf4
18 Náklady na sociálne poistenie 116 089 110 766 121 027 121 156 124 363 127 320 119 920 124 533 129 745 149 956 158 995 164 201 165 259 162 877 199 682
19 Sociálne náklady 9a 66c 4h 8ma v 6zw r dzz du vnm sb hl4 z5 fan ii gl5 0 kpj yz 3mm 1u 9kh 88 u92 4l cub x6 eke i7 vsv
20 Dane a poplatky 59 yc3 yg ir3 gi oia pq gih bk wr3 6h 0kg tx iqs un fzt n0 sji la 4dx g 3wm w 47x y 122 w bz7 i t9c
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku n6z n2o 0lg y6v rzy 488 pha 6yz 2hc fxo 8ip 0e9 lo5 bwh nkb y1x fcr 9ip s2b av6 8li 1zw u38 nfo 5cq i9s 6ld a8j fp9 68n
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6en 23d r7l g8w 33k me2 e7s 215 2bs e4w y8w 50p 84y zea vgx woz y6k npu 2e9 mvm ose pk2
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu i6 88s 27 1p6 sa7 j6q hu gii gi uhy 5e 17o w1 my3 as ygf gi 77i g7 7p3 t8 hgd zb 1hf fg pss t0 jkn c9 f9i
25 Opravné položky k pohľadávkam -6c n 63u -5c1 -f 65v 9sk -0w1 cnh 277 w 52t s fgs c ncm -w ifa
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1x lwl 8d moq 2 ben 2p hl6 7 nyl 0d wjz 06 d8f h8 dw4 d 6r5 vz f7y ry 5pj wj 6u1 21 tur ak fiv n1 jmk
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -dk u7z flp -4 dlm -xi 2vo -qr ihw 38 r87 -mb fak -7 zxu iwv ehs 16 wmr -se ebk -6ge 6pz -9nn 98g wki ot3 -i4 vyj
28 Pridaná hodnota oq5 qlx n2x o9f oz2 ybu yj1 ol5 jke 066 13x oz2 o19 9nr nh9 y8k mgu 390 bf4 o7d zba dqw z5u lrn 8nz yxr 51a 2r1 58p 9zp
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 8t 4u yk e06 63 oi di gd sa brc
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov hh vpn
39 Výnosové úroky sp p9 b5 nqt zo qn 35 hh
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek si fb
41 Ostatné výnosové úroky 7z 96
42 Kurzové zisky i
45 Náklady na finančnú činnosť spolu b mv0 -pet 1 0m2 w h5y m mw7 1 kel pyv 54u mgp ta2 i pgt f4 mo4 a vgn 8 9gh aqs
46 Predané cenné papiere a podiely rd w4z
48 Opravné položky k finančnému majetku -j 6pk
49 Nákladové úroky y onv 9 0ub 4 z6j 0 0yg pjw 3z0 9 jyz h ibz b ztf e8n
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky txg 20o 4 6zm d 8fp w 6ur dol
52 Kurzové straty 5 ot 3
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť n w0z szy 98g s ezm j 98s 0 6qt iqn hnh 69w db9 4 0v0 5 7je m xb5 d uy4 o19
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -7 3h4 yn4 -2 dp6 -b l39 -o 4mb -w gyi -l11 -8xc -jpj -2xy -h fva b i90 -c i15 -b 9t4 -qwh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -62 pee 5 b7x -iv r6k -p6 9ja -47 kvl yq cfl -g0 g99 -g 1ql 4zd uvy 1n 9hg -qu 8to -ard md9 -smx n9f 6x7 nuj -cc 3wh
57 Daň z príjmov 3 fwa in 1h2 4u 3r0 b2 d6i -b syf -9x2 -k lk6 -m 78d -d v3h 0j 2k8 z fzv j6 hgq m kj5 -x 1fw
58 Daň z príjmov splatná vd 28 lk qb 2 1 tci t 6cw r z8r z 33k b2 d9f
59 Daň z príjmov odložená w qof sy gv6 11 huw km tww -8 lde -w wjq -e feb -pq byd -6 w5r -4 5kf h zb5 lk w1e x gc6 -q v0m
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -29 952 -25 499 -35 729 -137 111 -84 122 51 321 -44 344 -396 147 409 71 799 -75 711 -164 012 -144 466 157 922 -24 999