TEMOGAS, spol. s r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
38/N
Dátum vzniku
23.12.1991
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti koná konateľ každý samostatne.
Predmety činnosti
 • porad.čin.market.a manager.montáž.plyn.medic. tech.,zem.plyn (od 10.2.1994)
 • predvýrob.,výrob.,konštrukč.,projekč.činnosť v obl.plynov (od 10.2.1994)
 • montáž,opravy a revízie plynových zariadení dodávat.spôsobom (od 10.2.1994)
 • nákup,predaj,sprostred. v obl.kovo.,elektro., plynospotrebičov (od 10.2.1994)
 • poradenské a konzultač.služby v oblasti účtovníctva a cien (od 10.2.1994)
 • poradenské a konzultač.služby v oblasti automatiz.spracov.údajov (od 10.2.1994)
 • zobraziť ukončené
 • vykonávanie poradenskej činnosti marketingu a menegerinu v oblasti montáži plynov medicinálnych, technických a zemného plynu (od 23.12.1991 do 9.2.1994)
 • vykonávanie predvýrobnej a výrobnej prípravy konštrukčnej, projekčnej, spracovania technicko-ekonomickej dokumentácie rozvodov a montáži celkov v oblasti plynov (od 23.12.1991 do 9.2.1994)
 • vykonávanie montážnych prác v oblasti medicinálnych tecnických plynov a zemného plynu (od 23.12.1991 do 9.2.1994)
 • vykonávanie revíznych a servisných prác, uvádzania do prevádzky zariadení medecinálnych, technických, plynov a zemného plynu (od 23.12.1991 do 9.2.1994)
 • obchodná činnosť v oblasti kovo, elektro, plynospotrebičov (od 23.12.1991 do 9.2.1994)
 • sprostredkovateľská, obstarávateľská a obchodná činnosť (od 23.12.1991 do 9.2.1994)
 • menegering a marketing, spracovanie technických a ekonomických dokumentácií (od 23.12.1991 do 9.2.1994)
 • poradenské a konzultačné služby v oblasti účtovníctva, miezd, cenotvorby a daní (od 23.12.1991 do 9.2.1994)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 06.07.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..
 • Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 7.2.1994 v zmysle obchodného zákonníka č. 513/1991Zb. Stary spis: S.r.o. 121
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.12.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 121
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za r. 2012
 • Účtovná závierka za r.2011
 • Účtovná závierka za r.2010
 • Neúplná - Účtovná závierka za r. 2009
 • Rozhodnutie o premene
 • Účtovná závierka za r.2008
 • Účtovná závierka za r.2007
 • Zápisnica z VZ
 • Podpisový vzor konateľa Eva Kotrusová
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • účtovná závierka r. 2004
 • účtovná závierka r. 2003
 • účtovná závierka r. 2002
Dátum aktualizácie
12.07.2024
Domény