Tlačová agentúra Slovenskej republiky - Podrobnosti

Vložka číslo
37/B
Dátum vzniku
01.04.1992
Konanie menom spoločnosti
Generálny riaditeľ zastupuje organizáciu navonok. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti organizácie podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu organizácie pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
 • vykonávanie činnosti podľa zákona č. 385/2008 Z.z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov (od 1.1.2009)
 • vydavateľská a nakladateľská činnosť (od 11.10.2002)
 • reklamná činnosť (od 11.10.2002)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 11.10.2002)
 • kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/ (od 11.10.2002)
 • zobraziť ukončené
 • vykonávanie činností podľa § 3 ods. 1 a 2 a iných ustanovení zákona č. 81/1992 Zb. o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky v znení zákona č. 442/2003 Z.z. (od 8.10.2005 do 31.12.2008)
 • slovné a obrazové spravodajstvo (od 11.10.2002 do 7.10.2005)
 • vyhlásenia ústredných štátnych orgánov SR (od 11.10.2002 do 7.10.2005)
 • informácie o stanoviskách, ústnych a písomných oznámeniach ústredných štátnych orgánov (od 11.10.2002 do 7.10.2005)
 • zriaďovanie odbočiek, spravodajcov a spolupracovníkov v tuzemsku i v zahraničí (od 11.10.2002 do 7.10.2005)
 • podnikateľská činnosť v rámci svojej pôsobnosti (od 11.10.2002 do 7.10.2005)
 • zakladanie obchodných spoločností a zúčastňovanie sa na podnikaní obchodných spoločností (od 11.10.2002 do 7.10.2005)
 • slovné a obrazové spravodajstvo (od 16.1.2001 do 10.10.2002)
 • vyhlásenia ústredných štátnych orgánov SR, ČR a ČSFR (od 16.1.2001 do 10.10.2002)
 • informácie o stanoviskách, ústnych a písomných oznámeniach ústredných štátnych orgánov (od 16.1.2001 do 10.10.2002)
 • zriaďovanie odbočiek, spravodajcov a spolupracovníkov v tuzemsku i zahraničí (od 16.1.2001 do 10.10.2002)
 • podnikateľská činnosť v rámci svojej pôsobnosti (od 16.1.2001 do 10.10.2002)
 • zakladanie obchodných spoločností a zúčastňovanie sa na podnikaní obchodných spoločností (od 16.1.2001 do 10.10.2002)
 • vydavateľská a nakladateľská činnosť (od 16.1.2001 do 10.10.2002)
 • reklamná činnosť (od 16.1.2001 do 10.10.2002)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 16.1.2001 do 10.10.2002)
 • kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/ (od 16.1.2001 do 10.10.2002)
 • vydavateľská a nakladateľská činnosť (od 28.10.1996 do 15.1.2001)
 • reklamná činnosť (od 28.10.1996 do 15.1.2001)
 • sprostredkovateľská činnosť, - kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živ (od 28.10.1996 do 15.1.2001)
 • kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/ (od 28.10.1996 do 15.1.2001)
 • polygrafická činnosť (od 28.10.1996 do 15.1.2001)
 • slovné a obrazové spravodajstvo (od 31.3.1992 do 15.1.2001)
 • vyhlásenia ústredných štátnych orgánov SR, ČR a ČSFR (od 31.3.1992 do 15.1.2001)
 • informácie o stanoviskách, ústnych a písomných oznámeniach ústredných štátnych orgánov (od 31.3.1992 do 15.1.2001)
 • zriaďovanie odbočiek, spravodajcov a spolupracovníkov v tuzemsku i zahraničí (od 31.3.1992 do 15.1.2001)
 • podnikateľská činnosť v rámci svojej pôsobnosti (od 31.3.1992 do 15.1.2001)
 • zakladanie obchodných spoločností a zúčastňovanie sa na podnikaní obchodných spoločností (od 31.3.1992 do 15.1.2001)
Štatutárny orgán
 • PhDr. Vladimír Puchala
  Martinská 1585/11
  82105 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 05.09.2017
  Názov funkcie: generálny riaditeľ
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie generálneho riaditeľa TASR zo dňa 19.11.2015.
 • Rozhodnutie generálneho riaditeľa TASR o zmene sídla zo dňa 01.12.2011
 • Uznesenie vlády č. 716 zo dňa 26.6.2002 o odvolaní z funkcie generálneho riaditeľa. Uznesenie vlády č. 865 zo dňa 7.8.2002. Uznesenie vlády č. č. 1008 zo dňa 4.9.2002 o menovani do funkcie generálneho riaditeľa. Fukcia generálneho riaditeľa Ing. I. Čeredejeva sa končí dňom 26.6.2002.
 • Rozhodnutie o zrušení živnostenského oprávnenia.
 • Uznesenie vlády SR č. 851 zo dňa 2.12.1998.
 • Uznesenie vlády SR č. 239 zo dňa 11.4.1995 o schválení štatútu.
 • Uznesenie vlády SR č. 1236 zo dňa 15.12.1994.
 • Uznesenie vlády č. 378 o vymenovaní za generálneho riaditeľa v súlade s § 5 ods. 2 Zák. č. 81/1992 Zb. Starý spis: Po 152
Uložené listiny
 • Účtovná závierka, Výročná správa za rok 2007
 • Účtovná závierka, Výročná správa za rok 2008
 • Účtovná závierka, Výročná a audítorská správa za rok 2009
 • Účtovná závierka, Výročná a audítorská správa za rok 2010
Dátum aktualizácie
07.06.2024
Domény