TEMPEST a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
3771/B
Dátum vzniku
24.06.1992
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konať a podpisovať vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia prestavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje a spoločnosť zaväzuje ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
Základné imanie
159 600,00 €
Predmety činnosti
 • sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,-- (od 3.6.2022)
 • informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (od 3.6.2022)
 • administratívne služby (od 3.6.2022)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 3.6.2022)
 • vedenie účtovníctva (od 3.6.2022)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 3.6.2022)
 • organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 3.6.2022)
 • výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied (od 3.6.2022)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 3.6.2022)
 • Prenájom hnuteľných vecí (od 17.6.2020)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 13.10.2012)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 21.12.2011)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 21.12.2011)
 • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických (od 21.12.2011)
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, (od 21.12.2011)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 21.12.2011)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 21.12.2011)
 • počítačové služby (od 21.12.2011)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 21.12.2011)
 • oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky (od 21.12.2011)
 • projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 21.12.2011)
 • projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie (od 21.12.2011)
 • vývoj software (od 30.9.2006)
 • výskum a vývoj prvkov riadiacej, automatizačnej, regulačnej a prístrojovej, signalizačnej, oznamovacej a zabezpečovacej techniky (od 30.9.2006)
 • výskum a vývoj priemyselných a spotrebných strojov a zariadení (od 30.9.2006)
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied (od 30.9.2006)
 • sprostredkovanie obchodu (od 1.1.2006)
 • vydavateľská činnosť (od 1.1.2006)
 • výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov (od 1.1.2006)
 • výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky (od 1.1.2006)
 • agentúrna a reklamná činnosť (od 1.1.2006)
 • výroba kancelárskych strojov a počítačov, vrátane prístrojov na spracovanie dát (od 1.1.2006)
 • školiaca činnosť v elektrotechnike, výpočtovej technike a informatike (od 1.1.2006)
 • zobraziť ukončené
 • prevádzkovanie technickej služby (od 21.12.2011 do 10.9.2015)
 • realitná činnosť - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností (od 1.1.2006 do 12.10.2012)
 • poskytovanie ďalších služieb v oblasti výpočtovej techniky a informatiky - inštalácia programového vybavenia, zabezpečenie komunikácie medzi počítačmi a dohľad nad testovaním a skúšobnou prevádzkou počítačových sietí (od 1.1.2006 do 20.12.2011)
 • poradenské služby v elektrotechnike, výpočtovej technike a informatike (od 1.1.2006 do 20.12.2011)
 • automatizované spracovanie údajov poskytovanie software (od 1.1.2006 do 20.12.2011)
 • kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (od 1.1.2006 do 20.12.2011)
 • lektorská a poradenská - konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky (od 1.1.2006 do 20.12.2011)
 • údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát (od 1.1.2006 do 20.12.2011)
 • poskytovanie ďalších služieb v oblasti výpočtovej techniky (od 1.1.2006 do 20.12.2011)
 • obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod), služieb a výsledkov tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora (od 1.1.2006 do 20.12.2011)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti tovaru, služieb a výsledkov tvorivej činnosti autora (od 1.1.2006 do 20.12.2011)
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 1.1.2006 do 20.12.2011)
 • predaj dvojstopových motorových vozidiel (od 1.1.2006 do 20.12.2011)
 • veľkoobchod s potravinami, nápojmi, tabakom, tovarom pre domácnosť, strojmi, výpočtovou technikou, technickými potrebami (od 1.1.2006 do 20.12.2011)
 • sprostredkovanie dopravy (od 1.1.2006 do 20.12.2011)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 4 921,00 €
 • Počet: 18
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 23.03.2017
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 2 527,00 €
 • Počet: 6
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 23.03.2017
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 2 394,00 €
 • Počet: 6
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 23.03.2017
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 532,00 €
 • Počet: 78
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 21.12.2011
Štatutárny orgán
Dozorná rada
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 123/2017, Nz 7329/2017, NCRls 7508/2017 zo dňa 07.03.2017.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.09. 2012.
 • Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 638/2011, Nz 36085/2011 zo dňa 29.09.2011.
 • Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 245/2011 Nz 13172/2011 zo dňa 12.04.2011.
 • Notárska zápisnica N 632/2010, Nz 58355/2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2010
 • Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 27.10.2010.
 • Protokol z rokovania dozornej rady zo dňa 08.06.2010. Protokol z valného zhromaždenia zo dňa 01.07.2010. Protokol z rokovania dozornej rady zo dňa 01.07.2010.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.10.2009.
 • Protokol z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.11.2006.
 • Notárska zápisnica N 445/2006, Nz 32452/2006, NCRls 32371/2006 zo dňa 18.8.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou LOGIN, akciová spoločnosť, Royova 5/A, 831 01 Bratislava, IČO: 34 116 206 zrušenej bez likvidácie a bola schválená zmluva o zlúčení a zmena stanov spoločnosti. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 446/2006, Nz 32464/2006, NCRls 32381/2006 zo dňa 18.8.2006 v znení jej dodatku vo forme notárskej zápisnice N 550/2006, Nz 37389/2006, NCRls 37249/2006, na základe ktorej preberá spoločnosť TEMPEST a.s., Plynárenská 7/A, 811 09 Bratislava, IČO: 31 326 650 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti LOGIN, akciová spoločnosť, Royova 5/A 5, 831 01 Bratislava, IČO: 34 116 206.
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.4.1994. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.3.1995. Starý spis: S.r.o. 6096
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 1.7.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.7.1998 v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.
 • Uznesenie mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.7.1999, Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.7.1999, zmena rezevného fondu.
 • Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 18.12.2000 schválené rozdelenie a prevody obchodných podielov. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.12.2000.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2001. Notárska zápisnica č. Nz 566/2001 zo dňa 13.12.2001.
 • Dodatok k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice č. N 896/2002, Nz 890/2002 zo dňa 11.12.2002.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.11.2004.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti zo dňa 15.08.2005 ktorým bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou COMPUTEL, s.r.o., so sidlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 31 343 481, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 4450/B a spoločnosťou UNIT spol. s r.o., so sidlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 31 321 666, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2620/B. Notárska zápisnica N 467/2005, Nz 41513/2005, NCRls 40953 o právnom úkone do ktorej bola pojatá zmluva o zlúčení a v ktorej bola uvedená zmluva schválená, napísaná dňa 07.09.2005 notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou. Vyššie uvedené spoločnosti zanikajú bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Tempest spol. s r.o., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 2998/B, IČO: 31 326 650, sa ktorá je ich právnym nástupcom a ku dňu výmazu, t.j. ku dňu 15.09.2005 preberá celé ich imanie, ich práva a záväzky, pohľadávky známe i neznáme.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.12.2005 o zvýšení základného imania spoločnosti.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.12.2005 o premene spoločnosti s ručením obmedzeným Tempest spol. s r.o. na akciovú spoločnosť TEMPEST a.s.
Uložené listiny
 • Notárska zápisnica.zep
 • Stanovy a.s. zo dňa 15.12.2005
 • Listina.asice
 • Plna moc-Zbierka-TEMPEST.asice
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.6.2022
 • Zápisnica z dozornej rady z 27.10.2010, pozvánka
 • Protokol z dozornej rady z 1.7.2010
 • Protokol z dozornej rady z 8.6.2010
 • Protokol z valného zhromaždenia z 1.7.2010
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.9.2021
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.6.2021
 • Zápisnica z rokovania dozornej rady z 24.10.2014
 • Notárska zápisnica N 638/2011, Nz 36085/2011, NCRls 36969/2011 z 29.9.2011, stanovy
 • Rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby z 12.12.2011
 • Notárska zápisnica N 632/2010, Nz 58355/2010, NCRls 59084/2010 z 22.12.2010, stanovy
 • Notárska zápisnica N 245/2011, Nz 13172/2011, NCRls 13505/2011 z 12.4.2011, stanovy
 • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.08.2019 o 10.00 hod.
 • Notárska zápisnica N 613/2006, Nz 42254/2006, NCRIs 42044/2006
 • Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia, 11.6.2020
 • Zápisnica z valného zhromaždenia akciovej zo dňa 1.12.2020 , Prezenčná listina , Pozvánka
 • zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
 • notarska zapisnica
 • Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 18.10.2016
 • Notárska zápisnica N 445/2006, Nz 32452/2006, NCR1s 32371/2006 z 18.8.2006 + Stanovy z 18.8.2006
 • Notárska zápisnica N 446/2006, Nz 32464/2006, NCR1s 32381/2006 z 18.8.2006
 • Stanovy a.s. z 22.10.2009
 • Podpisové vzory
 • Podpisové vzory - Ing. Jozef Šipoš, Ing. Peter Krásny
 • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.04.2022, pozvanka, prezenčná listina
 • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2016
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2005, Protokol z valného zhromaždenia
 • Protokol z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2006
 • Správa nezávislého audítora za rok 2005, protokol z valného zhromaždenia zo dňa 29.5.2006
 • Správa audítora a Účtovná závierka za rok 2006
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.5.2017
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2008
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.6.2018
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
 • účtovná závierka za rok 2007, výročná správa , správa nezávislého audítora zo dňa 22.04.2008
 • Protokol z Valného zhromaždenia zo dňa 6.4.2009, Pozvánka, Prezenčná listina
 • Protokol z valného zhromaždenia z 22.10.2009
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 25.3.2009
 • výročná správa 2008
 • Výročná správa za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora, protokol z valného zhromaždenia
 • Správa nezávislého audítora,Účtovná závierka za rok 2011
 • Výročná správa 2011
 • účtovná závierka za rok 2012, zápisnica z VZ, správa nezávislého audítora
 • Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Konsolidovaná účtovná správa za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2013.pdf
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.6.2014, prezenčná listina ( 2x )
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2021
 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.6.2022
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.08.2021
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
 • Výročná správa za rok 2019
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 16.6.2015
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 31.05.2016
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 28.4.2011
 • Znalecký posudok
 • znalecký posudok_Tempest.asice
 • 220825_PM_tempest (2).asice
 • Protokol zo dňa 15.12.2005
 • Protokol zo dňa 20.11.2006
 • Protokol
 • osvedčenie
 • Potvrdenie KRPZ v BA.zep
 • Licencia na prevádzkovanie technickej služby č. PT 0010085
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 25.10.2011
 • Rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby z 15.07.2021
Dátum aktualizácie
16.11.2022
Domény