MAFRA Slovakia, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
476/B
Dátum vzniku
02.10.1992
Konanie menom spoločnosti
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti a vo všetkých jej záležitostiach tak, že konajú a podpisujú: a) dvaja členovia predstavenstva, a to vo všetkých veciach s výnimkou scudzovania a zaťažovania kapitálových účastí, b) pri scudzovaní a zaťažovaní kapitálových účastí spoločnosti alebo ich častí konajú v mene spoločnosti všetci členovia predstavenstva spoločne, c) samostatne člen predstavenstva alebo spoločne členovia predstavenstva, ktorých k tomuto konaniu v určitom rozsahu alebo na určitú dobu poverí predstavnestvo svojim rozhodnutím.
Základné imanie
1 427 338,52 €
Predmety činnosti
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 1.1.2015)
 • automatizované spracovanie dát (od 1.1.2015)
 • počítačové služby (od 1.1.2015)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 9.12.2014)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 1.1.2011)
 • vedenie účtovníctva (od 24.12.2010)
 • organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (od 4.4.2003)
 • výskum trhu (od 14.1.2000)
 • organizovanie seminárov, sympózií, kongresov a diskusných klubov /bez poskytovania pohostinskej činnosti/ (od 14.1.2000)
 • nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora (od 14.1.2000)
 • podnikateľské poradenstvo (od 14.1.2000)
 • prednášková a školiaca činnosť v oblasti ekonomiky a politiky (od 14.1.2000)
 • nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (od 18.11.1996)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 18.11.1996)
 • vydavateľská, nakladateľská a redakčná činnosť (od 18.11.1996)
 • zobraziť ukončené
 • sprostredkovanie obchodu (od 18.11.1996 do 31.12.2010)
 • sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru všetkého druhu. S tovarmi, na ktoré sa vyžaduje licencia, je možné obchodovať len po jej získaní (od 2.10.1992 do 17.11.1996)
 • vydavateľská, nakladateľská a redakčná činnosť, reklamná činnosť (od 2.10.1992 do 17.11.1996)
 • automatizované spracovanie údajov, poskytovanie softwaru (od 2.10.1992 do 17.11.1996)
Akcie
 • Druh: kmeňové na meno
 • Hodnota: 33,19 €
 • Počet: 43000
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 17.03.2009
Akcionár
 • MAFRA, a. s.
  Karla Engliše 519/11
  515000 Praha
  Česká republika
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Vladimír Mužík
  Bozděchova 3/2246
  515000 Praha
  Česká republika
  Vznik funkcie: 01.04.2019
 • Ing. Štěpán Košík
  Železničního pluku 1707
  53002 Zelené předměstí
  Česká republika
  Vznik funkcie: 24.12.2018
 • Ing. Martin Mihálik
  Humenské nám. 4
  85107 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 28.09.2016
Dozorná rada
 • Aleš Tokarčík
  Na Skŕivance 1965/8
  40502 Děčín
  Česká republika
  Vznik funkcie: 27.05.2019
 • Michaela Dinič
  Ligurčeková 26
  82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
  Slovensko
  Vznik funkcie: 10.09.2018
 • Ing. Michal Berka
  K Sportovnímu areálu 897
  46312 Liberec XXV - Vesec
  Česká republika
  Vznik funkcie: 29.08.2018
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.08.2018.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.06.2016.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.06.2015.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.04.2015.
 • Rozhodnutie jediného akcionára 04.12.2014
 • Zmluva o zlúčení N 2015/2014 Nz 51654/2014 NCRls 52516/2014 spísaná vo forme notárskej zápisnice zo dňa 04.12.2014
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2014.
 • Rozhodnutie jediného akcionára 28.08.2014.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.04.2014.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.03.2014.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.03.2014.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.12.2013.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.04.2013.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.07.2012.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.05.2011.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.03.20111
 • Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 358/2010, Nz 46219/2010 zo dňa 24.11.2010, na základe ktorej preberá spoločnosť ECOPRESS a.s., Seberíniho 1, 820 07 Bratislava, IČO: 31 333 524, ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti ECOPRESS Magazines, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 31 381 227.
 • Rozhodnutie jediného akcionárov zo dňa 8.6.2010.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.02.2009.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.07.2008.
 • Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.4.2008.
 • Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady zo dňa 28.05.2007. Zápis z volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 15.01.2008.
 • Notárska zápisnica N 167/2007 Nz 17696/2007 NCRls 17660/2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.05.2007 - zmena spôsobu konania za spoločnosť. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.05.2007 - odvolanie a voľba členov predstavenstva a dozornej rady.
 • Zápisnica zo zhromaždenia zamestnancov zo dňa 4.5.2006.
 • Notárska zápisnica č.N 173/2005, Nz 20601/2005 zo dňa 10.05.2005.
 • Vyhlásenie predstavenstva o splatení celého základného imania. Sobášny list Mgr. H. Mrkvová.
 • Zápis zo zhromaždenia zamestancov konaného dňa 30.10.2002. Zánik funkcie člena dozornej rady JUDr. Michala Berka dňa 15.11.2002.
 • Notárska zápisnica N 427/02, Nz 410/02 spísaná dňa 26.8.2002 notárom JUDr. Pavlovičom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, nové znenie stanov. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 15.7.2002.
 • Jediný akcionár: ECONOMIA a.s. Dobrovského 25 170 55 Praha 7 Česká republika Na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 9.4.2002 schválená zmena v zložení dozornej rady.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 16.11.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 478/99, Nz 467/99 napísanej dňa 16.11.1999 notárom JUDr. Pavlovičom bola schválená zmena stanov. Zápis zo zhromaždenia zamestnancov dňa 15.11.1999.
 • Zápisnica z mimoriadného zasadnutia predstavenstva konaného dňa 27.1.1998. Stary spis: Sa 938
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 2.9.1997.
 • Valné zhromaždenie a.s. dňa 4.3.1997 schválilo dodatok č. 4 k stanovám a.s. o čom bola vyhotovená notárska zápisnica. Stary spis: Sa 938
 • Notárska zápisnica č. N 127/96, Nz 127/96 zo dňa 24.4.1996, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 24.4.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 938
 • Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 29.11.1994. Stary spis: Sa 938
 • Akciovú spoločnosť založila ECONOMIA, a. s. Praha, Na Florenci 3 v zmysle § 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 938
Uložené listiny
 • Správa audítora
 • Správa audítora za rok 2001
 • Prehľad peňažných tokov
 • Výpis z OR zo dňa 09.05.2002
 • Podpisový vzor - Ing. Alica Ďurianová
 • Správa audítora za rok 2002
 • Účtovná závierka za rok 2002
 • Správa audítora a účtovná závierka za rok 2004
 • Úplné znenie stanov zo dňa 10.5.2005
 • Podpisový vzor - Ing. Michal Klíma
 • výročná správa, účtovná závierka 2008
 • účtovná závierka za rok 2007
 • Plnomocenstvo pre ROWAN LEGAL s.r.o. advokátsku kanceláriu zo dňa 19.10.2010
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.07.2012
 • Úplné znenei stanov a.s. z 15.2.2013
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.5.2011
 • Podpisový vzor - Tomáš Vaněk
 • Podpisové vzory - Pavel Šafr, Ing. Michal Klíma
 • úplné znenie stanov z 9.5.2007
 • Dodatok č. 2 k stanovám z 9.5.2007
 • Podpisový vzor - Ing. Richard Jajcay
 • Podpisový vzor - Ing. Robert Konopka
 • Podpisový vzor - Vladimíra Perová
 • Podpisové vzory - Roman Latuske, Ing. Štefan Košík
 • Podpisový vzor - Jakub Unger
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 14.12.2010
 • úplné znenie stanov z 10.12.2010
 • Podpisový vzor - Ing. Peter Babický
 • Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
 • Podpisový vzor - Mgr. Marek Tettinger
 • Vzdanie sa funkcie - Marian Cón
 • Podpisový vzor - Zuzana Gajdosíková, Milan Mokráň
 • Vyhlásenie člena dozornej rady - podpisový vzor - Ing. Petr Babický
 • Podpisový vzor - Vladimír Mužík
 • Podpisový vzor člena predstavenstva spoločnosti - ing. Iveta Griačová zo dňa 29.05.2014
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2010
 • zmluva o zlúčení
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 2.pdf
 • Úplné znenie stanov z 17.12.2014
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 27.11.2014
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Správa audítora k 31.12.2010
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Notárska zápisnica NZ 292/2016, N 249/2016
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Martin Mihálik, z 28.9.2016
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Notárska zápisnica N 312/2017 zo dňa 2.6.2017
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Pozvánka na mimoriadne VZ z 21.12.2005 + Zápisnica z mimoriadneho VZ z 21.12.2005 + Prezenčná listina
 • Zápisnica z rokovania predstavenstva z 16.11.2005
 • Výročná správa za rok 2003, ktorej súčasťou je účtovná závierka k 31.12.2003 a výrok audítora k účtovnej závierke k 31.12.2003
 • Výročná správa za rok 2002
 • Výročná správa za rok 2011
 • Návrh zmluvy o zlúčení ECOPRESS Magazines, s.r.o. ( zlučovaná spoločnosť ) a ECOPRESS a.s. ( nástupnícka spoločnosť )
 • Notárska zápisnica N 358/2010, Nz 46219/2010, NCRls 46889/2010 - zmluva o zlúčení
 • Účtovná závierka spoločnosti za rok 2006 a správa audítora
 • Pozvánka na zhromaždenie zamestnancov z 4.5.2006
 • Účtovná závierka za rok 2005, Výročná správa za rok 2005, Správa nezávislého audítora, Overenie výročnej správy
 • Notárska zápisnica N 45/2013, Nz 5023/2013, NCRls 5165/2013
 • Pozvánka na zhromaždenie zamestnancov z 26.4.2006
 • Výročná správa za rok 2001
 • Perezenčná listina zo dňa 26.08.2002
 • Zápis zo zhromaždenia zo dňa 30.10.2002
 • Vyhlásenie zo dňa 04.09.2003
 • Rozhodnutie valného zhromaždenia
 • Rozhodnutie jediného akcionára z 12.4.2013
 • Účtovná závierka za rok 2001
 • Notárska zápisnica N 427/02, NZ 410/02
 • Zápisnica z rokovania zo dňa 15.08.2000
 • Zápis z valného zhromaždenia zo dňa 09.04.2002
 • Zápisnica z rokovania zo dňa 15.07.2002
 • Rozhodnutie jediného akcionára z 11.5.2011
 • Rozhodnutie jediného akcionára z 21.3.2011
 • Rozhodnutie jediného akcionára z 27.3.2014
 • rozhodnutie jediného akcionára
 • Notárska zápisnica N 167/2007, Nz 17696/2007, NCRls 17660/2007 z 9.5.2007
 • Rozhodnutie jediného akcionára z 25.6.2015
 • Rozhodnutie jediného akcionára z 22.6.2016
 • Rozhodnutie jediného akcionára z 27.9.2016
 • Notárska zápisnica N 2015/2014, Nz 51654/2014, NCRls 52516/2014 z 4.12.2014, zmluva o zlúčení
 • Notárska zápisnica N 2012/2014, Nz 51410/2014, NCRls 52278/2014 z 4.12.2014
 • Notárska zápisnica N 2014/2014, Nz 51605/2014, NCRls 52461/2014 z 4.12.2014
 • Notárska zápisnica N 2160/2014, Nz 59478/2014, NCRls 60385/2014 z 17.12.2014
 • Rozhodnutie jediného akcionára z 29.4.2015
 • Rozhodnutie jediného akcionára z 25.7.2008
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 10.5.2005,pozvánka predstavenstva z 10.5.2005
 • Zápisnica z rokovania predstavenstva z 6.4.2005
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 29.1.2007
 • Zápisnica z rokovania predstavenstva z 8.12.2006
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 14.5.2007 o 14,00 hod.
 • Rozhodnutie jediného akcionára
 • Notárska zápisnica N 173/2005, Nz 20601/2005 z 10.5.2005
 • Zápisnicu volebnej komisie pre voľbu člena dozornej rady zamestnancami z 23.4.2013
 • Plnomocenstvo
 • Zápis z volieb člena dozornej rady z 15.1.2008
 • Rozhodnutie jediného akcionára z 8.6.2010
 • Notárska zápisnica N 421/2010, Nz 52961/2010, NCRls 53803/2010 z 10.12.2010
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 30.4.2008
 • Zápis z jednání dozorčí rady z 1.10.2007
 • Rozhodnutie jediného akcionára z 31.1.2014
 • Rozhodnutie jediného akcionára z 20.12.2013 o 10,00 hod.
 • Zápisnica volebnej komisie pre voľbu člena dozornej rady z 23.4.2013
 • Výročná správa za rok 2012, rozhodnutie
 • Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 22.09.2014
 • Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.05.2014
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 11.2.2009
 • Znalecký posudok č. 26/2014 zo dňa 24.09.2014
 • zmluva o predaji časti podniku aaadopyt.sk.zep
 • splnomocnenie na podpísanie zmluvy o predaji časti podniku aaadopyt.sk.zep
 • splnomocnenie na zastupovanie v konaní pred obchodným registrom.zep
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2018
Dátum aktualizácie
19.09.2019
Domény