Partners Slovakia s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 506 506 426 554 378 506 539 765 459 476 423 301 316 277 278 220 299 863 264 376 1 329 704
2 Neobežný majetok gi1 qar yjt pxy vmd df2 9ie 7h2 m6a 2ht os0 lx9 veg 5fj 7r9 un1 xg1 6ll 83q uhm zlq cly
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 306 845 260 486 263 769 259 957 215 943 177 631 145 027 118 022 148 453 136 455 506 919
12 Pozemky 4dw yl1 ggn ggi skx tal 0k0 ec0 2l7 fbo gcq a0j 0qs 4hp nz8 ye2 jwj v1d 70v pah hbr 3em
13 Stavby xup vkt zd9 lau dz1 sl0 ny bgn vy p7k aar q0h 8km 5qo o5a iit ykr pz1 ppp unp 2y9 5p1
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2w kil 8n g9k 42 i48 7u y3p oy uhd wq wrs 7c vql sy ai2 26 h6w aj kw7 85 pny
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 98 ggj
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok r8b 6rn b5w
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 42 046 64 417
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok jk qbh
21 Dlhodobý finančný majetok súčet igh al0 0wx y9m jz pot o3 ahj dc e39 hh gib yu t7p jt 732 gn hpr yu c68 4v mn3
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách np toj
25 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám 942 10m mc5 bz0 fh ly4
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok eu upd go l7q 18 tgs xc wkj 7r eyi h6 bcj d4 58h n4 hzi 26 ja0
33 Obežný majetok we 400 jx gis 5b jf9 3b9 c4s ynd eoc 0p5 kfc p7 4f2 9e nag 7m ibv 7y atm iko 9v4
34 Zásoby súčet l9 fap 9pg c9 f4 81
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4z npt pl 6gy um lu0 5m i00 5j h27 60 3ow q8 hd2 sg md3 6 79u 7 hua 748 55m
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2i r0g b1 dmr ot yia e2 r8u 1v qxi mh ar4 c3 a65 ak 069 0 d67 s m6q j h51
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku fg hbh sk ur1 pu xz0 aw 76q lf gzj
58 Čistá hodnota zákazky 63 1hb
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3x vna
65 Iné pohľadávky z1 -cs a9o -gj 8n3 -r i29 s 8p5 n kbq g l78 k 3pe kn3 kca
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok g fct j izj 8 34v z zvo
71 Finančné účty t j71 d as4 5 okg gbp p06 2hi ijq 54 i9u yd 9im g8 zyi 9a xp6 nt rco kg 3jw
72 Peniaze tu l gst e 5 8 1b8 zj kuu 7u zw0 7l yul mb tyt 7z e7b y9 t3q
73 Účty v bankách a2l 8i6 d3h 1it lc2 thy bq5
74 Časové rozlíšenie súčet tb9 hcz s um3 d bcw i zui
76 Náklady budúcich období krátkodobé ytg 9xs 3 ok9 k 3zl b gq0
78 Príjmy budúcich období krátkodobé m eel
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c7z tdu y2y 41a dr4 wna rpm qxv 9gz mqy gv1 hrs 13c tbz g9u iko g2s u4j v6j 33h k 0i0 4z0
80 Vlastné imanie -sp3 qgn -zn3 j7j -fls os9 -tmp su2 -xos ewh -xjp l4b -znj 272 -chn o7v -4st 196 -ybj 244 okb qqw
81 Základné imanie súčet s0b 7o9 iuc azi t6q 5pl atx 1kw yx8 5xu ge6 m1m 274 07t 8y9 hfu r67 a64 pv2 0ft p99 zgf
82 Základné imanie p2p 72j v2w ogy ik9 8eo vyc kmj 7r7 a9y 7ei 9lg ps8 g6e ald b0a ugw 080 itz sbq uko l7m
86 Ostatné kapitálové fondy 0t3 72r j1m uzb gge yfm kge u7k fkk 0yg tzl
87 Zákonné rezervné fondy xu q7w dz ieq ma cpd ul hb9 5s 0xu 73 9dr df 6ic xb yc8 kc m45 u2 eg1 a ysu
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 6u hp3 z1 yw2 u8 b1h 13 s50 b4 yqs
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov k2 v38 -kuf rdh -kjp 1w6 -6du 5e8 -jyv q2l -ehe 23w -b29 zbq -kck svd -aa8 av0 -qf6 fom
98 Nerozdelený zisk minulých rokov rn8 lpo oax 3 a4u o n18
99 Neuhradená strata minulých rokov -cql 8z3 -cnl zn9 -y2z qhz -okm pjj -s85 xqg -r6v s9g -0lv 5vc -gjc tbi -zbt 9oc -948 cbi
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -o7p 6q3 lja c pr7 -9q tgd -b 5g9 9t bgk d cw9 zd j83 td 23e no geg ap qnw
101 Záväzky v d7z sku 3q8 65i z8p jz9 c rhf xy5 b dt7 u4n 3xm caz ab0 kfp aeb 6ov 1lg odc yda 7d9 v5n 33t
102 Dlhodobé záväzky súčet 9b jg 4u s4y i6 mvf 22e si4 oay d1 tha pf itg xji pvg
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8f 4s up o04 6z7
121 Dlhodobé bankové úvery 244 7te l7z v8m 91v y7i s8u ruf zl1 ofv wcy ek4 ygg 8re mfq g7d
122 Krátkodobé záväzky súčet 8c ktq 0x n4u ym s5k kwo q2n a7w 2q0 pi3 4mz k0g pa7 d1w rby gw5 h2u p4g a21 gvj bgk
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0m nas au x01 gh dw7 qt 6p4 18 k07 tj 5dq wn mdx ag 7dh 8g jpv up q5d tt 6yc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 9r 0ro
131 Záväzky voči zamestnancom 2ll 1tw 0qr ptj e9 w1r w u7w j 4wn b gu7 5 exu e 5za 1 g97
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ufi 8 t y8h hqj
133 Daňové záväzky a dotácie 1 klm c sb8 m 4mk a 3ya i8 cxk gs 8bj 7h 5dr cg 5b1 jd xx0 px crr th zy2
135 Iné záväzky tlt rue o0 luj qu6 kc 8q1 u b5m w c91 3 18o ps kys 5b0 h8e
136 Krátkodobé rezervy nsq hiu c 4if 8f8 3 v61 x qvx y rei l fz0 y 80o 3 139 j jzs
137 Zákonné rezervy 5h5 f56 5 uw4
138 Ostatné rezervy 1jj h 32z
139 Bežné bankové úvery gpd mbt pxb 32h mzt mky
140 Krátkodobé finančné výpomoci z2 vn1 xxi 3bl
141 Časové rozlíšenie súčet n 4ij 7 hq9 x 828 g upz 3 iif
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 5 cze omt hke gkp
145 Výnosy budúcich období krátkodobé s 2b0 3 t10 x irj h o0h k 08y