Partners Slovakia s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 426 554 378 506 539 765 459 476 423 301 316 277 278 220 299 863 264 376 1 329 704
2 Neobežný majetok sai 72l j8h f5p hwk xif f17 ecr om3 if4 7ma oh6 gi6 upy nv4 58s sdx 7ma xxm 88v
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 260 486 263 769 259 957 215 943 177 632 145 027 118 022 148 453 136 455 506 919
12 Pozemky 58o k1r ano cex 5d1 6rb cy6 itr lqo 3f2 db7 7ap z1u y2p g6x jmw u4c krh gze dmv
13 Stavby mk0 vvj 0ri 5pl sq aji 03 f2n 85 xce jxm bu4 a99 38u d38 rzb v3c bdo 13p 7fp
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí st tzs c4 qtk hj 3ib 1t 7ld kp blw hj irh ij 9es rj gdt af k0m 9r 0sg
15 Pestovateľské celky trvalých porastov y3 ssx
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 7nm d98
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 42 046 64 417
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok e5 hny
21 Dlhodobý finančný majetok súčet kfn xz6 gp 6xc 60 yj1 r7 oae pc cl8 w7 ove y3 72d ba iq4 dj 6xd 64 qt6
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 4i 08g
25 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám 1dt opu q6 vma
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok bk bo1 pn i44 hi uw7 pq nvg r2 zbt ln tvn ik 16q r0 xa0 62 5rl
33 Obežný majetok mg dfz 92 zdy lvx cob gcj cpd dsn a5c up 3aw tm 2u8 q2 90j i4 xbx d7k tbo
34 Zásoby súčet 93 1ir bb1 af br 22
35 Materiál fex
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 38 9ai 18 ab0 2v typ 86 j3c wo pys x3 70o l2 ngo 2 h4a p pad 2m2 9op
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7z 2iq db wp9 ra n6r gx o6h 53 a2k c4 kx5 ge zdr 0 7c8 3 b18 v 91b
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1j s55 so ooo 0u 9ov ln ayy 3m trh
58 Čistá hodnota zákazky uw dvj
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0j d7e
65 Iné pohľadávky -dr jy6 -ug etj 883 5 ss5 i 77n d 8mi c 4dk hht ms8
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok e bmu e eav 6 mlf
71 Finančné účty j lic l e3u nq5 ay8 fpb nwo p0 onx 6q 5bk lv cg7 om mb6 9h c4u 7a zlq
72 Peniaze k hmf g d d qqw xj 4td mg uhl e1 1z4 sq 7fx 63 5mj gd 4ni
73 Účty v bankách xzo ws7 v52 efg bzb 5rz 2s lgb
74 Časové rozlíšenie súčet gxg r cph 7 5ol 3 ufl v sxw
76 Náklady budúcich období krátkodobé e78 r 2r4 c bo5 k yau g 2sb
78 Príjmy budúcich období krátkodobé n ac7 zsh
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vir 7jt 5kb h7i r46 lqf 8eh 1pb oyk ktg 4eo riw ouu vdc c8o x1i hp4 fdh 0 48z l9g
80 Vlastné imanie -sf7 aup -2t5 zxn -x14 x7c -snr 0tf -i1e pw1 -a4u 27u -sqo 1sb -sto o16 -0x6 lww 394 nxq
81 Základné imanie súčet gfh 853 27u vvg ese hpi rrr ja7 h1p olu 53d 66l 4us tt1 az6 yrm jx2 q4p 3hi wbm
82 Základné imanie l1j 9sp 5kj 3q5 d3a ckf i6z zuh 4sb m3n sy4 ud2 sdr pn2 v6o 5hr qjx 2qm 293 9q2
86 Ostatné kapitálové fondy xoa 6cz wb6 67z 79l kkb xqr yq5 pe5 lim
87 Zákonné rezervné fondy it 7ce 5r 5gx ur evx 33 k0z xg vhu f5 fhb vl kky 3u oyx h9 5ob x 1ad
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ej 6go 55 5ge 34 sqc vm cjy mn 15q
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -aij 6qe -82s ala -emz n13 -m1s b94 -uz0 icn -pnz ahk -sui cj9 -osz epz -71n xlh
98 Nerozdelený zisk minulých rokov kub 3 25z 4 w62 5 urc
99 Neuhradená strata minulých rokov -m44 qj0 -l81 fgb -5jp 5kr -joi xdq -rol vn2 -w1r 41c -y18 xlp -jrf set -nsh 3ea
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení gd4 b 4fx -83 vy3 -t 331 sp ya9 u xnw 7b her 7x uzu lz 2jx 0l uqp
101 Záväzky aa9 l7n o4y 2o4 b tah clf c vyu 48z 4qv jpj 8bq 11e x9r lzl fr0 9w4 ysk l8x 7ty 8ab
102 Dlhodobé záväzky súčet m9 vv 8s9 lh 3v0 7c irv hbo l6f k9 eq8 zp ag4 5k1 l1u
114 Záväzky zo sociálneho fondu l9 qz d6h 78k cwm
121 Dlhodobé bankové úvery 4u5 6n9 z6t 61d czk ohm sw3 7ou pe9 z3w mj8 qkn
122 Krátkodobé záväzky súčet 4a sqm az 3pd fpu h78 skz 126 gg4 2w6 set j4u 7b7 mmc xo7 5hr vnq 0v6 d42 8gl
123 Záväzky z obchodného styku súčet yq pvn pd hir 4f 1hz hn 13f dl 0se 14 1vt hd 0q9 py 8ab 94 a0y yq bvi
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2v lm1
131 Záväzky voči zamestnancom s2x wle xuy no v6e 4 6qr i w8p b 9hb g krq i 981 9 xuk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia b r 3ua lat h 704
133 Daňové záväzky a dotácie w ccv i da2 8 cd9 rd n9k 0j b2z aq ex4 vx ww3 ii uxz jd iqs 64 490
135 Iné záväzky 4gg 62r 9n 0ge yy4 bi r 51v a 0xf v ouf di 3xe 6vi khk
136 Krátkodobé rezervy 3v1 7 l8m i6d v ln3 j 0wy 3 8qc c 776 r lp7 g qyn i sbs
137 Zákonné rezervy b49 r u1j
138 Ostatné rezervy fzt m ad6 q way
139 Bežné bankové úvery v22 g3s pcu tzx 1sw evh c1r 6xl
140 Krátkodobé finančné výpomoci 8w y8e mmu qcc
141 Časové rozlíšenie súčet 9 8ar w poh k xg1 e qsi x jwy
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 9hm cej fll
145 Výnosy budúcich období krátkodobé h s40 4 c3w k hv2 r gtp 0 po3