ZVEREX spol. s r.o. v likvidácii - Podrobnosti

Vložka číslo
4678/B
Dátum vzniku
23.03.1993
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti samostatne koná konateľ.
Základné imanie
73 028,00 €
Predmety činnosti
 • reklamná činnosť (od 10.12.2010)
 • prieskum trhu (od 10.12.2010)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 24.7.2003)
 • kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) (od 24.7.2003)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 24.7.2003)
 • veľkoobchod so živými zvieratami (od 24.7.2003)
 • usporadúvanie spoločenských podujatí, súťaží a výstav (od 24.7.2003)
 • zobraziť ukončené
 • prevádzkovanie cestovnej kancelárie (od 8.8.2012 do 16.3.2023)
 • vydávanie a distribúcia periodickej tlače a neperiodických publikácií (od 10.12.2010 do 16.3.2023)
 • výroba nábytku a bytových doplnkov (od 24.7.2003 do 16.3.2023)
 • prenájom motorových vozidiel (od 24.7.2003 do 16.3.2023)
 • prenájom priestorov (od 24.7.2003 do 16.3.2023)
 • výroba mäsa a mäsových výrobkov (Mäsiarstvo a údenárstvo) (od 24.7.2003 do 16.3.2023)
 • výroba hotových jedál a polotovarov (od 24.7.2003 do 16.3.2023)
 • iné ubytovacie možnosti (od 24.7.2003 do 16.3.2023)
 • požičiavanie zbraní (od 24.7.2003 do 24.1.2008)
 • prevádzkovanie cestovnej agentúry (od 24.7.2003 do 24.1.2008)
 • usporadúvanie spoločenských podujatí, súťaží a výstav (od 5.2.2002 do 23.7.2003)
 • nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti (od 23.3.1993 do 23.7.2003)
 • výroba a predaj výrobkov z parožia a z dreva (od 23.3.1993 do 23.7.2003)
 • sprostredkovanie v oblasti obchodu (od 23.3.1993 do 23.7.2003)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.11.2010 o zlúčení so spoločnosťou PaRPRESS s.r.o., so sídlom Koceľova 17, 821 08 Bratislava, IČO: 31 349 056, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 4941/B, zrušenou bez likvidácie. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 303/2010, Nz 48634/2010 zo dňa 01.12.2010, na základe ktorej preberá spoločnosť ZVEREX spol. s r.o., so sídlom Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, IČO: 31 346 146, ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti PaRPRESS s.r.o., so sídlom Koceľova 17, 821 08 Bratislava, IČO: 31 349 056.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.06.2010.
 • V období od 23.3.1993 do 26.5.2005 bol konateľom obchodnej spoločnosti ZVEREX spol. s r.o., Štefánikova 10, Bratislava Ing. Jozef Turza, Demänovská 22, Bratislava.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.6.2007. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.6.2007.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.11.2004 vo forme notárskej zápisnice N 665/2004, Nz 83932/2004 spísanej JUDr. Danielou Šikutovou, notárom.
 • Notárska zápisnica č. N 1094/02, Nz 1030/02 zo dňa 18.12.2002 osvedčujúca zmenu a nové znenie zakladateľskej listiny v zmysle Zák. č. 500/2001 Z.z.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny osvedčené do notárskej zápisnice č. N 162/01, Nz 162/01 zo dňa 11.5.2001.
 • Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 487/98, Nz 486/98 zo dňa 17.7.1998 v zmysle ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.12.1992 a jej dodatkom zo dňa 22.3.1993 podľa § 56 až § 75 a § 105 až § 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Starý spis: S.r.o. 9596
Uložené listiny
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 05/2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 05/2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 05/2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • ZVEREX_zoznam majetku_25072023.asice
 • ZVEREX_zoznam prihlásených pohľadávok_25072023.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • splnomocnenie-00958.zep
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2012, zápisnica z valného zhromaždenia
 • účtovná závierka 2011, zápisnica z VZ z31.7.2012
 • osvedčenie o živnosti zo dňa 23.04.2012
 • výpis z registra poľovníckych organizácií zo dňa 06.08.2012
 • vyhlásenie jediného spoločníka zo dňa 31.07.2012
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti, 21.01.2008
 • ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA, nové úplné znenie, 21.01.2008
 • účtovná závierka za rok 2006, správa audítora, výročná správa za rok 2006, zápisnica z valného zhromaždenia
 • ZÁPISNICA zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti, Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady spoločnosti, 28.06.2007
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.12.2005
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2003
 • Audítorská správa a účtovná závierka za rok 2003
 • Účtovná závierka za rok 2002
 • Audítorska správa o overení účtovnej závierky za rok 2002
 • Notárska zápisnica N 1094/02, Nz 1030/02
 • Návrh na zápis zmien v obchodnom registri z 11.9.1992
 • Notárska zápisnica N 758/92, Nz 729/92
 • Notárska zápisnica N 55/93, Nz 55/93
 • Notárska zápisnica N 487/98, Nz 486/98
 • Notárska zápisnica N 162/01, Nz 162/01
 • Notárska zápisnica N 16/02, Nz 16/02
 • Návrh na zápis zmien v obchodnom registri z 12.12.2002
 • Účtovná závierka za rok 2001
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia z 25.4.2002
 • Návrh na uznesenie z valného zhromaždenia z
Dátum aktualizácie
28.02.2024