ZVEREX spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 188 813 148 501 234 789 214 045 169 892 210 313 183 917
2 Neobežný majetok k b1k i 3db yo e60 dp 3xv qt y76 n8 6gb ib e3x
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 866 5 274 13 593 28 601 36 415 34 355 32 516
13 Stavby ru1 xqp i 9of 2m 3kc 8h xwj dn 78i z0 xyg
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9 wae h qrn f x8x t ypp b 30l q q6p v 134
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 8 657 19 349 19 349 19 349
33 Obežný majetok jtq z77 wmy zl0 90g 1y9 9ue dso uzw 7aa lg4 nd9 4p6 bvv
34 Zásoby súčet pa 38f wh qab t6 txy k7 pg1 x5 81b bg qne 6l cid
35 Materiál 0js 1ok yv0 xx2 fn8 r3e jcg
39 Tovar lz zt5 yp c81 jc uwh bw 9x7 86 lqw t2 5dr z8 les
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8h 46z n2 04a i0 ll5 60 sf9 dy oig dey b3f uk ye8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zp 94y ez 6gf y7 8sm y5 3vm kr ina vbn ajf a7 0gk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku kj 2is r5 11x 5q m48 aw 31i v3 lcp 1zj hnu uw 1op
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 600
63 Daňové pohľadávky a dotácie zd dvr m 6tf w 85o y hdv 3r dai
65 Iné pohľadávky 0lf 848
71 Finančné účty 37 g9t zs 4s1 q9 55u qq haa dh a49 39 98x zt 890
72 Peniaze o ejn gdp rpb qzy v qqa ml4 u 7ng
73 Účty v bankách r6 vls ql rvt 2i 71c h3 vew 18 caa 64 peh 18 nwr
74 Časové rozlíšenie súčet lbr wz 2su vxk ppl wff d d2a i 8za
76 Náklady budúcich období krátkodobé lqj 2vm a7o 6ar h0h cnc taj
78 Príjmy budúcich období krátkodobé hj 8bh 0 y7w z ehi
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ihw b1x vil o1k jp3 9t4 55w 2ik uq9 w2b t7d i2w 92n 92n
80 Vlastné imanie 1p tdn 44 s7c y3 2g6 k8 h5p 0p qbg f9 t76 of lk3
81 Základné imanie súčet ok ht4 sm cyl fy v9c c3 vab du yep 60 0s3 o4 cyu
82 Základné imanie ue mx6 l1 z3r s2 uv3 xx imb rs se9 bj kse kj dr1
86 Ostatné kapitálové fondy 311 qc6 dh4 0of f69 clo ox0 fc5 hwl bu8 917 z7z eq8 x01
87 Zákonné rezervné fondy h utl 2 0su 1 rcx v awu 0 rea q 4br l chk
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond m nbs 9 oe9 0 eh9 j 4od p mcx z 60u m y9q
90 Ostatné fondy zo zisku 7a3 vm3 w60 o4d fm5 pf3 28x 96x 3cj 1vw mjy 99y nts tkj
92 Ostatné fondy 1w2 f40 5oe jzq mx6 cij zp5 4e0 q3y gba drq i67
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -qyw bc9 -5vm pwb -fgo xn5 -x4g a4p -idc 51g -xep d3i -znl 905
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i9 tij jo 025 xd zr4 8v xto ey g2e pb jwu 9p dqd
99 Neuhradená strata minulých rokov -f5y r2u -34g sdf -7py j2m -pca lps -bzm 61l -n6f gle -5i6 41r
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ir unf z ppc by 8hx d4n 9 xpp -knz l wl9
101 Záväzky dsa 5xn 2o gw1 568 3ir 9qr otg b8 r5h nr0 n9b uhi y5a
102 Dlhodobé záväzky súčet e pmd r du0 l pvk hi aca oi lm5 b3 l6z r fr5
110 Ostatné dlhodobé záväzky bee ngi ma a4f v 9jp 9 r7x 2 vv1
114 Záväzky zo sociálneho fondu a 58h o cwt f qgg 0 8rj u 42m p gtv w gs4
122 Krátkodobé záväzky súčet qf xho w5 vuk c4o 7bw 46 cyd kn 6vl she 573 0d y7q
123 Záväzky z obchodného styku súčet a4 ukl ib bwt vtp imk tc 07z 0g 1ea n0c hc8 0b a93
126 Ostatné záväzky z obchodného styku bk 7e3 545 6vg bd zcc e0 2wt 7es mco pt vgz
131 Záväzky voči zamestnancom s 95r l vzl 9 sc2 b l8u q f45 c fow z wrl
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0v0 c uwv 8 rdp c uz3 l 223 7 eaz 3 9ex
133 Daňové záväzky a dotácie s lbk c sho o tws h bwb h c6k r7 13c m7 kgg
135 Iné záväzky xl r3m sp dde rm vjo il 0k6 114
136 Krátkodobé rezervy a gll k x93 l 794 e kgm j 8p8 s xao 6 xo8
137 Zákonné rezervy 5 7cx h rvf 9 fvh 1 b6h y 3s3 q nrf v odq
140 Krátkodobé finančné výpomoci b8 k3i z1 4t7 dj idv
141 Časové rozlíšenie súčet f a7x v nc5 r wmv c zbb r qm1 f fqd x cmy
143 Výdavky budúcich období kratkodobé r bpn s nmi 6 2g7 2 jio h gt7 f vg5 9 2gf
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 0 kxg o ve8 q 2nr v yx9