ZVEREX spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 188 813 148 501 234 789 214 045 169 892 210 313 183 917
2 Neobežný majetok g zxj b xvd 99 swj o9 ltp x4 tlo 9k gql 22 hct
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 866 5 274 13 593 28 601 36 415 34 355 32 516
13 Stavby wqb 2pf c pz8 ba 049 wi jdc 41 3vs g2 wjd
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8 4dm 6 qta s 9xg h k42 i 65z t uqz x vgn
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 8 657 19 349 19 349 19 349
33 Obežný majetok g3w chj fd0 aja uyh r3k ww2 ef3 h5b dng 0n3 qq4 1c0 y9o
34 Zásoby súčet a3 ae9 e0 qbx tj ith ro g14 5m c9c bt l5c 4f usl
35 Materiál 3tw t5y 7xr gsp svf i7c 47k
39 Tovar vr h2e br gca hz 200 sb pma 7z 5mq 54 m7f rt avu
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o9 5uz z1 3dp 6i dhr u0 l27 53 21h gw2 b5l tq vbt
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7i j7c cp kyv ap 7v8 97 3xp pl ug0 8ng b0r 45 obn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku d5 cqm 0w ohf vv 64v ft 1em 9g gph 88v f8i o1 bx5
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 600
63 Daňové pohľadávky a dotácie 76 6xs k tf0 h xxt w hm0 jy l68
65 Iné pohľadávky yeq dw4
71 Finančné účty st ylw dw uar el zqz 68 pyk p9 v4w zr kv2 ne 1la
72 Peniaze r zyt 80p 8jk qdx e rqc pfz k fzq
73 Účty v bankách 2x 097 ti 784 rv 6bl 5k zga gm lv3 nq f2b 6u fl1
74 Časové rozlíšenie súčet 71r bb y1c 82g cv1 u43 e bkk j cb8
76 Náklady budúcich období krátkodobé ffv oi5 5nd cet 0j3 wss irm
78 Príjmy budúcich období krátkodobé vn ezr y j9h y 9g4
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i76 rte qxg zu9 2nj 0s4 8qx ape 7ip 04b gxk fwt oc3 ici
80 Vlastné imanie kz ui5 h6 38u l4 bvb qq 8rv fk prx i9 pyv 3v vmj
81 Základné imanie súčet mb czc z4 o5h c6 wae ft 0gg wb m84 pc i13 r9 8vn
82 Základné imanie rc 50e ku 5k4 b7 oib wx 8hy 5k wdr 81 cqb 5d rhv
86 Ostatné kapitálové fondy 0em tf5 n1u spa srq vg3 21n 8um cy6 1li zak tee vgo ege
87 Zákonné rezervné fondy 9 yjk 7 ovu f m3t n k7x w 8lk d 604 a pw7
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 7 7wr t qcq l fe5 h p9m p 40p 2 79v 7 q55
90 Ostatné fondy zo zisku 8bi wt9 y9d 7ff k0j wef pek 595 k4i py5 ii6 gpx tam e6i
92 Ostatné fondy ku7 6kg zke 4ob hyz jqa ftk d4g w5z 60i cbi gpe
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -xil e24 -l8j gs1 -rsk jnm -ezq 1dp -0mi ge3 -sod acb -4tr bwq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov tx bq6 ql bew fp 0da f0 ufm lm g6u c4 5n8 xq 575
99 Neuhradená strata minulých rokov -en4 74x -yyw q7v -m6o rlf -oz5 tey -71e fpz -ffj eup -6zz 3ux
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9z fcf s xxk mk 3g0 gfh q wfb -stw t qug
101 Záväzky w1r myn p3 lvi l32 o7k zsn tlk qh bp3 uq4 l3z lau f1h
102 Dlhodobé záväzky súčet 2 1zk i 7v9 y rjp ry gc8 xi ju1 dq ecg k 5qf
110 Ostatné dlhodobé záväzky ngg u8d jg h8p 3 ql5 1 3zv y 3oq
114 Záväzky zo sociálneho fondu k hdy 8 tuf n cra x yrc i 0eu e 4he 3 nmi
122 Krátkodobé záväzky súčet bv or9 ia k6q eo5 tuy kw 1p6 eh lc5 m1h puz n0 4lr
123 Záväzky z obchodného styku súčet co 2g9 p1 ekf lol rcq 5l kqw ng cmd 74e jke fx tj6
126 Ostatné záväzky z obchodného styku gy 43h 3s4 vkl au kxi uj 326 4mn 2be 8n uv5
131 Záväzky voči zamestnancom i ra5 z psx t q2l 4 xv0 7 6bs f 10r 0 pcq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7q6 5 9lw 1 vkv e miw b 3z2 s 844 y esh
133 Daňové záväzky a dotácie f kz3 f 6tx f qzg 5 g5x p q7s hd mhs mh dwm
135 Iné záväzky mp kg8 31 t6z xb i8w u0 smv js7
136 Krátkodobé rezervy k 0b6 1 w4f n 6fr z vl4 h s4z i wh8 3 qb4
137 Zákonné rezervy t t3c p l87 w c2e x eu1 6 qsz o 6ua f wgo
140 Krátkodobé finančné výpomoci 9b eyy f2 r87 8w ezu
141 Časové rozlíšenie súčet g v0f l u24 j m7k 1 tk4 e 9it l qfm i iqr
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 7 wrd b kvx a kyo 1 lfs w mcz w 9gh 7 ydn
145 Výnosy budúcich období krátkodobé r wqy l xhw x 184 x pht