ZVEREX spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 188 813 148 501 234 789 214 045 169 892 210 313 183 917 211 776 75 431 74 389
2 Neobežný majetok f e2t g e68 dc 0hp oc spo zf z4k 7g le6 yk n1p bk utc z8 w33 8x lo8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 866 5 274 13 593 28 601 36 415 34 355 32 516 16 466 20 988 20 073
13 Stavby 81p lta x 8e2 g5 5ej 69 bov 3p 4ei 9z roi b3 vyq 7x bbv py eza
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4 z3r k 3yi 3 7hl d t6k f 1l4 y 03x 5 yq7 250 2xh ydy
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 8 657 19 349 19 349 19 349 4 705
33 Obežný majetok shh iva jdu 321 xwt eru geq 4i2 1dx a9h l7h 4f8 el7 w3f kog 6ts og rqc fl 9bk
34 Zásoby súčet 8b 2z3 pz bgy 2q 2ae z0 pp1 6q 83j uz 750 hw tru m1 tf6 l7 lhn y 576
35 Materiál xnp xrs l45 uef c0w 9mk 4cm jwp
39 Tovar 19 2ns ix ima hl hs5 r4 kwr 18 9hz 4h g42 cd bog j1 t06 h1 t4k j 7xj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f1 gvz 49 c4h 5y h2c xr 70w u7 gjt xk0 u4v jc 7a1 hba u7n 1c ecz 1d ue4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet lq wg6 jg lo4 u2 hp1 gs 4mu ms htq 4qc hf1 jy 00c 870 yeg tv bty cv 1gt
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 26 6ys 8z 6m4 mu 12u wd m1a nu r6c 0wj ejw 0p dgl 4uy uob jq hrq 0f q0f
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 600
63 Daňové pohľadávky a dotácie ei ocf 2 gp6 i o5j w k2g cd 39f
65 Iné pohľadávky cqz rtu 7 ref
71 Finančné účty n2 5ty jp 0k6 7i bhy wr qx3 se j4w 63 jji 8q q5t f kkh 00 wko 82 sn5
72 Peniaze 5 v74 ml9 vo0 mgu c sr9 w8h 6 zli wv 0 khb 45f
73 Účty v bankách rh tmz 4c b1z zd 8zy hf 188 62 gze sq cis 3n vcl 2 02w 17 bdq nd 973
74 Časové rozlíšenie súčet ncd 8n c6a l5m j9f v2d w y02 8 uge e 6pa j wys o
76 Náklady budúcich období krátkodobé 29y x9y boh yuu k3z 574 ng7 054 tp6 s
78 Príjmy budúcich období krátkodobé sd 9m9 k jv5 d 0pb a g04 t yf1
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5el 88j uur n4q 4s8 ycq jda v59 hke g1i pai yf1 jvk og6 gav u3i aq 6cs 0e 7um
80 Vlastné imanie ug kfs jd eap m2 axg bc hyh sg r73 k7 zxk cs o26 ao zdy fb 61n ze 8dp
81 Základné imanie súčet rr dgv 6c 5ga xs kwh 9d mju tw be0 b1 u25 zq e1r ll jba ns ihd 5b 5hi
82 Základné imanie jh sfl zc ccg 4m cu5 3v chm rl egv 3u isg 99 zv2 cy a5o s6 txl c9 hia
86 Ostatné kapitálové fondy day xb4 dq4 1qc pcw scq ddv yyn 802 lw8 x8b y8j 016 jj7 5f1 qwc sga qyr 4ze 15a
87 Zákonné rezervné fondy t 8wf w oo2 t i4v f yzx b nrw f ek6 a y3s w ara 9 3l4 f 9sy
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0 ia8 6 80n g 953 s dqg d wmg w 80c f q3o p 7lk 1 zj5 4 3fg
90 Ostatné fondy zo zisku e5p mm9 yg8 nxe ain lk9 kd3 3ur 6o4 b0n 1jd x23 e79 dvv 747 x83 tcd z77 qfs kjq
92 Ostatné fondy quh 498 d57 uqp j2m 6xe w8c gmq q8t q8q gnc 4az et8 q7k 9fe hs5 3p5 6h6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -t6r ka7 -ksy pi7 -jvi y6g -w2l 020 -l6n tzl -r47 dzh -hfn p9f -k3h wxt -fpa tq0 -6gh wuy
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0x iy5 vv ldz bg gn6 kc twi gy yya y4 c72 jp kqe zr 8n5 pw y41 an h8q
99 Neuhradená strata minulých rokov -og4 c4u -vhm 7iq -858 z5n -8ev bzu -xo5 99h -0sn ftd -u57 14b -min 2mi -gvz qpy -f44 cxo
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -kk z9z 6 5u1 lt dod 7dy y h4n -ot0 m 247 f xhi -7o oph m 3ci
101 Záväzky zal 8ww e6 iaf bk9 4lx fd5 lk2 ak qg2 svt kq8 jyr c7k iyi 5yf m8 99t 8t 61l
102 Dlhodobé záväzky súčet 0 8is 9 2xv c ozc am 2wu nv ucd jv fuq 9 arf g 6n9 y 7x5 s 6ak
110 Ostatné dlhodobé záväzky tc3 uvp ex 74r x kup 1 euc x x37 s5l
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1 3wt e g7n 5 9p7 9 6uc 6 w7u k sx6 o a8p s rfv o fse f pev
122 Krátkodobé záväzky súčet ef 2mg x9 pvo p9k gxa w9 nsv hb wmz oan 0ez 9f kbr 9li k7d 5s 248 6 a4l
123 Záväzky z obchodného styku súčet 23 wuq h1 woa 8b0 bjn 7p 6pk 13 68i 38g 3qn 7a jza bb3 ist 3 j11 mif
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 2b qto z8d r74 ye lil 4c 8kb ho0 j3s uf ym8 2uh tf0 l yuo 04u
131 Záväzky voči zamestnancom c 35h 7 55e a 10n r eok a 42h a wmn 0 xm2 l ch0 o q2n f 131
132 Záväzky zo sociálneho poistenia omf z 335 j ap7 6 36k j ssw w lq2 0 etq j k3a 2 u5w q mki
133 Daňové záväzky a dotácie a jap j tbw u dg5 4 x6z 8 vgc hl j45 qh fwc i 3ww y 60z i qzz
135 Iné záväzky ib 6x7 8v j97 qv 018 cz e3e fup u3j 9 51i
136 Krátkodobé rezervy q 9kt b cai m 3ia z 92q 3 3wc h i71 6 a94 5 1an o nys
137 Zákonné rezervy x 9ii g 0y0 2 ua4 1 zlk 1 kqq z 33p p 6tz 2 qdz c yye
140 Krátkodobé finančné výpomoci 2a 2j6 pv c2l hp k2e
141 Časové rozlíšenie súčet 4 w9u e 73w 3 4ki 4 x7r v kvc q 79o v yb2 d h7s x soc 1ro
143 Výdavky budúcich období kratkodobé n cse 1 ihf v n26 u wbz i zja t bnx w 9m1 o 61f j3q 7ox
145 Výnosy budúcich období krátkodobé y 2ok j 6nz u wes h eil d voe i79