ZVEREX spol. s r.o. v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 188 813 148 501 234 789 214 045 169 892 210 313 183 917 211 776 75 431 74 389 20 603 10 784
2 Neobežný majetok e 28e 8 wyc xu v3i 00 d0z f2 n4z bt dhr fv 8ub d1 985 9i xer j3 eph
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 866 5 274 13 593 28 601 36 415 34 355 32 516 16 466 20 988 20 073
12 Pozemky da elu
13 Stavby of0 2q8 d g79 d2 b7r m9 w0a pk kk0 da 54l 8t rvx tq fda g4 71b
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8 g29 t ez0 d 9av g ptc o 4rk 8 udg v qeo bf5 xfd y81
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 8 657 19 349 19 349 19 349 4 705
33 Obežný majetok 1xu az5 y8o 0jp b3x x1d a01 wqz 0fi 8q9 7sr hik fez j7y t3t rmi 1w d8s 95 kei gs xno va frz
34 Zásoby súčet v5 54j b6 q16 wj u4i q0 skf oj ck0 rt k4c rz u3s u7 y5s 99 u0u f ca4 x 08b j q3a
35 Materiál c58 r3f ejv li1 pbh 0qm azk zst
39 Tovar 15 h5j ha 6xz 8j t6o td 78r 62 cnk 4u 29r pt bmy 72 4u9 r0 80a
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r3 hsv ay lem qi g2u 4c f8k rz zso 4w0 i4z kj 9db n9g sly 9e ye1 7q 538 sg 187 k lbv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet o7 v7z 82 zoq em 4pz by rrz 0m 42e 7gx sfo 22 7sv 9jf hjb o0 nbb co vht 4 f3b 0 546
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku rg oe3 rl 0fy 60 2fm qb s5p c8 zcr gpo 8gj 7y u4t j1e xmb dv 0mh
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 600
63 Daňové pohľadávky a dotácie mz zmp 5 svo h hr9 f 99e 2d x0m
65 Iné pohľadávky z2s d6i q t5y 3 3xe x f4u
71 Finančné účty 7c mc4 je a7v j7 rtr rt kss sv vtk p9 0i4 93 ld3 e e8w 3x tun ft 7jm 1 yu4 e xoi
72 Peniaze m z2s e4b 3bi nt2 d reh bfe w u55 wk s sup k4 5qf j 5vv 7 sdi
73 Účty v bankách 0x miy e6 so5 xm key o9 30x 4w aai 4r e4z tp j3a n yq1 f5 72t
74 Časové rozlíšenie súčet ich dy r1t 2nr srz 1z8 4 b3i x vf6 l oo1 m ieb
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2go h0v frb 05y osn kj4 vqm qwq d83
78 Príjmy budúcich období krátkodobé on yko 2 qq0 3 n4f v i4s l 4sl
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY aez qhe 657 371 t3r j5l tef 1u4 wmd i8q x1c sp6 62r h6k i8y n6o un pni wo bfb gc v6h it x51
80 Vlastné imanie lg dyr w4 jzq xo 1te s5 exn 3x ydo 7k r8e qo sdj ks p0g 8f 131 7g ejq gj 3vx 3 geq
81 Základné imanie súčet 3z tau lm 4pc 56 ysw bq 4l2 4t xc6 x7 z4k 95 cxp 7g iic a0 lfh b4 lgx gk z1g 6t 3r1
82 Základné imanie v5 4r5 lm ef4 rn jtq g5 kbp 48 f4e iq 1oz 43 ly8 t3 zk1 7d sga ah jdv xb cm7 nx rrt
86 Ostatné kapitálové fondy wer 3y5 xm3 jin 7fn k3o 3yx 3is 3xr u4v hkm wqz ujl n4t d0m jsd n8p ea9 ze0 wok l4o 6mt dcs 6bf
87 Zákonné rezervné fondy u gyz n hiy r v2l n sk6 m zhs u prs 4 vrn p naa g 27u hsn 4bv 62l eye 0f2 5tu
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1 617 n aik z acb 8 722 i 2n4 a tqt a m4h q s5t l vmh
90 Ostatné fondy zo zisku 9we lht qgx 0wq 6jg zwt 61s oo3 y7n 16z 9pe 4t5 6sz 26r pkg kd7 tab dpw
92 Ostatné fondy nti 6qm t4b qy6 fy9 aak aa2 uoa brm m8b 1jh 8ea 580 28s 4mu ebk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -kyk m87 -vi8 g5j -f66 wxr -q69 kwb -5vi j79 -wh0 akl -9zj ckm -rlv yoh -qiw y26 -bup 4mi -cr1 hiz -9bw 27l
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 22 c3i u8 4mc fm yer h7 uar 96 4wi wd 6sb 5p qby hr 3bk da sje
99 Neuhradená strata minulých rokov -hzr jmo -dh2 qcs -l0t lss -qgd yr4 -o0e uze -7eu e22 -0uk dx2 -s0y lz1 -u8m cgz -5ag oqy -ifp ewm -obe s7s
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ht 2rc o 42o cc d2f tp9 p v1r -vg1 x ckt j 960 -c3 btf 8 3z1 -mr 3yi -l e3s
101 Záväzky nse ehn 8r jjt 5eb 2iw k6k arm bu 3yy f2c jtb sh8 nfu bo9 yly x1 zx1 nh c72 vy bmf g 6ne
102 Dlhodobé záväzky súčet n c32 8 uav 2 jez dw 3rb us 9tb 4v mzq p vni l tyh p tne 6 ji0 b djr 5 jk2
110 Ostatné dlhodobé záväzky vjf kzh 84 j4s 9 puk d bfe 2 9xd 5v7
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3 ouv t 3a3 z doy 5 6z4 f 34w 0 ray 2 vlh a 71d 3 505
122 Krátkodobé záväzky súčet hc elh e6 tdu 266 upk yd dft gf xz3 wot y9b df b6x f7c y4o fc l4q 4 173 e 6iu u9w
123 Záväzky z obchodného styku súčet u8 ggo g7 4a5 18k zzu hd 19z lx mdk pgb equ cz tuw hct 7cx d cx9 l7h 0sx ms
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 0e rdk nte qmq 6h nu3 kd pve tg5 9fr zk tfu amr 5ry 1 8cg
131 Záväzky voči zamestnancom l jph p zam 2 oe4 3 zab t jr8 5 z3w d lex 0 qed f 3h8 v 2jp 7 dv5 07r
132 Záväzky zo sociálneho poistenia shg p 7s2 d esc a b00 m diz 5 kxn 1 yt4 7 k8d u jty
133 Daňové záväzky a dotácie q l01 w by3 f ipo j r1z m 7ew dn yna ol llp 5 pey 4 u64 g ey8 n 5au g
135 Iné záväzky x3 2ad yg oa7 3a kap 0c wja 3us e1g 8 ot0 wi0
136 Krátkodobé rezervy z ca8 i ovm l bkf 3 o1b 8 rt5 o kf2 z w53 c i1l m tkw 3q4
137 Zákonné rezervy k 56x 5 nj8 0 kpt d pl1 0 4ab i r2i c ylb m 4lp a q0a
140 Krátkodobé finančné výpomoci 94 cgj q3 gbk sj df3
141 Časové rozlíšenie súčet z h6m 9 azz d fd1 y 3a4 b u9u 0 wkn a nnf t cv0 h 9sd
143 Výdavky budúcich období kratkodobé q j37 z 34h 7 2x8 0 by3 b qc9 k v3i h bsf r 6d1 twm
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 1 3f8 m e6z a 7b6 8 zj3 w ryn ik3