ZVEREX spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 465 725 436 130 419 804 356 057 352 335
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4ra ho4 a18 7uh pz4 udn o40 tl0 bk8 2xt d0b axy q9s 7x2
3 Tržby z predaja tovaru qnv kcy ryb y8z klq gyk sc1 ndy 9ji et6 h4e r2p gyt yq6
5 Tržby z predaja služieb 27 428 28 975 45 349 50 505 54 333 50 948 47 453
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob n hv8
7 Aktivácia 8tj
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 3dh y51
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti z 7v7 l2m v gsc 97f 908 n xwo
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 17b gt1 8fj lvq g49 lgx o79 07a 0na 9ny v75 qf0 dni 6if
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 522 885 169 822 323 786 319 699 290 723 246 931 255 908
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8t 1in we efl a9 ueb kn 8er 50 4jg fu g4n ze u0k
14 Služby 5p 106 3s 13c 3k r40 o3 x32 7z h9x kj vg2 l1 pys
15 Osobné náklady lh h3d e1 ran 6j v4t 9v 9by et ivy ee slh bp 0li
16 Mzdové náklady g5 gst fn vf1 l4 4iv 3d ylw mp swx yf 1au ra a94
18 Náklady na sociálne poistenie 7 772 9 450 11 531 11 535 11 761 11 887 11 213
19 Sociálne náklady z ff8 0 dhb 2 va2 4 mls 6 ahl r hob r bue
20 Dane a poplatky w p9s ojb f 35q 7 hlq p bpu l63 kfj
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w 5rf u u2j m wzg b jaq 7 sr3 g 06d v 0f3
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku j 8zk s he1 q u0k a 3g8 q 3bo e bqk
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť l 6mu q 0na h2 0ep l ad3 6 wec c gfe vkj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -bq q2v t h56 1b m2z r s3v 8 dup 3uj z 9zz
28 Pridaná hodnota 55 3ak 3a wa4 4h vi3 dt dqb uc 6uc ei 7z9 z1 5s9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu x q v 3 3
39 Výnosové úroky u 6 d 9 3
41 Ostatné výnosové úroky n 2 0 v
45 Náklady na finančnú činnosť spolu cvg szv 11h glb w01 uv y5v
52 Kurzové straty v
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ov2 20g kfq oi4 8jd ka dv7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -hf1 -701 -cfy -hrl -3o9 -xe -e5c
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -z3 hjd u mgo ug 979 c rb5 e 9df xug 3 p76
57 Daň z príjmov ry2 y6o y1j j7l jkc
58 Daň z príjmov splatná ti5 jav bie 3q5 9pq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -24 394 3 538 10 064 371 8 665 -504 6 973