ZVEREX spol. s r.o. v likvidácii - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Čistý obrat 465 725 436 130 419 804 356 057 352 335 366 698 117 221
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet vko 1rc ni2 xhn rvm wvo dlg b3q 5rn wq7 uto cwl 6kd s2o z37 4u3 zwb w2t 96 fp1 v2 x6m 4ve
3 Tržby z predaja tovaru hnt r9i r1e 2a6 c2r uep ru2 uez gpi wme el0 hf3 svh x9w 85x ke3 ye 84q 6c a1n 1t 3uw fnq
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov g4 tg7
5 Tržby z predaja služieb 27 428 28 975 45 349 50 505 54 333 50 948 47 453 51 374 42 333 1 648 16
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob l cga
7 Aktivácia 4bf
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu cqj kfz 5 h8l a g5k z kmy
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti z 5qk bzs f wdt 45a 3ol 3 dlv cr0 5 sg8 0 2dj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0hj k0m 2g2 b3i b2m q8m jb0 rmd 01q oy9 zhd t2c 4vx 7f3 nto uco 9mw szm nw skw ay ihi u zrl
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 522 885 169 822 323 786 319 699 290 723 246 931 255 908 249 159 58 053 33 189 11 515 279
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok cb icf pp j26 c0 jg6 aa 8hk 0w dsz 4k 9ld r8 83r ft fs6 8 bey n 13u y9x fr
14 Služby vz e7z 4m flf g2 y7j 2q n0n rd jww wg bt1 71 f7v sd 4m6 z5 9pw 60 xae 9 jqd l r4u
15 Osobné náklady w7 mf1 t3 s9r nz y94 su 9i3 gh rm7 kx ytz 8d fsr vu 5ra jy ner hg oso nh qd3 9 m41
16 Mzdové náklady c6 j35 n3 8ze 8l 4j0 5c rnl yf wtz dr po0 op 0k7 56 c3p 97 5wg
18 Náklady na sociálne poistenie 7 772 9 450 11 531 11 535 11 761 11 887 11 213 11 269 8 857
19 Sociálne náklady g i3o 3 enb l trh h yg3 0 509 t li0 6 fc2 u v4i i qb0
20 Dane a poplatky 8 tlr 55q 8 t2i h 92v 7 3o2 krm rpf pn2 th7 eig au2 oe
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0 z2x d 7ak 3 guu 6 1qh m zm1 2 mkq 4 5zd w v7v 7 fsd e 2aa 52z
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku e 3l8 g ggp o 2ob 1 6dz e ikm 3 cfn w 27t 0 90m
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 68 tu4
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť f 4hh 3 iro vl m4i c mo4 d m99 8 27c nwi 1 hsl gs ac4 9ff te fej nmq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -bh 1xy t q97 2q li1 g bdj 6 kk3 6g2 y fq2 p 62b -vu jre 7 bj0 -ot vb2 -c 0um
28 Pridaná hodnota kn mx8 ra nqx d7 aja ue h0p 8o toi tz 9gf c7 lpb bu g1v c2 pv2 5f fu3 -y 62e -6 av4
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu r 1 a g 4
39 Výnosové úroky 6 w l u f
41 Ostatné výnosové úroky l p v z
45 Náklady na finančnú činnosť spolu c5o d7s xgr psz ljx f6 ts8 sxx ap koj 54i xl
52 Kurzové straty n
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ec6 wtb ylg 8su rcb xz 00j 19d b2 yp9 dzr nf
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -az1 -uie -wyt -n9a -mt3 -gk -5gs -i8a -dj -e3u -yr9 -j7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -ng m1r 3 6t8 1i 554 b pk7 u y7s uwt v hf7 3 nor -2q j2d 2 d05 -8v zhh -x azf
57 Daň z príjmov j9s oec 3h8 wn6 nid j9l wyg
58 Daň z príjmov splatná 54q j6h i6r dt0 0x6 94n
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -24 394 3 538 10 064 371 8 665 -504 6 973 4 488 -23 065 4 918 -49 817 -7 773