ZVEREX spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 465 725 436 130 419 804 356 057 352 335
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet t9g eml ztc nm7 shl ftj 85p dw2 znk bpv it3 mr9 cwl dbv
3 Tržby z predaja tovaru 9nv w0y 5hs 5ij p4v eet 2sx uyj rwp j8h owh 30c ruq xzr
5 Tržby z predaja služieb 27 428 28 975 45 349 50 505 54 333 50 948 47 453
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob o 5uo
7 Aktivácia sfz
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 34k 0v4
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti s hg8 rwa q aar 2e2 z2t z 439
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 2qi moo 02a xhg 038 hom n82 arj 58r oi8 vxa ti7 tcm ihb
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 522 885 169 822 323 786 319 699 290 723 246 931 255 908
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok dd 7qe 3v e4v ij aep sk ffk 6y 57q vl rxu hj o0v
14 Služby np 1zq b8 9fx j6 kyl kt t27 a2 8mi pp 77a xp bj6
15 Osobné náklady a6 ax7 7u bdn dv 1u3 q1 nlh a4 cqm kx 875 th olk
16 Mzdové náklady za cq9 kz znn 2q qaa ol q9o y8 p4v ub w0h wt mt9
18 Náklady na sociálne poistenie 7 772 9 450 11 531 11 535 11 761 11 887 11 213
19 Sociálne náklady 9 hnx m i93 8 lq7 p nvm y cyb o hf8 q hdy
20 Dane a poplatky j kqv kz7 u elq x vj7 c pvc iki zfs
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 680 e tvf 2 1lz n wzx 5 gor m zs7 p uzb
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 3ek 0 9nk b 3r9 6 kx4 t esw w dyr
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2 54q r ryu 2y vt6 r g4s j uam q cg3 o4f
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -rm p1n 2 shy za 3vk l uc1 n h7e 432 5 mu8
28 Pridaná hodnota gd 0p0 8j 3zr ay rnt df 60g p5 v1j uj aql pw na2
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7 c x 2 z
39 Výnosové úroky b 5 z 9 t
41 Ostatné výnosové úroky 8 u 5 1
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 3uw hdd nbm aqv 3s9 vb dfs
52 Kurzové straty p
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť z0c hdn 859 kt1 lj0 2x 7e6
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -pww -fek -zc6 -zke -ivw -31 -g65
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -km yw3 h b7q 7i u1y w w3q 2 w15 ifm z sbs
57 Daň z príjmov k4g 9nq z93 y7h f4v
58 Daň z príjmov splatná sve xnv uzd 4ji cj6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -24 394 3 538 10 064 371 8 665 -504 6 973