BILLA s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
4758/B
Dátum vzniku
15.04.1993
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
Predmety činnosti
 • výroba potravinárskych výrobkov (od 30.11.2022)
 • prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel (od 11.12.2012)
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 2.8.2011)
 • sprostredkovanie výkonu služieb (od 2.8.2011)
 • nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora (od 2.8.2011)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 2.8.2011)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 2.8.2011)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizícii exteriérov a interiérov (od 2.8.2011)
 • skladovanie (od 2.8.2011)
 • baliace činnosti, manipulácia s tovarom (od 2.8.2011)
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 1.1.2007)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 1.1.2007)
 • prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov (od 1.1.2007)
 • prenájom motorových vozidiel (od 1.1.2007)
 • kúpa, predaj a leasing motorových vozidiel (od 1.1.2007)
 • leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 1.1.2007)
 • komisionálny predaj v rozsahu voľnej živnosti (od 1.1.2007)
 • zabezpečenie, usporadúvanie , organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí, seminárov, kurzov a školení (od 1.1.2007)
 • inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve (od 1.1.2007)
 • faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (od 1.1.2007)
 • upratovacie práce (od 1.1.2007)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 1.1.2007)
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby (od 17.3.2005)
 • mäsiarstvo - údenárstvo (od 17.3.2005)
 • pohostinská činnosť (od 17.3.2005)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 14.1.2004)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 14.1.2004)
 • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 14.1.2004)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti (od 14.1.2004)
 • kancelárske a administratívne služby /vrátane kopírovacích služieb/ (od 14.1.2004)
 • vedenie účtovníctva (od 14.1.2004)
 • činnosť ekonomických a organizačných poradcov (od 14.1.2004)
 • vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti (od 14.1.2004)
 • poskytovanie úveru z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom (od 14.1.2004)
 • predaj pyrotechnických predmetov tried II a podtriedy T1 (od 14.1.2004)
 • sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením) (od 15.4.1993)
 • zobraziť ukončené
 • osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča, s výnimkou vozidiel taxislužby (od 1.1.2007 do 23.5.2014)
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 1.1.2007 do 1.8.2011)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, piva a destilátov (od 1.1.2007 do 1.8.2011)
 • nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora (od 1.1.2007 do 1.8.2011)
 • výroba a predaj potravinárskych výrobkov (od 22.7.1998 do 1.8.2011)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Marek Doležal
  Krátká 264
  53352 Srch
  Česká republika
  Vznik funkcie: 01.01.2024
 • Albena Grozeva Georgieva
  Mladost 3, District Bl.387A ent.1 fl.2 app.25
  01000 Sofia
  Bulharská republika
  Vznik funkcie: 01.03.2022
 • Ing. Tomáš Staňo
  Orchideová 14619/62
  82107 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.03.2013
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.12.2018.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.07.2018.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.03.2015.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.04.2014.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.12.2013.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.01.2013.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 01.01.2013.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.06. 2012.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.04.2012.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.01.2012
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.04.2011.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.6.2010.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.11.2009.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.07.2009.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.01.2009.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.10.2008.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka 25.02.2008.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 20.06.2007 - menovanie konateľa spoločnosti.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.01.2007.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.12.2006 o zlúčení spoločnosti BILLA s.r.o. ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou BILLA PLUS s.r.o., so sídlom Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, IČO : 35 901 616 ako spoločnosti zanikajúcej. Obchodná spoločnosť BILLA s.r.o. preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti BILLA PLUS s.r.o. Zmluva o zlúčení zo dňa 04.12.2006 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 789/2006, Nz 50435/2006, NCRls 50141/2006.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.9.2006.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.01.2005.
 • Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2003. Notárska zápisnica č. N 1031/2003, Nz 111731/2003 zo dňa 28.11.2003.
 • Mag. Ernst Rencher, deň zániku funkcie: 1.7.2002. Wolfgang Janisch, deň zániku funkcie: 1.7.2002. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 1.7.2002.
 • Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 14.11.2001.
 • Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 19. 12. 1999
 • Notárska zápisnica č. N 373/99, Nz 373/99 zo dňa 16.8.1999.
 • Oprávnenie na pobyt v SR č. MC 209202 Oprávnenie na pobyt v SR č. MC 209251
 • Notárska zápisnica N 52/99, Nz 52/99 zo dňa 8.2.1999, rozhodnutie zakladateľa zo dňa 2.2.1999.
 • Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 651/98, Nz 647/98 zo dňa 25.11.1998 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou.
 • Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 164/98, Nz 162/98 zo dňa 27.4.1998.
 • Notárska zápisnica N 358/95, Nz 345/95 zo dňa 1.8.1995. Stary spis: S.r.o. 9768
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.12.1994 o zvýšení základného imania. Notárska zápisnica N 323/95, Nz 310/95 napísaná dňa 4.7.1995 notárom JUDr. Romanom Blahom o zmene zakladateľskej listiny. Stary spis: S.r.o. 9768
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Iný výkaz alebo príloha
 • Výročná správa za rok 2022
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
 • Výročná správa za rok 2021
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • úplné znenie zakladateľskej listiny
 • Plnomocenstvo_ZEP_billa.asice
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 2.4.2021
 • Plnomocenstvo zo dňa 21.11.2013
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
 • UZ ZL.zep
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
 • Podpisovy vzor prokuristu.zep
 • Uplne znenie zakladatelskej listiny.zep
 • Podpisovy vzor konatela.zep
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Uplne znenie zakladatelskej listiny_billa.zep
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika_billa.zep
 • Podpisovy vzor konatela_billa.zep
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
 • Výročná správa za rok 2012
 • Výročná správa za rok 2011
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika_billa
 • Uplne znenie zakladatelskej listiny_billa
 • Podpisovy vzor konatela_billa
 • Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika
 • Podpisovy vzor prokuristu
 • Výročná správa zarok 2010
 • Výročná správa za rok 2008
 • úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 23.01.2012
 • Účtovná závierka za rok 2010, Správa nezávislého audítora
 • ÚPLNÉ ZNENIE ZAKLADATEĽSKEJ LISTINY obchodnej spoločnosti, 30.09.2010
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti, 30.09.2010
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti, 30.06.2010
 • ÚPLNÉ ZNENIE ZAKLADATEĽSKEJ LISTINY obchodnej spoločnosti, 30.06.2010
 • Účtovná závierka 2009 a správa audítora k 31.12.2009 zostavená podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo platných v EU
 • PODPISOVÝ VZOR a súhlas s vymenovaním do funkcie prokuristu obchodnej spoločnosti, Ing. Jiří Králíček, 15.11.2009
 • ÚPLNÉ ZNENIE ZAKLADATEĽSKEJ LISTINY, 15.11.2009
 • Výročná správa za rok 2007, správa audítora a účtovná závierka za rok 2007
 • Výročná správa za rok 2008, správa audítora a účtovná závierka za rok 2008
 • Kópia bankového výpisu z 23.6.2009 preukazujúca úhradu poplatku za zverejnenie účtovnej závierky
 • Účtovná závierka za rok 2007, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 5.6.2009
 • ÚPLNÉ ZNENIE ZAKLADATEĽSKEJ LISTINY, 10.10.2008
 • PODPISOVÝ VZOR a súhlas s vymenovaním do funkcie konateľa, Martin Gaber, 10.10.2008
 • Rozhodnutie jediného spoločníka, 10.10.2008
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.2.2008
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 25.2.2008
 • Podpisový vzor - Jaroslav Szczypka
 • Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 20.6.2007
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 20.6.2007
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.6.2007
 • Podpisový vzor - Wolfang Janisch
 • Výročná správa za rok 2006
 • Správa audítora za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 31.1.2007
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.1.2007
 • Uznesenie valného zhromaždenia z 29.6.2005
 • Uznesenie z valného zhromaždenia zo dňa 2.12.2003
 • Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12..2002
 • Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2001
 • Uznesenie z VZ zo dňa 9.9.2002
 • Uznesenie z valného zhromaždenia zo dňa 1.7.2002
 • Podpisové vzory - Ing. Eduard Vrábel, Peter Seidner, Zoltán Csoka, Peter Živický
 • Notárska zápisnica Nz 299/02
Dátum aktualizácie
26.05.2024
Domény