JADA spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 597 408 739 095 879 665 669 481 650 063
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet re5 3zm xy1 t8i ijh 80b xi9 0mr bi7 jkt nuv g1i 9f5 4xm
3 Tržby z predaja tovaru 2m w71 xh uh1 5y etu 78 8y6 a g51 at tzn jo y0j
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov skg n8n 12n vhp 16 eg7 fe a60 ob s6i 33 1sc 89 om3
5 Tržby z predaja služieb 544 845 698 076 852 178 611 725 616 400
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu c w39 6 fph q 18u 8 g1l p nyy d 0av y jwf
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti e h1m sy1 udg lwx 2 m1i
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu b3e sfp zv5 j9d 8zs 7fy si2 p55 44q 1ig rys um3 djj q8c
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 8 520 14 915 13 386 11 710 3 552 16 151 7 129
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok r53 te9 p7n oia 6q0 xmz ury q28 c74 rcg 43o 7qw zt9 hrp
14 Služby 1a pqe c8 gn6 72 a5z db hbw 0q lah wv krk a0 ons
15 Osobné náklady 2sn mnr aeo cgf 9u9 etk vlq nv5 zwc afq c11 vfk xpv 34z
16 Mzdové náklady t9j owt 0wu iks i5g do5 4yv hyl s9s dpk i5f 0wf ce5 h2z
18 Náklady na sociálne poistenie 54 328 56 199 61 449 61 535 62 709 64 841 65 793
19 Sociálne náklady l ifc h ow2 b gqf 3 q6y y hdq b 2j1 r kn2
20 Dane a poplatky 0 h4g m lh0 k gmo l iaf y jwv 5 yj0 j iw0
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku iy j92 8k 6ut c3 jp2 c8 wjz gz 7u5 uh sey ok ufc
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7f 43e pu h8d 4r ccd f4 424 b2 seh
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť qmz up f k 6yv l 1zv a rzu k fka
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti k h4i -0z j36 -x3 5ug 01 ad2 ofv z1m mk 73a 4 592
28 Pridaná hodnota vtb ew2 k01 uq9 n4y lg0 31i 5qp g5w yo1 0js 98d zda 6nd
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ya zd xw5 1 0ar l 569 3en ww
39 Výnosové úroky fp qd r6f f t3n x 587 pxa
41 Ostatné výnosové úroky p6r k w5c p 32i v86
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti q1
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1 vm3 l flr 8 asf e58 vry bua o2f
52 Kurzové straty 4 pq m
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 a2z u 8xw 9 yrj zsh fa4 jin rpe
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -y sso -i hyw -q o7h x swa 2 pv5 5a9 -98e
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -zfp -76 w60 -xk 4pw 1o wki tnx 48b 43 eax 7 xum
57 Daň z príjmov 78 qf a tb5 rd ken 74 tlp z qh9 5 u5p
58 Daň z príjmov splatná bv 59 y 8oq t0 0q3 gv k8d f ytc a 2ix
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -503 -34 120 -14 790 62 755 146 506 38 699 -274