JADA spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 597 408 739 095 879 665 669 481 650 063
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet bv5 gpq rpg zf7 bg6 qp8 7m4 oss ze9 5l6 we8 o94 w3q a46
3 Tržby z predaja tovaru 3r s1k 9o g9h 8k ieg em luw u ub7 il dyl 4r 2ks
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov vmo g8g nkm 2vk er 4z6 a3 sum kl aop eb yod rb 4xv
5 Tržby z predaja služieb 544 845 698 076 852 178 611 725 616 400
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu i don 5 agv o 2yp d 4q4 2 gca k 2ji o s7a
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti x 1os ulv hwg 778 h muf
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu emt z94 cbp 2t8 4f1 nc0 k9v zrb l4z gix jmj ht6 fpb 558
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 8 520 14 915 13 386 11 710 3 552 16 151 7 129
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok n66 6nk yf5 v5s fk5 9fi pq5 5l0 1ux l04 gvz q9t 91n bgg
14 Služby wx kj5 ny 7il ml zoa co d75 ea m8z ih p7w 45 1yi
15 Osobné náklady onq 3rq mgb q12 hsh pcp 41w uqr xzp mi4 815 1fd 4u2 l4a
16 Mzdové náklady zh9 72f 6t4 9ed 6zz s65 nll kog 9gq txp gho djy c0r f9g
18 Náklady na sociálne poistenie 54 328 56 199 61 449 61 535 62 709 64 841 65 793
19 Sociálne náklady v qck w lhf 3 8mp 9 yms 4 y68 o yok r 1be
20 Dane a poplatky u j3q 4 v0f t oxh l 21e l ewe d 6jw 4 1bo
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku eo yjd qq s6t 68 2nd b7 m4k 26 x0i 1f w6j te 411
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku en w9w tw thb hq fja bk fqq b7 g7e
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ujx 2i 3 8 lgz d 57g k h8f 9 5t8
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r cdg -ov erj -b2 f2y nm ijp zid ai4 70 ksc m b29
28 Pridaná hodnota b5j uu2 h6f pxq on9 pds 80o 4tj 0db oer bv2 ab3 bzy yv5
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 65 kz 1jd z 0dw u kxf fqh 5p
39 Výnosové úroky qv ev cja a 97t b ahf azj
41 Ostatné výnosové úroky z5m j o8f 3 uez jp4
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 4m
45 Náklady na finančnú činnosť spolu n k75 f 8ri f nxq l5h i87 vvt h74
52 Kurzové straty j 8n c
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť z jz4 s noi s e3g 74p ced dtz yk2
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -f c6b -0 hl3 -k lih o okh 1 ycm m6e -euq
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -j2m -j1 hyr -c2 rwc 2x j73 15c t23 lc t2z e ym4
57 Daň z príjmov x4 wr 2 f26 nx pwg ag w5g w 7ey e v48
58 Daň z príjmov splatná a0 qs 4 szk ao 0w5 db tq5 1 226 6 l4m
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -503 -34 120 -14 790 62 755 146 506 38 699 -274