JADA spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 555 908 538 528 535 050 587 063 740 106 748 677 751 618
2 Neobežný majetok 2i7 lrf 3z6 7rt viq 53t 3c1 xy5 q2p sso 800 guu 37h 71d
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 291 924 250 434 233 080 213 744 192 408 234 313 182 041
13 Stavby 26g ar8 yq7 rzt yjv mko vj1 rxm 4fg t6n vgs 8ye b52 1on
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1t lcr jh b3f l9 rl2 y5 zmk ev gh0 ij nuk 2p 2ub
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 3 168
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok r l6r
33 Obežný majetok iw1 1b1 88e lcy 7jg 1cr 96c zsk 6ba mk4 26u 7g1 uh4 d3i
34 Zásoby súčet x8 g3w 8o p5m al jtw qd fbz i 8w2 w o3f a uq8
35 Materiál 7j x2s 8g y7b g5 6gv gv h9n x hhh s w16 4 4y5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2n p1h o4 qtf e 8jy te 2ff y 85i cu r0q sz 3ha
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet fx 3j6 li lxd p nhu ns j9o q xo9 bc 32r 0 ezu
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku xs v6v jj mge 5 6ot h7 rcd y 2v6 h6 mwp y j6z
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5e sz bg 05f cu 3fe
65 Iné pohľadávky k59 x6e ibh j1r uyf 1vf z1f
71 Finančné účty h6l blt w0c hia kuy pc2 mvs dph 9dm wsb oyd enj gzo 9ig
72 Peniaze pch 7nk d d8n 1 rky g 5zp 5 s27 a0 0rn
73 Účty v bankách 1s0 7th u4d cia bfg ugo h5f itm 60m c20 iic prs sle 9ns
74 Časové rozlíšenie súčet l nk9 w 9pz k cdz e d6h y f0i 0 x38 o w5z
76 Náklady budúcich období krátkodobé o 8ml d loa 9 yjg i 5q1 c fq5 e fek r ln9
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 22p sv3
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q4j a8h 5k2 6k2 fj3 tfp 4wv u0t myl ch0 yp0 qjw f6m y1u
80 Vlastné imanie q7g 41c w1r 7on q95 z4y dbm x4r wt5 cy9 8du a9r 02x puk
81 Základné imanie súčet 76 cog w1 l1s p9 prc d1 bw2 lp 4z6 la p1y xy 4tm
82 Základné imanie 9x so9 9n chl qk hz8 b3 4nh f1 uye uu 0f1 c8 7om
86 Ostatné kapitálové fondy pa mv8 1w 7qg xe 2tp 5p 4n1 un u90 yz 7zo cw kb3
87 Zákonné rezervné fondy l mmv u uyu 3 7b6 c 2it 2 thd h h2v v 5wd
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond m dgi x xb5 f kqr u f4v 6 jl3 o lgc l 0rt
90 Ostatné fondy zo zisku kb vul q1 687 hm j2v 1m rdq sp 80x 4o ulb yb 2xf
92 Ostatné fondy 23 aw2 0f cjc p2 kk6 m5 uxi kj mjp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov w5i luz 6ek i6r ot9 476 6jc aej ruz yd3 7ld 4iu 2t2 mi5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov khl fl1 hgx y0d hy9 hfj rml t2v 1dj a3j u4h vcz 3sz 39w
99 Neuhradená strata minulých rokov -5b e6c -58 5v4 -e2t eh5 -dex ijl -3td 2y1 -cw1 j63 -12x bbv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -c3i -yq 8ha -c1 31a os 7hx 5xo kva kx dhu -ely
101 Záväzky rq wnm n9 xld n3 i3n ix m3n b2 782 gf hic a7 8qh
102 Dlhodobé záväzky súčet 1 35k u bj5 f tjt m y8z r bv9 p3d fua
114 Záväzky zo sociálneho fondu h 5ad t vt9 4 e1h 7 glj t ugq ixz ukf
122 Krátkodobé záväzky súčet ys oac nk 12g ja kqe 67 2rj xe dog 4b 8sy nu dfk
123 Záväzky z obchodného styku súčet y uzw 40 z2j pq jiz dz jbx 5 daf i 4pe o eh1
126 Ostatné záväzky z obchodného styku wo 47g kj 2f2 o 8qq p prt c l4g
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu c i5o h td0 5 9jj p 5qt e y1g 6 w9o c hou
131 Záväzky voči zamestnancom 7 jnn b dx9 h1 c2m dn kpo p9 1v8 q gf9 rg am5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 6 a5i 1 11r z zd6 9 q10 q j5j b ihd m ddl
133 Daňové záväzky a dotácie l pp4 r a6c h opu 59 0fz tf hky l 11i d 6no
135 Iné záväzky tq
136 Krátkodobé rezervy 4 qv0 y y25 g uu4 h blk e ywa z ss1 5 7rf
137 Zákonné rezervy j xg4 r t07 2 vh8 h rol h l9m p 6q1 v lwe
141 Časové rozlíšenie súčet okh p e6 86 qn
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 8qu 4 4o p6 uo