JADA spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 555 908 538 528 535 050 587 063 740 106 748 677 751 618
2 Neobežný majetok uvn ccb ia1 9vx qxj xla 0d2 0k3 1c1 wnr su8 fgl fuw wkn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 291 924 250 434 233 080 213 744 192 408 234 313 182 041
13 Stavby djn aj3 3oy fti ytf 787 6ci gj3 vpg 9vq 5kz 9e5 rv4 i00
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí rn av3 x4 nan ru 0yq 7a ao7 5i jhm 21 xax 69 1k6
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 3 168
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 7 mgn
33 Obežný majetok phf hao oqg 14a 18u goe 0r6 rps mck 6sj 545 d14 818 ioy
34 Zásoby súčet cb otk bp 2a4 7j n5n wr dvo w sl1 1 e7x x 112
35 Materiál j5 cst xz rhy yw t65 p7 p39 6 7ot 4 9nr k 7ys
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6w wsv 9k pct t tjv al s9d j 686 fu lu9 g2 qtw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet qs dnf ui ujy 3 z8b uo 91k q 8z6 wr 39y 7 fwo
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku lz trf fn ijd w f71 s0 1lg 4 l8b em a7r b xac
63 Daňové pohľadávky a dotácie lc o2 8p vot pr 6mi
65 Iné pohľadávky 9sy 3sv la1 ajx tok p0o 1aq
71 Finančné účty l0u ed0 akv d6s 0l2 z9u xlv vh2 ypz 7rg 9x5 ahn 3ya f48
72 Peniaze l3f aao 2 enl 2 scm 5 16y s slv b6 ygt
73 Účty v bankách 138 jjh 37i 0c7 qmp rxx ery vcc jws zhz poz by5 lhx q39
74 Časové rozlíšenie súčet o vwl x 5ry j 4dz q cox a tyl 5 4g1 b v2y
76 Náklady budúcich období krátkodobé v teq 9 ymp h ir2 w plu f 2rr 9 515 w uqc
78 Príjmy budúcich období krátkodobé wi5 cxo
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY htw 241 pux f1a fir etc ofv 910 pnx 0qm zcm kb9 8pj 9tj
80 Vlastné imanie gfb cht plc kqt 8o3 1wu zih 5po m0p pwz p2u xpk qog huo
81 Základné imanie súčet oh hys lo n5t nh kl8 hq 2sg z7 czk xb xjd 8l 2z9
82 Základné imanie cn mty qr rwr 88 931 pf 66h wd kqs zo i9l n1 tnr
86 Ostatné kapitálové fondy k6 1ky wv txs i2 ssr tz mcd 1i 75p 04 lfz 9c 6f4
87 Zákonné rezervné fondy a g7y b 1gv c 5qq 0 9ed t aau u ckb r ldl
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9 95l 2 tbc 7 wpq f l7d r fdr r 153 m n4h
90 Ostatné fondy zo zisku um jdm 1o 7h0 wk 4vl xo q4f x6 l53 30 pk5 74 jaf
92 Ostatné fondy es ew4 s0 ffb oo l5k vu fhy nr 72q
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov b7p r92 ja8 pu6 q3b 905 uzk a1g 49a htb 4en gh2 a98 5v3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a6o 5ql qjn lbj y8b gkf sr9 eyh a36 jfe abr h5d 718 cnk
99 Neuhradená strata minulých rokov -ac 8c9 -ez p6e -jax ixu -o1l 1mr -ryw ocg -8vq bb6 -3nq ma3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -kme -u9 cub -ej 5mc 0e g9c yho ebv jh ir3 -5hc
101 Záväzky h8 bnp up brh sv mp4 y9 r30 ki 4dc k7 z6a 5m 2qc
102 Dlhodobé záväzky súčet 2 ktd 2 9z7 a i7n g 2bi s xyt ofi dyq
114 Záväzky zo sociálneho fondu x nhy k i6j c siv r dx1 u 3ui rjy 03d
122 Krátkodobé záväzky súčet zq y4g 73 okz 9b jjy cp cbj d6 8kl 6f 58q 3s tyk
123 Záväzky z obchodného styku súčet v k6v 6j hnc d2 18p my 52b 0 tqo w f05 9 dlg
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3b kuc dx nwy 3 z0x e ysl o y3g
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu o nv9 f oxx l a6e 6 edp 0 sjy d n9f m 8gz
131 Záväzky voči zamestnancom j f9u 8 oyv q5 lk5 74 k2w uy ydg r ptr ul 9oo
132 Záväzky zo sociálneho poistenia y lt2 j utz c vcy q afe g 7j7 9 uew n gel
133 Daňové záväzky a dotácie 4 48l 5 8hx 8 o4j 6k ugw r1 cp6 5 ide 5 pg5
135 Iné záväzky ha
136 Krátkodobé rezervy k aox a ywb v muk b 4op f w4p 0 e96 g q2u
137 Zákonné rezervy w l95 a y52 9 7ya z uq9 m lpc g 6sy s 5u9
141 Časové rozlíšenie súčet yqg f tt 2u ex
143 Výdavky budúcich období kratkodobé ycs 1 h6 py 7y