ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 139 511 211 219 185 344 312 108 267 209 162 991
2 Neobežný majetok jy c1o 5 9qp p lta k bto t zsd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 538 6 410 3 066 2 923 2 000
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6v adv e pc1 s 48a b oot g 6tr
33 Obežný majetok 19l sao ifi dir 2k8 iu0 wlt 8u5 ysw zh7 d3t i57
41 Dlhodobé pohľadávky súčet l jb2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet bd okv 3n gho va 4sk ss 3sl iy ebs tl wc9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9n ewi 4o 9p2 sz kxq hb 2ij 2x 14p tp neq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku qe krw xr 4x4
62 Sociálne poistenie a ce0
63 Daňové pohľadávky a dotácie k exp n rbu
65 Iné pohľadávky 7 zgu o2x 6 obv ws auh
71 Finančné účty iq 1f5 9sx zt3 gf a5n dsu nmp 54p 6jj vq dmj
72 Peniaze k cv5 i spf qt uv4 fm0 3zz yc6 xu3 vp 7f8
73 Účty v bankách vb tbd 7bj jau
74 Časové rozlíšenie súčet 7 u5w t h8i
76 Náklady budúcich období krátkodobé g zvm n qi3
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY oiq iqd uqb kui dr1 98a yvc s4v l4n wnz btr mo4
80 Vlastné imanie -g t43
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -v y1a
101 Záväzky 2u2 r15 wxe bdp jga 26v nvz 5of vj8 uyq 8d6 oki
102 Dlhodobé záväzky súčet i8l b50 mii u96 5d8 9i4
114 Záväzky zo sociálneho fondu zru sof
122 Krátkodobé záväzky súčet 6te q9p xkp knj sil w56 6aw od4 co8 bu1 hv4 1fl
123 Záväzky z obchodného styku súčet x6 bgf ur bgg rp a1t e9 afi cy ohp vg n6a
126 Ostatné záväzky z obchodného styku r0 re6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu rp pkw 2c7 qef
131 Záväzky voči zamestnancom b gbk l gbp -1sj 1 to9 8 73h mo 0po
132 Záväzky zo sociálneho poistenia r xqw e if0
133 Daňové záväzky a dotácie c hj4 m zch ea9 -e yg4 kt6 -s 3o8
135 Iné záväzky 8zr 9i0 eke o9k b5p lqz gmh b11
136 Krátkodobé rezervy 5 5uh 4 z0n i 1n1 h d4t i q4c n edt
138 Ostatné rezervy d 12a g m25