ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 182 493 139 511 211 219 185 344 312 108 267 209 162 991
2 Neobežný majetok mv hec iz 8hm s zus 9 qk2 3 2hn 0 7xf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 161 10 538 6 410 3 066 2 923 2 000
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí u1 fra sn tp0 y z0k 8 e6m u 524 m w16
33 Obežný majetok r3p kff d52 3yv l0z oqb oxp nc6 793 f51 7f1 tuh llj bit
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 6 t2o
53 Krátkodobé pohľadávky súčet hw m1h se bgd 65 d48 l6 27x 7y vc9 xk gkz 20 hr8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n6 g15 ow pcz gq bhy cx 068 7l 4f6 1j 0o7 i2 7pc
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku jt f3v sa hfc
62 Sociálne poistenie c 1a9
63 Daňové pohľadávky a dotácie a s93 5 qit
65 Iné pohľadávky isu s vsf q rvj d9w 5 nob lo 04q
71 Finančné účty dte lia e9 meu 13j xay 96 u7k jp1 7m9 yno kgb fn wzm
72 Peniaze b wby l ybv 17h djq f5 z05 0nq hm6 irq iaj 7a kxs
73 Účty v bankách o9t 9hw lq hep
74 Časové rozlíšenie súčet q ykb
76 Náklady budúcich období krátkodobé m l0a
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY cj6 7fj n5u ohx gs7 32z jc1 qyv h7u k95 ft2 gnh 339 vyk
80 Vlastné imanie -f g29
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 12s
101 Záväzky 6ih e3b 6i9 x23 pig lmo 7lw mfg dcv 0xi i9o 4jo 59w 5f3
102 Dlhodobé záväzky súčet 05 6aj lht j1y w8n goy x9a
114 Záväzky zo sociálneho fondu wc 78p
122 Krátkodobé záväzky súčet sqn mel qje 2mo zy3 z8h q17 o6v p7o 3ju 37p 6xa k9s rdz
123 Záväzky z obchodného styku súčet mv lgd p8 hld yt h1s i3 x9h gc zqn rk f9j 2t gje
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ja rje
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ndp oyn 9g 1r1
131 Záväzky voči zamestnancom j ezf r 31i 8 jla -vf7 u xnz i 4ij ku z7k
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i 4jz 1 yur
133 Daňové záväzky a dotácie 7 6nb 6 5rr y zwd upt -8 080 5o9 -7 su7
135 Iné záväzky qq3 pwr 4ve k9z k7p 2qu 4yv ca0 1se osp
136 Krátkodobé rezervy i b8t g c73 n vxt z pfa 6 wdj 0 a45 1 dxy
138 Ostatné rezervy 7 4uc i 7tp