ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 139 511 211 219 185 344 312 108 267 209 162 991
2 Neobežný majetok 3k ds4 7 nng 8 ngs z ekq 7 amr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 538 6 410 3 066 2 923 2 000
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7c iga w awr 1 tst j rig l hmq
33 Obežný majetok v9l m62 mn6 ndm 3a8 cam 4di rv1 j6g nl6 8dp xgd
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 7 zz0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet oq e30 9n 92v z4 bpy g6 iw5 2w 36i 4u fxk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet hb hz6 rv aye gi nby oq 2xq 0l ugj lt rx2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku qg uud 4z 6ye
62 Sociálne poistenie 2 txh
63 Daňové pohľadávky a dotácie l btg v exi
65 Iné pohľadávky e 3no c6m 9 44v ok vss
71 Finančné účty y8 z8v rj1 p5b 70 uj8 aq9 x2c dp0 5ae y0 l37
72 Peniaze p f0z r nif 99 9ch lvd 5fn l8u 0gg oi jfa
73 Účty v bankách 62 bvl mh6 1h2
74 Časové rozlíšenie súčet y dsg x 22y
76 Náklady budúcich období krátkodobé v 6ov w ctd
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n6q pi7 ncd 9fu lg9 2px 7ul hn6 sp7 bf1 pb1 iwm
80 Vlastné imanie -q rm8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -i suo
101 Záväzky 5hx 9h0 2cm nfb unw dqj wwz vgk 4z7 rgu skz pxy
102 Dlhodobé záväzky súčet 0dl qms d6x 886 fp7 ttp
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5rj vzq
122 Krátkodobé záväzky súčet htx d0b 6mp jbb wat apa 8rp d98 3w2 eb1 rfn 3bv
123 Záväzky z obchodného styku súčet kh hop cj 5s4 k9 w2w li u4j sg p47 y9 lqi
126 Ostatné záväzky z obchodného styku vo dzb
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu w3 vb1 btk j5i
131 Záväzky voči zamestnancom l k1l l r4k -ubs 5 pjd n iuq ab eb5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7 42d l 2kc
133 Daňové záväzky a dotácie j om0 m y2b 10n -8 4nb 84t -z 0qd
135 Iné záväzky sxc 1ry esx 3vh ifa hp1 1sr cnv
136 Krátkodobé rezervy s thl g tpc g ve4 x 7m8 0 99n n q7l
138 Ostatné rezervy t xky p q94