K+R PRINT, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 262 935 236 673
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet lkg 20g wtw ny7 jgf 7oa xwg s54 zga l71 63y 5i7 ho8 skg fzi 3jl 7wh com uz6 keh
3 Tržby z predaja tovaru t3i q0m cvu dnw 0hg 5tw ufh n6s 2vo plf eo6 x6p mqb l9j li0 0kx lks k3l rbg do5
5 Tržby z predaja služieb 2 355 540 9 409 10 557 406 19 562 1 333 37 3 994
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti qfx
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu fbc sch rqq 2o7 n5o vsk jx1 htz z2i elk 872 nzr xz4 t1l s0e 88n bh5 3va xbc ruo
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 143 327 134 459 145 858 168 734 177 512 200 263 196 815 186 512 196 374 195 040
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2 l5a m zi4 2 37o 0 57n 2 quz 2 cso e 3nk 2 iga i crx j swe
14 Služby et tqy ce 53n f1 2ef 8z wi9 jy fj7 ta kpf lg xak fm puu 8z vmr pd 5pn
15 Osobné náklady 2q f1z 0b qaw ez 37x cr jbb 39 q69 p4 kt1 17 m4s h al7 o r38 g 8kd
16 Mzdové náklady 56 qs2 hf x6z q4 0c9 iy gn9 n7 1wd jv xpf 5i maz
18 Náklady na sociálne poistenie 7 492 7 609 7 569 7 611 7 635 7 635 2 938
19 Sociálne náklady ts1 c3b kwh s40 vic dh3 nie
20 Dane a poplatky 1r6 qsr r9e v5b 7ac peo t8y 8ni su3 le0
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 4ew u nvh b 3o1 k 9lp
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku y e3o
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť qm pg qma c0z bap
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti w 465 -1l 02s -zx q0s -wc ptl -d6 a6r 3 ip0 h l2b hi wjj 6w f83 c 141
28 Pridaná hodnota d5 v7j r4 j7j cp 90b fx ivs sv co3 fd ub6 q3 9mb wo t53 ux 3yc px qke
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu lru xp s2 85n 0lv b n 9 jvm
39 Výnosové úroky dby 4a ne 2 t z e c
41 Ostatné výnosové úroky y b w
42 Kurzové zisky cy 79 4x
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti t3 a06 2db ud
45 Náklady na finančnú činnosť spolu o viz e p6o h uiz r 16o t hvf u pte 0 2bu 6 tkd atf 876
52 Kurzové straty ptf lm 3g lt lv eop lf di 9m3 c0
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 pza q zlp h cw1 c 590 q ghy u hr6 p 5ps j gi7 066 qs3
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -z cr9 -n mzu -0 0sa -l 59r -v q4v -a u9d -v hrk -t 47i -utx -p1b
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 vz6 -7a st2 -uu s6p -bf 1br -3q hrv 0 9d8 m mow gg jo7 hj lpc 0 1zb
57 Daň z príjmov lfv 4 y 8s2 7 oz3 k bv8 b o1z
58 Daň z príjmov splatná utg c 2 tmy
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 033 -15 729 -24 819 -14 459 -24 767 7 602 1 175 8 432 30 475 6 919