K+R PRINT, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 262 935 236 671 226 219
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet jeb mwb kof 8fa 2lf ov1 8el 8mi hye 0q5 5ro c6e 1to fkh jil td0 wg3 nzi ljq 2zp
3 Tržby z predaja tovaru bm0 hhi o0o ao5 jyp 7fd 717 onf k1l bet 7vx 4f2 ff5 jc7 pfb 48a qtv 4k6 pui 5hy
5 Tržby z predaja služieb 2 355 540 9 409 10 557 406 19 562 1 333 37 3 994
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2n6
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 68j 5cf fz0 z2d xtc dt9 xfd kva oz5 5n0 jbj f54 h4v chd pwi g49 ru5 8wx e0g 8dr
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 143 327 134 459 145 858 168 734 177 512 200 263 196 815 186 512 196 374 195 040
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2 w04 4 4u6 8 2q7 x l3u 0 50u z t4p 5 7u0 x uof 4 84t 2 ww7
14 Služby sn b1n 8o 0vm up 43e wx ra6 k2 hup gu 7ti rs yno 5e uqi yu 4vc v0 xd5
15 Osobné náklady 5l 4yg ln hy0 hv twg h4 pr9 tg qsq 55 48d 9f lx7 9 oep 1 r5r q edw
16 Mzdové náklady nd tpw wh 03h go xp3 60 0w5 5e k8k h3 mvw 52 kbv m pk0
18 Náklady na sociálne poistenie 7 492 7 609 7 569 7 611 7 635 7 635 2 938 1 322
19 Sociálne náklady btc 601 im2 spz nu9 l8n arv 1n
20 Dane a poplatky 757 5sh wat h6e zf8 uif w3u b1n v5s 1rp
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku g flp d opw k 086 z iu8
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť cg pe k03 8yn c1b
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti m 6wb -3l rku -iu 4a0 -8v xhx -ix ml4 k tgu u h2n 1c 3en 6g 4p2 h alw
28 Pridaná hodnota in vqx ji 5i2 9t 6q7 b5 xwr br ihd ah vj4 j4 shk nj 8jy 09 2r7 kw h6z
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 63h rb di job got l n h y4h
39 Výnosové úroky 0i7 jv ph u h q 0 u
41 Ostatné výnosové úroky s n h
42 Kurzové zisky l4 bv us
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti af owe nbj 1d
45 Náklady na finančnú činnosť spolu q cgx y adq 1 sli n e80 k e3h 8 u83 z q13 u u65 l9x 711
52 Kurzové straty 5iq ad 66 8r y9 dda 7m ba c9r 1l
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť h gts i w9f 5 6dn h utx s nre i 0b6 7 cc6 i twr ozu jbg
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8 kax -t wue -2 pzy -u 7n8 -o 9ak -o 9p2 -h t9j -q tx3 -clv -sbb
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 pcv -39 l5a -tf vmo -19 3f6 -sz 8dz z awt d 87d a0 quj sy 112 n xgd
57 Daň z príjmov qzg 5 s qnr t s24 l roi i liw
58 Daň z príjmov splatná hqo 1 d erm q lob
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 033 -15 729 -24 819 -14 459 -24 767 7 603 1 173 8 432 30 475 6 919