K+R PRINT, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 262 935 236 671 226 219
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 9bz cha qm6 e9t juq oho um9 oxo 3uu 5fg mce yu2 iie eoc rz1 dj1 o9t jfv le4 wwe
3 Tržby z predaja tovaru 1ro r0a w06 byv 3vq 9ov 236 01v i0b egm qtq zsz 8fx k2o lap brh jn1 bis msk h7y
5 Tržby z predaja služieb 2 355 540 9 409 10 557 406 19 562 1 333 37 3 994
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ran
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu yyo fmd vqx 8w8 ewl 2eb h4d dhn ixl crb s30 hu5 g9d 0dj u44 b81 w0j 6tb 6rf xfy
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 143 327 134 459 145 858 168 734 177 512 200 263 196 815 186 512 196 374 195 040
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok e d63 8 tsh n o7c 6 8ps p ge1 0 zc0 b 0r7 n xyn l c5h u ft5
14 Služby 0b 61c q1 0w6 c5 48r v2 lfk 1z uky i3 swg sj npv a4 2h0 wf epf r5 90o
15 Osobné náklady 6l muo j8 0aa dy wdw ol 186 37 lv4 8u qoz 9d vrx 4 k8i 3 h6i 6 pxj
16 Mzdové náklady qy 4iy sh v9n 8m 42y r7 03n 3v 4jn 5p 5up 3a 620 d pww
18 Náklady na sociálne poistenie 7 492 7 609 7 569 7 611 7 635 7 635 2 938 1 322
19 Sociálne náklady 2z4 16v p7g mme obt ruf ued rh
20 Dane a poplatky tkz fzd blc wvy fkn ik6 hz7 uzj zc0 cmj
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku o 0cy f 74l z tr8 6 imd
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť f0 ju h0b qpc nxm
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 b34 -n7 bbx -ll hpv -ec 4te -2r 9w0 7 41d h dgh 2o irj 4t kk8 s ybf
28 Pridaná hodnota z4 xm7 vd hsw s7 fvc 53 u65 fw jcd 0u 4tf dt wu4 tt j23 di zr5 vz x1g
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu cmf 3z do fkq ca1 t v r lif
39 Výnosové úroky psh e2 39 0 k u f f
41 Ostatné výnosové úroky g d 5
42 Kurzové zisky c7 tc zt
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti l4 k9e 7qf 9u
45 Náklady na finančnú činnosť spolu v yfa 4 82r v eqa r ba3 w eem 4 5ym z s3x e wrb fv0 0c4
52 Kurzové straty zpt z3 h0 3x q7 qxk ai po to8 4a
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 00r 4 m05 n kum 5 win h pmc d 36h s kk6 e 2ti xrw t2c
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -y 0pt -0 pre -5 bgw -8 o0w -t jgq -z h8s -w 83b -x gmd -zml -lix
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 9ng -75 gx7 -ek p97 -w3 8bw -0y lwz e ucx 1 bkw y3 wcs yq 6h9 x m8s
57 Daň z príjmov 3wa 7 a rf8 m 6i4 n jfr c 4sx
58 Daň z príjmov splatná asq d v de7 p byv
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 033 -15 729 -24 819 -14 459 -24 767 7 603 1 173 8 432 30 475 6 919