K+R PRINT, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 157 946 158 523 125 077 129 512 92 938 103 455 93 439 72 915 102 569 88 834
2 Neobežný majetok ri z3x og 3zs k zf5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 21 572 14 381 7 190
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5a l8l ml f10 j cij
33 Obežný majetok v3s pcq mr6 ikb iz9 b4b maf ujv gw khw 1yo p0m 5f 6sf 0g kx8 221 q8c ri fqs
34 Zásoby súčet xs ftr tq 51p cv d76 mw 579 q8 3tf 1u 94h 1v 9vm d9 q94 6n 109 rk e1a
39 Tovar 5t mf3 z4 vxm vy r6l hw 1hz 32 jrk 4g 9lk 7n 47h
53 Krátkodobé pohľadávky súčet bu 9sv aw 429 ip 29c zp rl1 ft 8lj f2 020 ds viv f1 7yy no bfw e2 j1d
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet bk cpc kz v25 ht c33 vg lvc 4j s49 6q s40 sg 5kc 06 syd jo 3gs 3h mwa
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 57 ja2 dh 28m 6x gpn 0v 7mp 29 a64 pv 54t nb u07
62 Sociálne poistenie 2 bop
63 Daňové pohľadávky a dotácie y brt byh 6pm t i8i
65 Iné pohľadávky 2 3z0 2 e52 9 k8v -i9k -pl6 8lh
71 Finančné účty 2r m1y xw ccj f0 w63 9n jxx 8s dt0 au f8f x x1f o r8a e3 lct h 7j5
72 Peniaze q i2g o d02 4 kjo 7 gsa y glm mze bmg r 27h 70 l8n k 6mv
73 Účty v bankách pv lob 61 go1 vd nw3 ll v40 zl 5yu 13 5g5 0 yxd
74 Časové rozlíšenie súčet g fa1 8 ipg r69 be sya z hif 9 4zg uzw
76 Náklady budúcich období krátkodobé q zth g fm1 ntv m djo 0 786 i 7xn 8zp
77 Príjmy budúcich období dlhodobé 0 gtd
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 53o gqw y4l n2d ofl wjl kkz jqk lu bl5 jh5 u2g ua qxl b5 gq4 efo 4ij rx gaw
80 Vlastné imanie xx le9 9s m22 pi juw -i pwk -83 u9x -vl 7n9 -gr qte -tf p4w a8 hny f9 ouh
81 Základné imanie súčet r cdx b 5ml 0 076 6 6qm 3 fw9 a puy h 6bn h 9ms h vvg 7 lgi
82 Základné imanie 8 1ga p 9py s 0fk t m4m w y40 h x6j 8 jih u s7z t m5m h wd6
87 Zákonné rezervné fondy d1i j2b f4j 7tu s0z 0ys 0en zad qid lc5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond wz3 ca6 030 06e 41u d55 zjt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 42 zlg 64 nfp rb 2eh 4 cja -et urh -k7 lxt -29 a5k -3a mtz -8j m7h r8 fa6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov aj 8na lx hbc 87 dik c waf mw 2k3
99 Neuhradená strata minulých rokov -l5 dnu -mt k2k -5u m2m -bf 54n -le 0zp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení g xrj -2d 6ql -4m wjn -fc 5cg -gq aqc q zjj f mzs x 7cb 8k pfe 0 crs
101 Záväzky 7yl 7jg a6i 2v0 v6z 0eh 3p0 9jh aga yjm iwz 7kp nsn q87 q2 q3t xd tke kx pvd
102 Dlhodobé záväzky súčet hb7 22k nv 3 ao2 -c65 hsl rlo dib lws
114 Záväzky zo sociálneho fondu ce2 z1k a6 d sxc -77i 9cf
122 Krátkodobé záväzky súčet idn gnt mv1 3aq 48y 461 poe mm9 qva 6pl j4p js1 rvb 2hf hn ag8 mz 8cb 8t 5zs
123 Záväzky z obchodného styku súčet tg f9h fr ym1 ci hqw ur asd 6m p7u 2z ir3 02 scn u7 s5y ij rv9 a2 mg0
126 Ostatné záväzky z obchodného styku de aih sk w98 05 7y7
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám r nmn c w29 z xur 2 k9v
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám q j1o 7 ggr 1 zf1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu gf cwa w6 b5g fe p6y 4d sor ac tjt jo ik7 4l 061
131 Záväzky voči zamestnancom 9bn ir2 t2a h0u 91w 513 zxv uas pro p8c
132 Záväzky zo sociálneho poistenia fr5 6jk caz 0da t7l 3ls djk
133 Daňové záväzky a dotácie n gb8 i 66h 8 bt9 r i0g u 47o y kic 0 hqj d pf4 51 c5e lee
135 Iné záväzky qo 08n or k54 pv gcp
136 Krátkodobé rezervy 1ym alu 5tx xhl x3x l00
137 Zákonné rezervy gqd 5b9 sgf poc
138 Ostatné rezervy cc3 u8t
141 Časové rozlíšenie súčet vhg
143 Výdavky budúcich období kratkodobé y0u