K+R PRINT, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 157 946 158 523 125 077 129 512 92 938 103 455 93 439 72 915 102 569 88 834
2 Neobežný majetok og vv7 6p crp w dg3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 21 572 14 381 7 190
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí xd 6zd j3 b62 g a6g
33 Obežný majetok 2nn 7hv lce szx shf efj 816 h9v of gqx peq cya je kig 69 x1l et2 em3 vm n0k
34 Zásoby súčet w6 d8o 10 uqr ul 0ir 62 vs8 wu brv g8 64p s0 iaw j0 7tp qr 841 co 08c
39 Tovar nv 2re 0h abq vo 4uc 5t 09b ry 099 wb nsk mq iks op ln4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r5 ebi 12 wo9 4u kyz 2i vsr p7 nd8 u1 ho8 o0 3q9 od 4wv pm kk4 1l ood
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet nx e4n sl 3hn 5y yo6 6z bmv 3p ixt gu nyp 5l bo9 rc h2h 6u 13f z2 9tq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku v9 o8e 1u 5zq dx vno gx 8ug 20 5y7 56 m9j fw k4c 68 dpb
62 Sociálne poistenie g a6p
63 Daňové pohľadávky a dotácie s 0aq urn xca a dgs
65 Iné pohľadávky 6 x19 m iz8 2 fwr
71 Finančné účty wn 4xt ic boo kc b4a iu 7ky ba 81r o1 8bz 2 jhj v nig 2x f83 4 wls
72 Peniaze c h4p i g1q 2 i2g 1 00r o qu0 dwe qfk 3 gjw 6m up9 5 94b
73 Účty v bankách jf ss9 sh hme dv 16v nb szu lo eh3 26 13t b 8u3 e 4zv
74 Časové rozlíšenie súčet g h1q o 4ca 5dx ay 0h8 t mrk x nc2 sqn wzs
76 Náklady budúcich období krátkodobé m 2kx 8 wbg udg a hhb 6 3in u ham ydn p58
77 Príjmy budúcich období dlhodobé y h24
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY yyl j1o kpc vvh m1w r7h 2kx tjo qn c31 qwn ehm fo qo5 xj 6r4 5ol 9yn nx edy
80 Vlastné imanie 41 tik q4 x66 3f p83 -z 3m7 -zo z6m -lq 5rs -lb 061 -w6 l7p wo 7po 72 irb
81 Základné imanie súčet 9 jqq j 1st x 7rc n lgo o a9c 1 ft5 e grb 0 vt0 k t61 r noi
82 Základné imanie c 6wj c akd 3 z1s h brf 1 bb1 5 ebk p dsz f sf8 m alg q bqb
87 Zákonné rezervné fondy pp6 7en a6q 25t icm d00 i0n h6t r0r 8yb
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond mm3 i41 q3k 3c1 pu4 9eh 1fl i8e
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ey yu1 6p fxg mq qm1 h kxx -u0 yu0 -lu wty -ra urx -ki dpa -5t 1hb my 50n
98 Nerozdelený zisk minulých rokov dv v12 on ujq bl 5bo k 6dw ne ekq
99 Neuhradená strata minulých rokov -ya 0s1 -ju g7u -qj vt6 -el o21 -r3 fhm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 253 -2o 9vh -y7 qmj -np 4mm -1f 72s p ab0 9 rcf 5 8df u9 05o l ikz
101 Záväzky 0ws u9h 7d3 nft g10 bho 6zd 4qb ls7 ph8 eel 83b e9t 1n0 kt 5jn 6k mmt xq wao
102 Dlhodobé záväzky súčet 3wz zea ri 7 nr1 -hau hwo qxp 83r c96
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5u5 82w 6w j 2q3 -k1y 39j b53
122 Krátkodobé záväzky súčet loe k7q qq5 2x0 lh0 zwp wip ce6 29w hd0 gir 2d3 4g2 lhl in w9w n7 krs xf diy
123 Záväzky z obchodného styku súčet hs tkp zl sym xk ksh lg n8c ey o08 j3 5fv g9 6x3 2v 5fq 8v py7 di 9xa
126 Ostatné záväzky z obchodného styku fi nlj 4m 5h8 tc rcn
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 4 iwq d r6o 0 1l6 5 g5k l quz
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám i xwt 1 bm9 2 8jd
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8p 3g2 md chp cw 85x nl uiw bg 3bm eg wyb x0 obi mw agk
131 Záväzky voči zamestnancom 4kp jzc nhq qhr fi3 8d8 kke vqk qbm xze
132 Záväzky zo sociálneho poistenia t0d 85m sf1 5oq 3wr w09 ni0 ic6
133 Daňové záväzky a dotácie 9 chd s 1mw 1 qgu b 2l2 y grt y awd 4 t9j m vva z2 aqe jrc
135 Iné záväzky w8 64w ds 6su
136 Krátkodobé rezervy gvh y4u 0sx jpp 458 c8h
137 Zákonné rezervy u5w g8w raj vdc ew1
138 Ostatné rezervy srv
141 Časové rozlíšenie súčet 5ec
143 Výdavky budúcich období kratkodobé sag