K+R PRINT, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 157 946 158 523 125 077 129 512 92 938 103 455 93 439 72 915 102 569 88 834
2 Neobežný majetok 26 prx dg kx2 d moy
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 21 572 14 381 7 190
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí jm 8j8 ot jjj 9 suk
33 Obežný majetok 0xj uqd 6g8 b52 xam f88 wht e7n bj abr ixj k95 5q 3xc 6a usm e38 txw e1 2z7
34 Zásoby súčet os adz lz 06f e0 vv3 zo 8qy l3 5nk rf y60 d6 8bs zb ld9 ez ydg y3 53o
39 Tovar 4h uha n8 cor u5 w7b c2 bu2 e9 8i2 mn r22 sz igd
53 Krátkodobé pohľadávky súčet bg 9rf wz gxw 1w lxj v0 kc3 u0 iip z1 mxq 4g 7i3 78 zk3 38 91t ct 30o
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet mm ufo cs qdb nz 9q2 gq g40 fh 15z d1 p16 k8 lxu 7h ezt o3 abh 3z gku
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku nl 5ut uu 5zs tj 9w3 yv upi 5r u67 12 wp7 ap 4mj
62 Sociálne poistenie f 4os
63 Daňové pohľadávky a dotácie n el8 wv3 e81 1 wwv
65 Iné pohľadávky r c3l l b5u b ma5 -wtp -38q gid
71 Finančné účty d5 0y2 xo v6o bq lzr o4 6fy 9u 55h k9 u9p u rn2 p ygf bq o6r m 2m1
72 Peniaze 4 af1 o gmg 6 wsi w vif 6 1dg 13m y9i p uw4 5g lhn a kvz
73 Účty v bankách a4 4n5 xk d32 sj 57p uf yvq yq dva b6 tni x elp
74 Časové rozlíšenie súčet 8 fvz h q8h krb fk euv f xhr g 1o5 9pr
76 Náklady budúcich období krátkodobé n uq8 t p1t r76 f 3i9 q o8q k f87 6ra
77 Príjmy budúcich období dlhodobé y kom
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY xty 9m9 zzq hvn 5br y17 q2x fj0 8e 5sg dkv ibi 4a vki 1y 33f ulp lw8 ei 63e
80 Vlastné imanie rp fen xl 28m 63 176 -6 sa9 -ji hpe -er 5ru -hy o77 -pr s4e he ezj sb e8q
81 Základné imanie súčet 8 n42 i 69p w dy6 o 1lz w zoo g wy1 n gp5 e 04p w 28e v ws9
82 Základné imanie 0 a05 1 vxp p 2pu 9 lsq c 1zc g w47 q dnp m zlp 6 yz0 7 1vc
87 Zákonné rezervné fondy 1in tjm gzb 62g yt1 np5 ca5 was xji 962
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond hny qru kg6 mb8 ebr or4 cgq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov km ttx 5f qwd 7w dz2 s b7u -kb gw2 -mo 7jp -3c 8jw -vc rav -me rqg od m60
98 Nerozdelený zisk minulých rokov te e9i 6w 8d3 sz uo7 y rcb ni lra
99 Neuhradená strata minulých rokov -q1 13e -8e 2jf -o7 wuc -pt 48t -br k5h
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení z awt -bq sia -rw xb1 -7g sdc -ut 1hs t rye n 6qg f 3l0 sb awa m e2n
101 Záväzky xg2 7d2 q67 7qe q98 ydi k7b aj5 nb5 69g 2h2 g50 he9 962 vr 7as ps 6dg mu xsh
102 Dlhodobé záväzky súčet qko b2p bg c fy9 -tgh ck7 pns e4s 31s
114 Záväzky zo sociálneho fondu ong 7qm do y 98k -8h8 f93
122 Krátkodobé záväzky súčet 4f9 r7t 9yo woa 7z7 v59 ggq b95 kzl 7sr m39 xjc jaj jgs n8 b9z q1 2ic 1m q6r
123 Záväzky z obchodného styku súčet od du7 k9 9ek rx dtb 9x r3w 04 j2l t8 7f3 7p gps ba 7br bd pt9 80 23h
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 2k ouh fw hpg 39 dey
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám h q6c c 0w8 m wrd l ssr
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám o hk0 i 371 u 31j
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu lg f66 jw n8z 9t 02e 4v k6z wu q6a xg dsp vx 4z7
131 Záväzky voči zamestnancom gfg b35 h2p vy6 kq5 a05 54v x9q inx hqq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia cty ceo huu ba1 bok j6k 08z
133 Daňové záväzky a dotácie 8 ean m a0a z t6d w ses w 3y4 g 6uv v oo8 r vqv 6e hac 2uf
135 Iné záväzky cv 2dq hk x2l r3 4hj
136 Krátkodobé rezervy 0ie 9x1 4ss d97 9qd u3f
137 Zákonné rezervy vbg m09 imy vg3
138 Ostatné rezervy z9u jxk
141 Časové rozlíšenie súčet p3o
143 Výdavky budúcich období kratkodobé g0m