D I R E M A, v. o. s. - Podrobnosti

Vložka číslo
247/B
Dátum vzniku
09.02.1995
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločníci, každý samostatne.
Predmety činnosti
 • maliarske, natieračske a sklenárske práce (od 6.3.2008)
 • zváračske práce (od 6.3.2008)
 • brúsenie - odstraňovanie starých náterov (od 6.3.2008)
 • zariaďovanie interierov z vopred vyhotovených dielov (od 6.3.2008)
 • prevádzkovanie cestovnej agentúry (od 19.5.2005)
 • školiaca a prednášková činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 19.5.2005)
 • organizovanie a usporadúvanie školení a seminárov (od 19.5.2005)
 • upratovacie a čistiace práce (od 19.5.2005)
 • masérske služby (od 13.4.1999)
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii (od 4.11.1997)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov (od 4.11.1997)
 • predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od 4.11.1997)
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest (od 4.11.1997)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (od 4.11.1997)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (od 4.11.1997)
 • automatizované spracovanie údajov (od 5.9.1996)
 • poskytovanie software (od 5.9.1996)
 • vedenie účtovníctva (od 5.9.1996)
 • vydavateľská činnosť s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe 1 zákona č. 455/91 Zb. (od 5.9.1996)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb (od 5.9.1996)
 • reklama a propagácia (od 9.2.1995)
 • sprostredkovateľská činnosť, v obchode a reklame (od 9.2.1995)
 • výskum trhu (od 9.2.1995)
Spoločníci
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 09.03.2005.
 • Zasadnutie spoločníkov zo dňa 14.1.2002. Dodatok č. 6 zo dňa 12.2.2002 k spoločenskej zmluve.
 • Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.11.1998.
 • Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.09.1997. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.09.1997. Stary spis: Sr 570
 • Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.7.1996. Stary spis: Sr 570
 • Spoločenská zmluva zo dňa 5.10.1994, dodatok č. 1 zo dňa 28.12.1994 v súlade s príslušným ustanovením Obchodného zákonníka. Živnostenské oprávnenie vydal Obvodný úrad živnostenského oddelenia 5 č. Žo-94/5414. Stary spis: Sr 570
Uložené listiny
 • Účtovná závierka spoločnosti za rok 2001
 • spoločenská zmluva zo dňa 16.05.2002
 • podpisový vzor - Mgr. Andrea Tmčányová, Mgr. Miroslav Tomčány
 • zápisnica zo zasadnutia spoločníkov zo dňa 12.02.2002
 • dadatok č. 6 k spoločenskej zmluve
 • účtovná závierka za rok 2003
 • Účtovná závierka za rok 2002
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Účtovná závierka za rok 2006.
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • účtovná závierka za rok 2010
 • účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2012, zápisnica z valného zhromaždenia
 • Dodatok č.6 ku spoločenskej zmluve zo dňa 14.1.2002
 • Zápisnica zo zasadnutia z dňa 14.1.2002
 • Úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 14.1.2002
 • Podpisové vzory - Mgr. Andrea Tomčányová a Mgr. Miroslav Tomčány
 • Źivnostenský list zo dňa 19.2.2008
 • Spoločenská zmluvy z 23.2.2006
Dátum aktualizácie
30.05.2020
Domény