EMEL BRATISLAVA, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
8538/B
Dátum vzniku
13.03.1995
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje konateľ.
Predmety činnosti
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 21.9.2010)
 • inštalácia elektrických a elektronických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie (od 21.9.2010)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 21.9.2010)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov (od 21.9.2010)
 • poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov (od 21.9.2010)
 • poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov (od 21.9.2010)
 • správa počítačových sietí (od 21.9.2010)
 • montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí (od 21.9.2010)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 21.9.2010)
 • výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky (od 21.9.2010)
 • montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení (od 21.9.2010)
 • projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení (od 21.9.2010)
 • počítačové služby (od 21.9.2010)
 • činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb (od 21.9.2010)
 • lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a software (od 18.12.1995)
 • vykonávanie a organizovanie školení a kurzov v oblasti výpočtovej techniky a software (od 18.12.1995)
 • prenájom výpočtovej techniky, elektroniky, techniky na prenos dát, automatizačnej, meracej a vyhodnocovacej techniky (od 18.12.1995)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 18.12.1995)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 18.12.1995)
 • kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 18.12.1995)
 • výroba, predaj a požičiavanie zvukoobrazových nosičov (od 18.12.1995)
 • Desktop Publishing /elektronické spracova- nie textov, grafiky a obrázkových predlôh, grafický návrh a elektronické zalamovanie stránky, osvit, tlač a rozmnožovanie/ (od 18.12.1995)
 • vydávanie neperiodických publikácií a periodických publikácií (od 18.12.1995)
 • poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania (od 18.12.1995)
 • poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát (od 13.3.1995)
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 13.3.1995)
 • dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát (od 13.3.1995)
 • automatizované spracovanie dát (od 13.3.1995)
 • iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču (od 13.3.1995)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Branislav Hamaš
  Ľubľanská 10
  83102 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 13.03.1995
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.06.2010.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.09.2007 - súhlas s prevodom obchodného podielu.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 9.2.2007.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.7.1998.
 • Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.11.1995. Stary spis: S.r.o. 15397
 • Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.10.1995, zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 1.10.1995. Stary spis: S.r.o. 15397
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.11.1994 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Živnostenské oddelenie vydal Obvodný úrad Bratislava 1 - živnostenské oddelenie, reg.č 5353/94. Stary spis: S.r.o. 15397
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 16.9.2010
 • Spoločenská zmluva zo dňa 14.9.2010
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.9.2010, listina prítomných
 • Autorizačné osvedčenie zo dňa 1.3.2010
 • Výročná správa za rok 2009
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.6.2010, listina prítomných
 • Spoločenská zmluva zo dňa 9.6.2010
 • Podpisový vzor prokuristu - Ing. Daniela Kačániová, zo dňa 9.6.2010
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.6.2009, listina prítomných
 • Účtovná závierka za rok 2008, Výročná správa 2008 a audítorská správa
 • Účtovná závierka za rok 2007, výročná správa za rok 2007, správa audítora
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy ku dňu 21.09.2007
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.09.2007
 • výročná a audítorská správa za rok 2006
 • účtovná uzávierka za rok 2006
 • Úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 9.2.2007
 • Zmluva o prevode obchodného podielu medzi V. Hamašová a B. Hamaš zo dňa 03.08.1998
 • Zmluva o prevode obchodného podielu medzi M. Schurger a B. Hamaš zo dňa 21.07.1995
 • Zmluva o prevode obchodného podielu medzi V. Sedláček a V. Hamašová zo dňa 01.10.1995
 • Overená fotokópia živnostenského listu zo dňa 28.06.2006
 • Výročná správa za rok 2005
 • Správa nezávislého audítora pre spoločníka a vedenie spoločnosti o audite výročnej správy za rok 2005 zo dňa 28.06.2006
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky za rok 2005 zo dňa 31.03.2006
 • Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 16.06.2006
 • Plnomocenstvo 30.06.2006
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Výročná správa za rok 2004
 • Plnomocenstvo
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 16.6.2005
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 16.6.2005
 • Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve
 • Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 21.4.2004
 • Účtovná závierka za rok 2003
 • Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 7.11.2003
 • Správa audítora a účtovná závierka za rok 2002
 • Účtovná závierka za rok 2001
 • Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve z 1.10.1995
 • Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve z 30.11.1994
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve z 23.11.1994
 • Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve z 2.11.1995
 • Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve z 1.3.1995
 • Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve z 8.6.1998
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 20.7.1998
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia z 25.4.2002
 • Spoločenská zmluva z 14.11.1994
 • Podpisový vzor - Branislav Hamaš
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z 3.8.1998
Dátum aktualizácie
11.06.2024
Domény