Dataware s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
8825/B
Dátum vzniku
25.04.1995
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a podpisuje za ňu vždy konateľ spoločnosti samostatne. Pri podpisovaní za spoločnosť pripojí konateľ k napísanému alebo odtlačenému názvu spoločnosti svoj podpis.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 25.4.1995)
 • obchodná činnosť v oblasti meracej, riadiacej, regulačnej, výpočtovej, slaboprúdovej a inej s nimi súvisiacej techniky a programového vybavenia (od 25.4.1995)
 • sprostredkovanie v oblasti obchodu, zákaziek a investičnej výstavby (od 25.4.1995)
 • inžinierska činnosť v investičnej výstavbev oblasti chémie, strojníctva a elektrotechniky (od 25.4.1995)
 • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti meracej, riadiacej, regulačnej, výpočtovej, slaboprúdovej a s nimi súvisiacej techniky (od 25.4.1995)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Martin Vlasák
  Dukelská 370/41
  90001 Modra
  Slovensko
  Vznik funkcie: 31.01.2017
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.01.2017.
 • Zmluva o prevode obchodného podielu dň§a 21.02.2005.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.11.2004 o zmene mena a sídla spoločnosti z pôvodného: NetSys Consulting s.r.o., Beniakova 18, 841 05 Bratislava, na nové: Dataware s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava 83104.
 • Prevod obchodného podielu schválený na valnom zhromaždení dňa 20.2.2001. Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 20.6.2001. Notárska zápisnica N 185/01, Nz 185/01 zo dňa 29.6.2001 v zmysle Zák.č. 11/1998 Z.z. a Zák.č. 127/1999 Z.z.. Zmena obchodného mena z pôvodného MAC s.r.o. na nové NetSys Consulting s.r.o.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.11.1994 v súlade s ust. §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. Starý spis: S.r.o. 15692
Uložené listiny
 • Účtovná závierka spoločnosti za rok 2001
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • účtovná závierka k 31.12.2005
 • Účtovná závierka za rok 2006, uznesenie zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 6.3.2007.
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Súvaha a výkaz 2010
 • Poznámky k účtovnej závierke za rok 2010
 • účtovná závierka 2011
 • účtovná závierka 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Podpisový vzor - Martin Vlasák
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 31.1.2017
 • Notárska zápisnica N 185/01, Nz 185/01
 • Podpisový vzor - Ing. Martin Mikleš
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 3.11.2004
 • Zakladateľská listina z 11.11.2004 - úplné znenie
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 21.02.2005
 • Podpisový vzor - Ing. Magdaléna Zacharová
 • Zakladateľská listina z 21.02.2005 - úplné znenie
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 31.1.2017
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
28.06.2020
Domény