CEMMAC a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
14/R
Dátum vzniku
01.05.1992
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.
Predmety činnosti
 • výroba štrkov z kameniva (od 31.7.2019)
 • úprava sadrovca, kriedy, dolomitu, vápenca (od 31.7.2019)
 • výroba transportného betónu (od 31.7.2019)
 • výroba stavebných prvkov z betónu (od 31.7.2019)
 • ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 28.10.2010)
 • organizovanie a sprostredkovanie seminárov, kurzov a školení (od 28.10.2010)
 • prenájom priestorov na organizovanie seminárov, kurzov a školení (od 28.10.2010)
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (od 3.1.2006)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností (od 3.1.2006)
 • sprostredkovanie obchodu (od 3.1.2006)
 • brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov (od 3.1.2006)
 • mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe (od 3.1.2006)
 • opravy spotrebného náradia (od 3.1.2006)
 • výroba drobných kovových obalov (od 3.1.2006)
 • výroba skrutiek (od 3.1.2006)
 • maľovanie, lakovanie a sklenárenské práce (od 3.1.2006)
 • výroba produktov z betónu a cementu s výnimkou stavebných prvkov (od 3.1.2006)
 • prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení (od 3.1.2006)
 • prenájom motorových vozidiel (od 3.1.2006)
 • prenájom dopravných zariadení (od 3.1.2006)
 • prenájom strojov a nástrojov (od 3.1.2006)
 • zámočníctvo (od 3.1.2006)
 • brúsenie a leštenie kovov (od 3.1.2006)
 • kovoobrábanie (od 3.1.2006)
 • výroba kovových konštrukcií (od 3.1.2006)
 • tvarovanie za studena (od 3.1.2006)
 • kovanie, lisovanie, rezanie a valcovanie kovov (od 3.1.2006)
 • frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov (od 3.1.2006)
 • výroba kovového tovaru (od 3.1.2006)
 • vodoinštalatérstvo (od 3.1.2006)
 • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, poskytovanie poradenstva a služieb v oblasti meracej a regulačnej tachniky, silnoprúd a slaboprúd (od 3.1.2006)
 • oprava domácich elektrických spotrebičov, montáž a opravy výrobkov zariadení spotrebnej elektroniky (od 3.1.2006)
 • inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov (od 3.1.2006)
 • elektroinštalatérstvo, opravy hardware (od 3.1.2006)
 • automatizované spracovanie dát, opravy software, spracovanie a poradenstvo v oblasti software, hardware, výroba softwerových produktov, poskytovanie poradenstva a služieb v oblasti výpočtovej techniky, automatizované spracovanie dát, správcovstvo počítačovej siete (od 3.1.2006)
 • stolárstvo (od 3.1.2006)
 • montáž, opravy a údržba nevyhradených zdvíhacích zariadení (od 3.1.2006)
 • výroba, montáž, opravy a údržba elektrických zariadení (od 3.1.2006)
 • poradenstvo v rozsahu voľných živností (od 3.1.2006)
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom (od 23.7.2004)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 23.7.2004)
 • otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom (od 23.7.2004)
 • zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov (od 23.7.2004)
 • úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním (od 23.7.2004)
 • zriaďovanie a prevádzka odvalov a výsypiek pri povrchovom dobývaní (od 23.7.2004)
 • prevádzkvoanie dopravy na dráhe (od 2.9.2003)
 • technické testovanie, meranie a analýzy v rozsahu voľnej živnosti (od 2.9.2003)
 • výroba cementov, mletej trosky a výroby na báze cementov (od 17.2.2003)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod) (od 17.2.2003)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod) (od 17.2.2003)
 • sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností (od 17.2.2003)
 • poradenská činnosť v rozsahu voľných živností (od 17.2.2003)
 • automatizované spracovanie dát (od 24.3.2000)
 • výroba cementu (od 2.3.1993)
 • výroba iných minerálnych výrobkov nekovových (mleté vápence) (od 2.3.1993)
 • výroba malty (suchých maltovín, omietkových zmesí, ušľachtilých /špeciálnych/ omietok) (od 2.3.1993)
 • vykonávanie trhacích prác (od 2.3.1993)
 • zobraziť ukončené
 • činnosť účtovných poradcov (od 24.3.2000 do 30.7.2019)
 • vedenie účtovníctva (od 24.3.2000 do 30.7.2019)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 24.3.2000 do 30.7.2019)
 • stravovanie závodné a iné účelové (od 2.3.1993 do 23.3.2000)
 • závodná kuchyňa (od 2.3.1993 do 23.3.2000)
 • dobývanie, ťažba a spracovanie surovín, najmä vápenca (od 24.4.1992 do 1.3.1993)
 • výroba cementu, mletých vápencov, suchých maltovín a omietkových zmesí, ušľachtilých /špeciálnych/ omietok a iných stavebných látok (od 24.4.1992 do 1.3.1993)
 • ich dodávanie a predaj v ČSFR a v zahraničí (od 24.4.1992 do 1.3.1993)
 • zakladanie pobočiek a dcérskych spoločností doma i v zahraničí (od 24.4.1992 do 1.3.1993)
 • v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi môže vykonávať aj iné podnikateľské činnosti, ktoré súvisia so stavebníctvom (od 24.4.1992 do 1.3.1993)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 33,20 €
 • Počet: 494400
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 15.01.2022
Štatutárny orgán
Dozorná rada
 • Andreas Kern
  Langer Anger 77
  69115 Heidelberg
  Nemecká spolková republika
  Vznik funkcie: 16.05.2023
 • Stjepan Kumrić
  Medvedgradska ulica 45
  10000 Zagreb
  Chorvátska republika
  Vznik funkcie: 16.05.2023
 • MMAg. Alexander Huber
  Megauerstrasse 48
  04020 Linz
  Rakúska republika
  Vznik funkcie: 28.06.2022
 • Mag. Harald Fritsch
  Kaiserstraße 36/37
  01070 Wien
  Rakúska republika
  Vznik funkcie: 23.06.2021
 • Roman Valach
  Družstevná 454/10
  91442 Horné Srnie
  Slovensko
  Vznik funkcie: 23.05.2021
 • Pavol Galko
  Pod Orešovcom 795/9
  91442 Horné Srnie
  Slovensko
  Vznik funkcie: 23.05.2021
 • Ing. Martin Hrobár
  542
  91332 Dolná Súča
  Slovensko
  Vznik funkcie: 23.05.2021
Ďalsie právne skutočnosti
 • Riadne valné zhromaždenie dňa 20.05.2003 (notárska zápisnica N 190/2003, Nz 38367/2003 zo dňa 20.05.2003) schválilo zmenu stanov.
 • Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 26.11.2002 (notárska zápisnica N 607/02, Nz 602/02 zo dňa 26.11.2002).
 • Dozorná rada na riadnom zasadnutí dňa 31.3.2000 odvolala člena predstavenstva, určila počet členov predstavenstva na troch a zobrala na vedomie vzdanie sa člena dozornej rady. Na riadnom valnom zhromaždení dňa 26.5.2000 boli odvolaní a zvolení členovia dozornej rady. Zápisnica z doplňujúcich volieb do dozornej rady z radov zamestnancovzo dňa 18.5.2000.
 • Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 278/99, NZ 215/99 zo dňa 25.11.1999) rozhodlo o zmene stanov a.s. v súlade so zák. č. 127/99 Zb.
 • Mimoriadne valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 337/98, NZ 326 zo dňa 25.11.1998/ rozhodlo o zvýšení základného imania o 307 500 000,- Sk a o zmene stanov a.s. Valné zhromaždenie /zápisnica z 27.5.1999/ rozhodlo o zmene v dozornej rade.
 • Zápisnica č. 2/98 z riadneho zasadania dozornej rady zo dňa 28.05.1998.
 • Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 162/98, NZ 137/98 zo dňa 28.05.1998/ rozhodlo o zmene v dozornej rade a zmene stanov a.s.
 • Valné zhromaždenie dňa 09.07.1996 rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti. Valné zhromaždenie /Notárska zápisnica N 104/97, NZ 99/97/.
 • Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 104/97, NZ 99/97 zo dňa 15.05.1997/ rozhodlo o zmene stanov a.s.
 • Zmena stanov a.s. prijatá valným zhromaždením dňa 29.03.1994. Stary spis: Sa 75
 • Stanovy akciovej spoločnosti prispôsobené Obchodnému zákonníku odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.8.1992. Stary spis: Sa 75
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica z DR
 • Podpisový vzor Kebisek
 • Zápisnica z VZ
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2022
 • Výročná správa za rok 2021
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Notárska zápisnica
 • Podpisový vzor
 • Podpisový vzor člena predstavenstva
 • úplné znenie stanov účinné od doručenia oznámenia BCBP
 • úplné znenie stanov účinné od 23.6.2021
 • Notárska zápisnica N 54/2021, Nz 19519/2021
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 2
 • Výročná správa za rok 2020
 • Zápisnica z volieb členov DR
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2020
 • Podpisový vzor predsedu predstavenstva
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2019 - časť 2
 • Výročná správa za rok 2019 - časť 1
 • Notárska zápisnica N 833/2015, Nz 28479/2015
 • Potvrdenie o ukončení podnikania
 • Výpis zo živnostenského registra
 • Notárska zápisnica N 357/2019, Nz 18829/2019
 • Úplné znenie stanov
 • Zápisnica z MVZ akcionárov spoločnosti
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Zmluva o predaji časti podniku
 • Dodatok č. 1 k Zmluve o predaji často podniku
 • Doplnenie znaleckého posudku
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2017
 • Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Vzdanie sa funkcie čl. DR
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2016
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2015
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Notárska zápisnica N 1002/2015, Nz 35459/2015
 • zápisnica z predstavenstva
 • podpisový vzor Pavel Kohout
 • podpisový vzor prokuristu Ing. Jánsky
 • zápisnica z DR
 • Zápisnica z MVZ
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2014 - časť 3.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2014.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2014 - časť 4.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2013
 • Záisnica z VZ
 • Žiadosť o uvoľnenie z funkcie čl. predstavenstva
 • Zápis č. 1/2014
 • Podpisový vzor čl. predstavenstva
 • Výročná správa za rok 2012
 • Správa nezávislého audítora
 • Zápisnica z Vz
 • Zápisnica z dozornej rady
 • Podpisový vzor prokuristu
 • STANOVY
 • Notárska zápisnica N 240/2012, Nz 16215/2012
 • Zápisnica z volieb do dozornej rady
 • Výročná správa za rok 2011
 • Správa nez. audítora + Účtovná závierka za rok 2011
 • Zápis 1/2012 z riadneho zasanutia dozornej rady
 • Vyhlásenie o prijatí funkcie predsedu predstavenstva
 • Dodatok správy audítora
 • Výročná správa 2010
 • Správa nez. audítora+Účtovná závierka za rok 2010
 • Zápis č. 1/2011
 • Podpisový vzor prokuristu - Ing. Dušan Galko
 • Not. zápisnica N 100/2010, Nz 15687/2010
 • Osvedčenie o živn. oprávnení
 • Stanovy
 • Výročná správa 2009
 • Správa nez. audítora+Účtovná závierka za rok 2009
 • Not. zápisnica N 100/2010 NZ 15687/2010
 • Úplné znenie STANOV
 • Dodatok k zápisnica z VZ
 • Dodatok k zápisnici z volieb DR
 • Not. zápisnica N 65/2009 NZ 16492/2009
 • Zápisnica z volieb do DR
 • Notárska zápisnica N 65/2009
 • Zápis č. 06/2009
 • Výročná správa za rok 2008
 • Notárska zápisnica N 115/2008 Nz 23241/2008
 • Výročná správa za r. 2007
 • Správa nezávislého audítora za r. 2007
 • Výročná správa za rok 2006
 • Zápis č. 4/2006 zo zasadnutia dozornej rady
 • Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky za r. 2005
 • Výročná správa za r. 2005
 • Konsolidovaná výročná správa za r. 2005
 • Notárska zápisnica N 190/2003 Nz 38367/2003
 • Notárska zápisnica N 96/2006 Nz 18348/2006 NCRls 18237/2006 - opravná doložka
 • Notárska zápisnica N 96/2006 Nz 18348/2006 NCRls 18237/2006
 • Zápis č. 2/2006 zo zasadnutia dozornej rady
 • Zápis č. 1/2006 zo zasadnutia DR
 • Podpisový vzor prokuristu - Vladimír Koníček
 • Zápis z dozornej rady
 • Notárska zápisnica N 185/2005 Nz 67643/2005 NCRls 66935/2005
 • Notárska zápisnica N 186/2005 Nz 67782/2005 NCRls 66947/2005
 • Notárska zápisnica N 187/2005 Nz 67798/2005 NCRls 67039/2005
 • Návrh zmluvy o zlúčení
 • Výročná správa za r. 2004
 • Účtovná závierka za r. 2004
 • Konsolidovaná výročná správa za r. 2004
 • Banské oprávnenie Obvodného banského úradu v Prievidzi
 • Úradný záznam Obvodného úradu Trenčín
 • Živnostenský list
 • Not. zápisnica N 211/2004 Nz 42982/2004
 • Výročná správa za r. 2003
 • Konsolidovaná výročná správa za r. 2003
 • Účtovná závierka za rok 2002, Konsolidovaná účtová závierka
 • Not. zápisnica N 190/2003, Nz 38367/2003
 • Podpis. vzor prokuristu, predsedu a členov doz. rady
 • Zápis č. 4/2002 zo zas. doz. rady
 • Zápis. z VZ
 • Not. zápisnica N 607/02, Nz 602/02
 • Príloha ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2001
 • Konsolidovaná súvaha, Záverečný výrok audítora, Konsolidovaný výkaz ziskov k 31.12.2001
 • Príloha k účtovnej závierke za rok 2001
 • Výročná správa , Súvaha, Výkaz ziskov k 31.12.2001
Dátum aktualizácie
26.05.2024
Domény