AGEMA, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
939/R
Dátum vzniku
14.01.1993
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
Predmety činnosti
 • Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce (od 10.3.2023)
 • Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla (od 10.3.2023)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 4.8.2022)
 • Výroba sviečok a tieniacej techniky (od 3.12.2020)
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 20.5.2016)
 • vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk, arabský jazyk (od 9.7.2014)
 • prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk, arabský jazyk (od 9.7.2014)
 • maloobchod s domácimi potrebami a železiarskym tovarom (od 17.12.2002)
 • výroba kovodrevených výrobkov všetkého druhu, predovšetkým nábytku (od 17.12.2002)
 • výroba výrobkov z plastických hmôt (od 17.12.2002)
 • poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 17.12.2002)
 • prenájom nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb (od 17.12.2002)
 • predaj jedov a žieravín v maloobchode (od 1.7.1998)
 • veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu s výnimou žieravín a jedov, odpadov, farebných kovov, výbušnín, zbraní a streliva, motorových vozidiel. (od 14.1.1993)
 • maloobchod s výnimou žieravín a jedov, odpadov, farebných kovov, výbušnín, zbraní a streliva, motorových vozidiel. (od 14.1.1993)
 • maloobchod s drogistickým tovarom. (od 14.1.1993)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ing. Vladimír Dinga
  Sadová 3014/29
  91601 Stará Turá
  Slovensko
  Vznik funkcie: 11.01.2013
Ďalsie právne skutočnosti
 • Valné zhromaždenie dňa 25.7.2002 schválilo úplné znenie spoločenskej zmluvy.
 • Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve spísaný do notárskej zápisnice N 22/2000, Nz 18/2000.
 • Notárskou zápisnicou N 118/98, NZ 120/98 zo dňa 03.06.1998 bol prijatý dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
 • Zmluva o prevode obchodného podielu uzatvorená podľa § 115 odst.1,2 Obchod. zákonníka dňa 27.nov.1995. Stary spis: S.r.o. 5287
 • Spoločnosť bola založená spoloč. zmluvou zo dňa 4. 12. 1992. Stary spis: S.r.o. 5287
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica z VZ
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2017.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.doc
 • Výpis zo ŽR
 • Spoločenská zmluva
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Podpisový vzor konateľa - Ing. Ronald Dinga
 • Podpisový vzor konateľa - Ing. Adrian Dinga
 • Podpisový vzor konateľa - Ing. Vladimír Dinga
 • Spoločenská zmluva - ÚZ
 • Výročná správa 2011
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Výročná správa 2010
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Výročná správa za rok 2006
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Výročná správa za r. 2005
 • Účtovná závierka za r. 2004
 • Výročná správa za r. 2004
 • Výročná správa za r. 2003
 • Účtovná závierka za r. 2003
 • Súvaha, Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
 • Zápisnica z val. zhromaždenia
Dátum aktualizácie
15.06.2024
Domény