AGROLENS spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
440/T
Dátum vzniku
05.02.1993
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná konateľ samostatne tak, že k názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Predmety činnosti
 • výroba kŕmnych zmesí (od 29.4.2011)
 • prevádzkovanie závlahových zariadení (od 12.7.2005)
 • výroba organických a anorganických látok v rozsahu voľnej živnosti (od 12.7.2005)
 • výroba chemických látok a chemických prípravkov v rozsahu voľnej živnosti (od 12.7.2005)
 • ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 12.7.2005)
 • mechanizačné služby v oblasti poľnohospodárstva (od 7.7.2003)
 • baliarenská činnosť (od 7.7.2003)
 • úprava zelene a sadovnícke služby (od 7.7.2003)
 • oprava poľnohospodárskej techniky (od 4.8.1994)
 • Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a sprostredkovanie (od 5.2.1993)
 • Poľnohospodárska výroba a poradenská činnosť v oblasti poľn. (od 5.2.1993)
 • Mechanizačné služby (od 5.2.1993)
 • zobraziť ukončené
 • cestná nákladná doprava (od 4.8.1994 do 1.4.2005)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zák. č. 11/98 Zb. dodatkom zo dňa 30.07.1998.
 • Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 2 zo dňa 13.02.1996. Stary spis: S.r.o. 1347
 • Spoločenská zmluva zo dňa 17.12.1992 bola zmenená Dodatkom č. 1 zo dňa 14.03.1994. Stary spis: S.r.o. 1347
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spol. zmluvou uzavretou dňa 17.12.1992 v zmysle ust. § 57, § 105 a násl. Zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Podľa prehlásenia správcu vkladu spoločníci ku dňu registrácie splatili svoje vklady v celom rozsahu. Stary spis: S.r.o. 1347
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Dodatok k zakladateľskej listine
 • Podpisový vzor konateľa Mgr. Gábor Németh
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Žinvnostenské oprávnenie
 • Zakladateľská listina - úplné znenie
 • Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Zápisnica z VZ 07.05.2007
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z Adriana Hurtonyová na Ing. Juraj Németh
 • Osvedčenie o dedičstve 10D/597/2005, Dnot 207/2005
 • Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Dodatok k spoločenskej zmluve
 • Zápisnica z VZ
 • Živnostenský list
 • Rozhodnutie
 • Zápisnica z VZ 06.03.2005
 • Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2004
 • Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2003
 • Sprievodný list
 • Zápisnica z VZ zo dňa 26.01.2004.
 • Zmluva o prevode obchodného podielu. Prevádzajúci: Vincent Méry, Čenkovce. Nadobúdatelia: Ing. Juraj Németh, Lehnice; Štefan Hurtony, Dolné Janíky.
 • Dodatok k SZ.
 • Zápisnica z Vz zo dňa 03.04.2003.
 • Oznámenie o vykonávaní činnosti
Dátum aktualizácie
08.06.2024
Domény