GASTRO - HAAL, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
20/N
Dátum vzniku
07.05.1993
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
Základné imanie
33 197,00 €
Predmety činnosti
 • ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 19.2.2015)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 2.10.2008)
 • spracovanie a povrchová úprava kovov v rozsahu voľných živností (od 23.6.2004)
 • výroba chladiacich, mraziacich a klimatizačných zariadení (od 30.6.1999)
 • výroba veľkokuchynských zariadení plynových (od 30.6.1999)
 • výroba veľkokuchynských zariadení elektrických (od 30.6.1999)
 • výroba nerezových doplnkov pre veľkokuchyne (od 30.6.1999)
 • inžiniersko projekčná činnosť v oblasti veľkokuchynských zariadení (od 30.6.1999)
 • vedenie účtovnej evidencie (od 30.6.1999)
 • obchodná činnosť v rámci voľnej živnosti (od 20.10.1994)
 • obchodná činnosť s mäsom a mäsovými výrobkami (od 20.10.1994)
 • sprostredkovateľská činnosť v rámci voľnej živnosti (od 20.10.1994)
 • servisná montáž, servis chladiacich, mraziacich, klimatizačných zariadení (od 20.10.1994)
 • servisná montáž, servis veľkokuchynských zariadení, kávovarov (od 20.10.1994)
 • sprostr. obchodu s chladiarenskými strojmi a zariadeniami (od 7.5.1993)
 • sprostr. obchodu so železiarskym tovarom (od 7.5.1993)
 • sprostr. obchodu s potravinárskymi strojmi a zariadeniami (od 7.5.1993)
 • sprostredkovanie obchodu s pivom, alko a nealko nápojmi (od 7.5.1993)
 • veľkoobchod s pivom, alko a nealko nápojmi (od 7.5.1993)
 • veľkoobch. so železiar. tovar., inštalatérskym a vykur. zariad. (od 7.5.1993)
 • veľkoobchod s chladiarenskými strojmi a zariadeniami (od 7.5.1993)
 • veľkoobchod s potravinárskymi strojmi a zariadeniami (od 7.5.1993)
 • zobraziť ukončené
 • servis domácich elektrospotrebičov (od 20.10.1994 do 26.4.2016)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ondrej Hanko
  Andovská 132
  94001 Nové Zámky
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.02.2004
 • Renáta Matúšová
  Pri Zúgove 37
  94001 Nové Zámky
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.02.2004
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok spoločenskej zmluvy schválený na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 31.05.2002 v súlade so zákonom č. 500/2001 Z.z..
 • Dodatok zo dňa 18.3.1998 k spoločenskej zmluve. Dodatkom zo dňa 17.6.1998 bola spoločenská zmluva daná do súladu so zák.č. 11/1998 Z.z.. Dodatok zo dňa 2.6.1999 k spoločenskej zmluve (zmena sídla z: Andovská 69, Nové Zámky na: Komárňanská cesta 3, Nové Zámky).
 • Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 31.03.1994. Stary spis: S.r.o. 51
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou uzavretou dňa 25.3.1993 v súlade s ust. § 24, § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 51
Uložené listiny
 • Výročná správa za r. 2005
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Výročná správa za r. 2006
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Zápisnica z VZ
 • SZ
 • ŽL
 • Účtovná závierka za r. 2007, výročná správa
 • Rozhodnutie o premene
 • SZ - úplné znenie
 • Účtovná závierka za r.2008
 • Výročná správa za r.2008
 • Výročná správa za r. 2009, účtovná závierka za r. 2009, správa audítora
 • Výročná správa za r.2010
 • Účtovná závierka za r.2011
 • Výročná správa za r.2012,Účtovná závierka za r.2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • ŽO
 • Zápisnica z VZ + PL
 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Spoločenská zmluva
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Súvaha a výkaz ziskov a strát
 • Výročná správa za rok 2003
 • Živnostenský list
 • Výročná správa za r. 2002, správa audítora
 • účtovná závierka r. 2004, výročná správa
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Zápisnica z MVZ
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2018
Dátum aktualizácie
03.12.2019