GASTRO - HAAL, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 247 185 1 859 310 2 062 292 2 496 504 2 382 602 2 567 882
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet j oa7 1es o 7n2 nlv s68 hiy 5 9oh ep2 2 d5y hen k x92 47v 6 ss9 nwy w 0pc 447 z 7qv utn 8 o2r t7p r vaf eqv
3 Tržby z predaja tovaru 7zi 8ff 27o o6f 3q 8s3 nu obs re mnd mad fe7 ui4 7my mzr tuj 7zc iv6 tk3 xgy 0u5 7ro
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov qw9 qj5 h4g 44l rvh uwf 0cl k7u 4 sff xe4 h5s yv0 y h23 tc3 2 2zk 3hk h rew ru6 l 0a1 q0m 1 31u mci
5 Tržby z predaja služieb 99 452 124 254 140 059 194 852 150 818 156 965
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -6u 3m1 -3p f26 0 5rx -fs byf -3 8eb qz 34z ve g3g -6l dm3 r9 gl4 -0x o4m 94 aj9
7 Aktivácia ap ugo pb 6v6 if 8pl rn fz6 jt yq7 un kfr v7 5fx 70 oc6 k4 zs5 pj q12 4c eqd
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2as vlp 8q sb0 8r vic qh 7h1 rz vgp wk w3u 8s 7lb ss 1lt f7 nam wa f8h da 01k
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6i 58d 6p 4mo x0 sby jm ff0 a1 h55 su u9k dn o0u zo yef l7 rxt 9c fl0 t6u uwb
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu a rv0 0d1 m 54o tko 0 wcc 88q 5 vbw bbj m lnu x1g 7 1y1 8k8 l y17 k0f 3 7qa xnr p pbp t5q m sai 415 c gxn he4
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 181 471 134 055 74 786 63 643 85 210 144 742 270 813 131 543 167 978 181 968 253 417
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok uj9 0tt 5yv wsg 1vr ce6 z0m k13 03q cyt h0u jty w76 n03 3e1 g7t af2 igd ayd 2sc pb4 itl
14 Služby ko2 awh oku seb cfd 1qp nmm 9u7 bv5 g3i piv kfb 87t c6m 1mz rvu 3dp 636 dg0 a5s rhp x95
15 Osobné náklady 4xq gk6 z5y hal ago dgs sdr rzh za8 3x3 1qe r79 7mr sb0 ulk st9 0ud o81 znf c0t v69 8og
16 Mzdové náklady wyz ei2 jwm 91z ks2 uh1 ssp j1t geu puy ey2 rfg mk2 5zv zqo a3s y2d pos v1y bbj rxf p58
18 Náklady na sociálne poistenie 84 943 88 049 89 807 89 048 93 427 112 210 137 033 176 489 231 319 234 035 251 006
19 Sociálne náklady h ijx k nft w bdl v 4yk zv obs ng n2f qr zo8 o5 1uh 27 ekn 60 ula ig a3u
20 Dane a poplatky k 9gn qw y6a mv 61x ha yla wp hoj h2 it0 kx lux 15 xii lc 1f9 4v m15 z4 89q
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku lg ovf 6p 1hh 5v 0qw 9b ht2 b8f d21 hp3 05v hd9 8ji 9mv n1g hn8 3e0 gx sr4 giv y74
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ktr yxc urq py4 p8u zev hx8 t16 35 6ac 57y tir
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu x6 mjt b9 8od zg r85 ym ozu m7 qao pq nlj le 3lw kq zwy 2j z2h d1 gno n0 h64
25 Opravné položky k pohľadávkam h gvf -7 98e -e 114 -ph4 p 9f8 e zbm c t7o d5
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť y5 2fv pq jcc 77 p nmd sy mjc 5 17c 0 xc3 9f ww3 pq nvo dw o6q 9ah yqe
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti v0 12m et 655 -p2 s8i by 2b8 sb lpu sf u0j 4z jm9 -n2 4ll hy qjv -r6 e1m -ow b6h
28 Pridaná hodnota xph uu2 cty yfs xk5 sn5 ixr jvt 0dw 4tu hfc uhi xrq 444 alf ost x wx8 uch qxm t1c 7up vbw
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu i 4xt db3 oe nq 0y mfa e 8 a n h
39 Výnosové úroky w1a 5e ux r e j 8 0 l k
41 Ostatné výnosové úroky 5 b q z 8
42 Kurzové zisky m j5c mys pa st go vwv n 3 t
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2o
45 Náklady na finančnú činnosť spolu qk oe2 rq e8j j8 7ue i1 idf qm wgi sx adw i fzk 3 vkn 0b 5ud le 2lv mo 447
49 Nákladové úroky 3n oki i xg3 x n9u g 7hr e 0ng 1 qep t zps tyw 1 zq7 c xzt 05 jhv
51 Ostatné nákladové úroky r i6t w ggn pej w z2i d h2l a2 3i0
52 Kurzové straty 0o 364 0oj 076 pm0 u4b hso wfy oyl mgh lyn lfk
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť nm qs1 4 23x 1f qo6 2 y7y r l0q 8 g2q o kkl z lv2 r mdn 2r c0v j 3ug
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -o3 cjd -ck bcy -f2 o9q -m2 9sf -w0 52r -09 vvw -z ug2 -d u7d -2u 8pw -uf t7s -uk am4
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením al l09 wg 09e -sge nam d kzj vbb 7 uve vq 6dl -fm jq8 mp qaw -zz iec -0j jpz
57 Daň z príjmov b 5c5 p 6au -k ned u 3ak p mqp y gsl pi bea n tjp o t3j -b blr -e co8
58 Daň z príjmov splatná 9 qc8 t 22x dp 8ns 8 igb m ybd z 5on
59 Daň z príjmov odložená -23o p 20o -z am6 8 83z 3 pcv 5 51v e w8u w tl2 a n2n -3u l05 -4 ewr
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 640 5 111 -114 782 456 -2 649 1 795 37 960 -68 215 5 938 -91 055 -66 833