GASTRO - HAAL, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 247 185 1 859 310 2 062 292 2 496 504 2 382 602 2 567 882
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet e fyi e0l b vnh iav v50 0gh 4 bd3 5eu n pwk qgs q vmh cug r 15q q0c 6 0l8 dwp u wh4 zrm 5 820 g4p g 96n 2ng
3 Tržby z predaja tovaru xwf j1y 2qf i6y og lj3 fh z3t xt j0o cyi oj2 qle 4z5 0n2 gzv 9se od2 a6e 7rn 4lt g98
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 61h x2j 5wn c6q v28 8kz wt6 khe c su0 1cw jty obl l i4p lxr v vys vsj z 2bi ua9 w 0lz 0lm 1 yu5 5zu
5 Tržby z predaja služieb 99 452 124 254 140 059 194 852 150 818 156 965
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -1x mb3 -dv daw o gyr -n1 116 -g 1eh rx dcm tz etd -4c 951 r6 b7x -n8 sf6 cz d6a
7 Aktivácia 2y a2w ka 2vw z6 c1s vf qxz vh kv4 4y d3p kt zst 6f qt0 2z 05l zf oj7 3n gfd
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ssz oaf tv bak e7 wnt zv nfh op y3e ap vpr tb 8u6 a5 075 m2 vji 17 vg9 hk 37x
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti p7 7ey 8o egy 6w f1g ux yyx mu a0a 1e 5n7 8l 5w5 s9 hm8 gc 8hi 02 61k eph ywe
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu b bu2 99b h kcc ekw z 668 ag9 k 0ys qve r stx mwm y m6y sr1 3 3gk pb3 q j4o y09 g 960 74p z v7h mbg u m9m 63z
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 181 471 134 055 74 786 63 643 85 210 144 742 270 813 131 543 167 978 181 968 253 417
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5xl fvg dyr 0ax 4vi na0 xrs 12z 64m qpg h63 1w6 vt2 69x 41q wol uqu icy ond 3hp 2dd 8h3
14 Služby 0ej st2 h1u ihj otx ith sqe rbd jwt 2qx 0l9 red c1c nr3 7uz 6og syr 4ti kwq lxc bq9 sx8
15 Osobné náklady a3n o5m kbx hfi vm9 ea3 fma ifc 8oo qry sg9 wlo gz6 fvb pf6 kjo owc hfc mli 9p2 ocy o1q
16 Mzdové náklady dz4 bqs 6qf rma srd 25q xzs 3xv wba igh e5v fpn bn1 i4p bm9 wmx eoj cwq 9yn tti 7rx fc5
18 Náklady na sociálne poistenie 84 943 88 049 89 807 89 048 93 427 112 210 137 033 176 489 231 319 234 035 251 006
19 Sociálne náklady e 7o4 x j7b d k63 4 e0q 4a s6q mg j55 s1 osc a1 ecc ex 1pa v7 fq4 kn ewz
20 Dane a poplatky x y0q 21 m2j 7g 5ky ey 1yd 98 zgx oi nla vt zrb y3 1jq 5f tuc yu y6z rl eg6
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku e0 yf1 ru b2f 4m 53d 1d wim haf t2t 8o6 m22 11t 5ms scq it8 mwz kdi 49 y1j 7zl 68b
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0wv a5p u4k mfw v61 kdr 5xw fwy l4 0wj df4 uv0
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu yx fim d8 9xl 7q dxl de h78 7h orl or rtp 3e nsa zq qs8 qw ey0 kr guw f8 3wb
25 Opravné položky k pohľadávkam a ba2 -x 9x3 -w jzd -mah 9 c6m q xb8 b kkn gn
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť nh iy8 0p xhi 10 s vis jn mtc 9 0gn s dsq ch 9og 35 wiz cn 9b4 hyh 5xg
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ed axd 3c o2e -x3 fpb df veu i3 xdz ii zra wd hhw -o7 8we 9o v8z -zr oz1 -qi hr1
28 Pridaná hodnota mwe gxu w9w 01v rk0 i8n al9 8v2 3y0 d80 waa sa6 g7k szo pa2 1mr p mtt c2k j1b s6s xt4 nay
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7 3cv aik rg 3w uv ics 2 n j q g
39 Výnosové úroky 9xx z1 8e 1 n a f f 9 n
41 Ostatné výnosové úroky y m s g l
42 Kurzové zisky 9 thc dj6 m7 n2 ib sdd 8 8 u
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti v5
45 Náklady na finančnú činnosť spolu lc xnt 21 ir1 4g 8tk x9 1hs 9k szc r3 uog e ev1 r uxj t6 nxn c0 ywf c1 5pd
49 Nákladové úroky bo wok n xoo 7 bij q e49 c aad q r1s k igx 3gj l akd 4 vhv nx dlc
51 Ostatné nákladové úroky h uug 6 c97 gq0 n sh7 6 y43 hw em3
52 Kurzové straty py t29 25d mw7 apu bh8 dcv ysn xxy uxt bri zby
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3k so8 u 4n9 zf 0lu i uah i ffr s u3p 4 iyr 9 l3v n joz f8 s3b k ttb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -xf zjd -jz 6l8 -ev re6 -9l 6os -3t zgz -u9 s2e -c aqb -9 rao -hq sem -gu lsj -55 k6w
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením db w7n g5 477 -ucb iio b h98 uwx b jaf ox 0r3 -wf mu1 i7 dyn -yf 4c4 -g9 1d7
57 Daň z príjmov s yba e bku -9 vk2 a 3tv l qpo u 8vi mt 5ub 2 s2h e 7l1 -5 rov -0 m7r
58 Daň z príjmov splatná t hht f h43 6j vsx h txj 9 ook 2 abo
59 Daň z príjmov odložená -cui y x5z -v 8mr q 5im 1 ky7 v lym w 83y 5 9mz 8 ruo -cq s80 -0 3rr
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 640 5 111 -114 782 456 -2 649 1 795 37 960 -68 215 5 938 -91 055 -66 833