Radar s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
658/N
Dátum vzniku
01.06.1993
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám, priezviskám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
 • organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 17.7.2020)
 • prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (od 17.7.2020)
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 17.7.2020)
 • reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky (od 17.7.2020)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 17.7.2020)
 • výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1MW vrátane (od 19.7.2013)
 • práce s poľnohospodárskymi mechanizmami (od 18.3.2005)
 • služby pre poľnohospodárov (od 18.3.2005)
 • nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 18.3.2005)
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien (od 15.7.2002)
 • poľnohospodárska prvovýroba (od 21.3.1997)
 • verejná cestná nákladná doprava (od 19.6.1996)
 • veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s tabakovým, drogistickým a priemyselným tovarom, spotrebnými výrobkami, potravinami, liehovinami, textilnou a kožennou galantériou (od 1.6.1993)
 • zahraničnoobchodná činnosť, vrátane organizovania spoločných podnikov so zahraničnou účasťou na Slovensku i v cudzine (od 1.6.1993)
 • obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti poľnohospodárskej produkcie a výrobkov, techniky strojov a náradia (od 1.6.1993)
 • nákup, predaj, opravy a prenájom motorových vozidiel (od 1.6.1993)
 • výroba, predaj a opravy poľnohospodárskej techniky (od 1.6.1993)
 • poradenská a sprostredkovateľská činnosť všetkého druhu (od 1.6.1993)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. František Jíša
  Studentská 896
  43601 Litvínov
  Česká republika
  Vznik funkcie: 16.10.2023
 • Dušan Palcr
  U Mrázovky č.p. 1986/17
  15000 Praha 5
  Česká republika
  Vznik funkcie: 16.10.2023
 • Ing. Jan Šimek
  Pivovarská 959
  38301 Prachatice
  Česká republika
  Vznik funkcie: 09.01.2023
 • Jurij Petrovič
  Ulica Piritovská alej 11229/34
  94001 Nové Zámky
  Slovensko
  Vznik funkcie: 28.12.2015
 • Martin Krček
  Turá Lúka 764
  90703 Myjava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 11.11.2021
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č. 9 zo dňa 8.7.2002 k spoločenskej zmluve.
 • Dodatkom č. 7 zo dňa 8.6.1998 bola spoločenská zmluva daná do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z.. Dodatok č. 8 zo dňa 25.9.1998 k spoločenskej zmluve (zmena sídla z: Nitra, Sládkovičova 11 na: Zbehy 479, Poľnofarma).
 • Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.6 zo dňa 27.11.1997.
 • Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 19.12.1996.
 • Dodatok č.4 zo dňa 29.04.1996 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1852
 • Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 02.02.1996. Dodatok č.3 zo dňa 02.02.1996 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1852
 • Dodatok č. 2 zo dňa 14.07.1994 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1852
 • Spoločnosť založená spoločenskou zmluvou dňa 26.4.1993 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 1852
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • SZ
 • Súhlas s ustanovením za konateľa - Ing. František Jíša
 • Súhlas s ustanovením za konateľa - Ing. Dušan Palcr
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
 • Nové úplné znenie SZ
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica z MVZ
 • Zápisnica z MVZ II.
 • Zápisnica z MVZ zo dňa 09.01.2023
 • SZ - úplné znenie
 • Podpisový vzor konateľa
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • listina o prijati funkcie konatela radar.asice
 • navrh rozhodnutia spolocnikov radar.asice
 • zaslanie navrhu radar 1.asice
 • zaslanie navrhu radar 2.asice
 • sprava o vysledku hlasovania radar.asice
 • vyjadrenie suhlasu s navrhom radar 1.asice
 • vyjadrenie suhlasu s navrhom radar 2.asice
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Sprievodný list spoločníkovi 1.asice
 • Sprievodný list spoločníkovi 2.asice
 • Návrh rozhodnutia č. 1.asice
 • Návrh rozhodnutia č. 2.asice
 • Vyjadrenie súhlasu s návrhmi rozhodnutí .asice
 • Správa o hlasovaní spoločníkov.asice
 • Lisitna o prijatí funkcie .asice
 • Návrh rozhodnutia č. 1
 • Návrh rozhodnutia č. 2
 • Vyjadrenie súhlasu s návrhmi rozhodnutí
 • Vyjadrenie súhlasu s návrhmi rozhodnutí II.
 • Správa o hlasovaní spoločníkov
 • Listina o prijatí funkcie konateľa
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení_správne.zep
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení 1.zep
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení 2.asice
 • Zápinica z rokovania MVZ.asice
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Prezenčná listina - MVZ
 • Zápisnica MVZ
 • Podpisový vzor
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.doc
 • Zápisnica z VZ
 • Podpisový vzor konateľa - Lucia Valentová, Krzysztof Zbigniew Gawecki
 • Výročná správa za r. 2012
 • Výročná správa za r. 2011
 • Výročná správa za r.2010
 • Výročná správa za r.2009
 • Výročná správa za r. 2008
 • SZ úplné znenie
 • Výročná správa za r.2007
 • Výročná správa za r. 2006, správa audítora, účtovná závierka
 • Výročná správa za r. 2005
 • účtovná závierka r. 2004, výročná správa
 • ŽL
 • Uznesenie z VZ
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2003, výročná správa, správa audítora
 • Spoločenská zmluva
 • Výročná správa za r. 2002
 • Správa audítora
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha k účtovnej závierke za r. 2002
 • Výročná správa za rok 2001,správa o činnosti spoločnosti,výkaz ziskov a strát, súvaha za r.2001, príloha k účtovnej závierke, správa audítora
Dátum aktualizácie
08.07.2024
Domény