MARTICO, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
317/L
Dátum vzniku
21.02.1992
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia takým spôsobom, že pod napísaný, vytlačený alebo pečiatkou predtlačený názov spoločnosti pripoja svoje podpisy.
Predmety činnosti
 • Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí (od 3.1.2024)
 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 3.1.2024)
 • Projektovanie, montáž, oprava, revízia a údržba telekomunikačných zariadení (od 3.1.2024)
 • Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie (od 3.1.2024)
 • Montáž, opravu a údržbu počítačových, dátových a komunikačných sietí (od 3.1.2024)
 • Montáž, rekonštrukciu, údržbu nevyhradených technických zariadení (od 3.1.2024)
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 3.1.2024)
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických (od 3.1.2024)
 • sprostredkovanie obchodu (od 20.8.2005)
 • maloobchod so zmiešaným tovarom (od 20.8.2005)
 • realitné agentúry (od 20.8.2005)
 • správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu (od 20.8.2005)
 • služby pre spoločnosť ako celok výkony bytového hospodárstva (od 20.8.2005)
 • zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie služby retransmisie televíznych a rozhlasových služieb prostredníctvom siete káblových distribučných systémov (od 20.8.2005)
 • zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete prostredníctvom káblových distribučných systémov určených pre obojsmerné šírenie signálov za účelom poskytovania verejnej telekomunikačnej služby prístupu k sieti Internet (od 20.8.2005)
 • poskytovanie vzdelávania pre dospelých - súkromných vlastníkov bytov (od 18.2.1999)
 • televízne vysielanie v káblovom rozvode na území miest Martin a Vrútky (od 16.8.1996)
 • výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody (od 16.8.1996)
 • prevádzkovanie televíznych kábelových rozvodov v Slovenskej republike (od 20.2.1995)
 • zobraziť ukončené
 • výkony bytového hospodárstva (od 10.9.1992 do 19.8.2005)
 • 7O23OO - správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu (od 21.2.1992 do 19.8.2005)
 • 752OOO - služby pre spoločnosť ako celok (od 21.2.1992 do 19.8.2005)
 • 5llOOO - sprostredkovanie obchodu (od 21.2.1992 do 19.8.2005)
 • 52lOOO - maloobchod so zmiešaným tovarom (od 21.2.1992 do 19.8.2005)
 • 7O3lOO - realitné agentúry (od 21.2.1992 do 19.8.2005)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Juraj Kováčik
  A. Stodolu 23/4991
  03601 Martin
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.07.2013
 • Ján Jarema
  Dostojevského 6/5027
  03601 Martin
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.07.2013
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 26.11.2002 bol schválený Dodatok č. 8 a úplné znenie spoločenskej zmluvy.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 30. 10. 2000 bol schválený dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve a úplné znenie spoločenskej zmluvy.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.5. 1999 bol schválený dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.11. 1998 bol schválený dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.7.1998 bol schválený dodatok č. 4/ k spoločenskej zmluve.
 • Zapisuje sa Dodatok č. 3 schválený valným zhromaždením.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.10.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.11.1993 bol schválený Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1274
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa lO.l.l992 v zmysle § lO5 a nasl. zák.č. 5l3/9l Zb.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
 • Zápisnica
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Spolocenska zmluva 16062022.asice
 • zapisnica.asice
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • zápisnica z VZ.zep
 • prezenčná listina na VZ.zep
 • spoločenská zmluva.zep
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Úplné znenie SZ+Dodatok 10 z 10/6/13
 • Zápisnica z VZ z 10/6/13
 • účtovná závierka 2012 + poznámky +dodatok správy audítora + výročná správa + správa nezávislého audítora
 • Výročná správa 2011+Účtovná závierka 2011+Poznámky+SNA
 • Konsolidovaná účtovná závierka 1996 + príloha
 • Zápisnica z VZ zo dňa 17.10.2011
 • účtovná závierka 2010 + poznámky + SNA + dodatok k SNA + VS
 • účtovná závierka 2009 + poznámky + VS + SNA
 • Úplné znenie SZ z 29/5/09
 • Výročná správa 2008
 • účtovná závierka 2008 + poznámky + výročná správa + SNA
 • Výročná správa 2007 + účtovná závierka 2007 + poznámky
 • Zápisnica z VZ z 28/1/08
 • Úplné znenie SZ z 28/1/08
 • zápisnica z VZ zo dňa 29.10.2007
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy 29.10.2007
 • Audítorská správa 2006
 • Výročná správa 2005
 • Živnostenský list, potvrdenie TÚ SR,
 • Úplné znenie SZ,
 • Výročná správa 2004,
 • Podpisový vzor člena dozornej rady: Ing. Ruščák, Ing. Majda,
 • Podpisový vzor konateľa: Ing. Maruňák, Ing. Jarema,
 • Zápisnica z VZ: 21.6.2005,
 • Dodatok č. 9 k SZ,
 • Zápis val. zhromaždenia,
 • Správa o hospodárení a audítorská správa 2003,
 • Zápis val. zhromaždenia, účt. závierka 2002,
 • Účt. závierka 2002,
 • Úz. spol. zmluvy, dodatok č. 8, zápis val. zhromaždenia,
 • účt. závierka,
 • konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2000 + poznámky + SNA
 • účtovná závierka za rok 1999+príloha
 • konsolidovaná účtovná závierka 1997
 • Konsolid. účtov. závierka 1995
Dátum aktualizácie
25.06.2024
Domény
 • ,