JANEK s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
3615/R
Dátum vzniku
13.08.1992
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti JANEK s.r.o. pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
 • Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 20.5.2020)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 12.1.2011)
 • výroba vajec a výrobkov z nich (od 13.8.1992)
 • výroba hydinového mäsa a hydinových výrobkov (od 13.8.1992)
 • výroba kompostu z hydinárksych exkrementov (od 13.8.1992)
 • výroba kŕmnych zmesí (od 13.8.1992)
 • sprostredkovanie obchodu (od 13.8.1992)
 • veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami a živými zvieratami (od 13.8.1992)
Spoločníci
 • Peter Janek
  Sadová 603/11
  02001 Púchov - Horné Kočkovce
  Slovensko
Výška vkladov
 • Peter Janek
  Vklad: 6 640,00 €
  Splatené: 6 640,00 €
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Peter Janek
  Sadová, Horné Kočkovce 633/16
  02001 Púchov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 12.06.2014
 • Peter Janek
  Sadová 603/11
  02001 Púchov - Horné Kočkovce
  Slovensko
  Vznik funkcie: 13.08.1992
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine spísanej formou notárskej zápisnice N 279/98, NZ 294/98 notárkou JUDr. Emíliou Rosinovou, Púchov.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č NZ 528/92 zo dňa 12.8.1992 podľa § 57, 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti
 • Vzorový podpis konateľa
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Dodatok správy audítora
 • Výročná správa 2011
 • Správa nezávislého audítora
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spolu s listinou prítomných
 • Úplne znenie spoločenskej zmluvy
 • Zápisnica z VZ, prez. listina
 • Vyhlásenie konateľa
 • Osvedčenie o živ. oprávnení
 • Zápisnica z VZ
 • Úplné znenie Spoločenskej zmluvy
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • Úplné znenie spoloč.zmluvy
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny
 • Správa nezávislého audítora -ÚZ/2004
 • Správa nezávislého audítora - ÚZ/2005
 • Výročná správa za rok 2005
 • Výročná správa za rok 2006
 • Správa nezávislého aud. - ÚZ/2006
 • Vyhlásenie spoločníka
Dátum aktualizácie
13.05.2024
Domény