Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik - Podrobnosti

Vložka číslo
115/S
Dátum vzniku
01.01.1993
Konanie menom spoločnosti
Štátny podnik zastupuje generálny riaditeľ, alebo jeden zo zástupcov, podľa poradia.
Predmety činnosti
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 14.2.2023)
 • poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve (od 14.2.2023)
 • činnosť odborného lesného hospodára (od 31.3.2021)
 • čistenie a spevňovanie brehov a dna riek, jazier a vodných nádrží (od 15.1.2020)
 • odstraňovanie nánosov pieskov a štrkopieskov z vodných tokov (od 15.1.2020)
 • Podnikateľská činnosť v oblasti správy a využívania lesného a poľnohospodárskeho majetku, lesnej, poľnohospodárskej, drevospracujúcej a inej súvisiacej výroby a služieb (od 19.10.2019)
 • činnosti uvedené v § 3 písm. a) zákona s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov - dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton, vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia lomov. (od 10.5.2018)
 • vykonávanie trhacích prác (od 15.8.2015)
 • reklamné a marketingové služby (od 15.6.2011)
 • chov rýb (od 15.6.2011)
 • poskytovanie služieb formou odstrelu zvere a lovu rýb a následný predaj ulovenej zveri a rýb (od 5.8.2009)
 • výroba a predaj sadbového materiálu a sadovnícke práce (od 5.8.2009)
 • ťažba piesku a štrkopiesku (od 5.8.2009)
 • porez a výroba reziva (od 5.8.2009)
 • činnosť vykonávanú banským spôsobom: príprava a dobývanie nevyhradeného nerastu - andezit, vrátane jeho úpravy v lome "Malina" a vykonávanie trhacích prác malého rozsahu: vývrtové odstrely /primárne a sekundárne rozpojovanie horniny/ a odstrely realizované za účelom očisťovania a úpravy rezov v lome "Malina" (od 5.8.2009)
 • výroba biohumusu (od 5.8.2009)
 • stolárska výroba (od 5.8.2009)
 • kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, okrem viazaných a koncesovaných živností (od 5.8.2009)
 • opravy motorových vozidiel (od 5.8.2009)
 • ubytovacie služby (od 5.8.2009)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 5.8.2009)
 • predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od 5.8.2009)
 • prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom hnuteľných vecí (od 5.8.2009)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 5.8.2009)
 • počítačové služby (od 3.7.2008)
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 3.7.2008)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 2.6.2006)
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 2.6.2006)
 • výdaj jedál (od 2.6.2006)
 • nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní a streliva (od 24.11.2005)
 • preprava zbraní a streliva (od 24.11.2005)
 • vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov (od 24.11.2005)
 • prevádzkovanie strelnice (od 31.8.2005)
 • zobraziť ukončené
 • správa a využívanie lesného a poľnohospodárskeho majetku a prírodných zdrojov a podnikateľská činnosť v oblasti lesnej, poľnohospodárskej, drevospracujúcej a ostatnej s nimi súvisiacej výroby (od 5.8.2009 do 18.10.2019)
 • cestná nákladná doprava (od 5.8.2009 do 14.6.2011)
 • pohostinská činnosť (od 2.6.2006 do 14.6.2011)
 • základným predmetom činnosti š.p. pre uspokojovanie verejne prospešných záujmov je: 1. Správa a využívanie lesného a poľnohospodárskeho majetku a prírodných zdrojov a podnikateľská činnosť v oblasti lesnej, poľnohospodárskej, drevospracujúcej a ostatnej s nimi súvisiacej výroby 2. poskytovanie služieb formou odstrelu zvere a lovu rýb a následný predaj ulovenej zveri a rýb 3. výroba a predaj sadbového materiálu a sadovnícke práce 4. ťažba piesku a štrkopiesku 5. porez a výroba reziva 6. činnosť vykonávanú banským spôsobom: príprava a dobývanie nevyhradeného nerastu - andezit, vrátane jeho úpravy v lome "Malina" a vykonávanie trhacích prác malého rozsahu: vývrtové odstre ly /primárne a sekundárne rozpojovanie horniny/ a odstrely realizované za účelom očisťovania a úpravy rezov v lome "Malina" 7. výroba biohumusu 8. stolárska výroba 9. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, okrem viazaných a koncesovaných živností 10. opravy motorových vozidiel 11. ubytovacie služby 12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien 13. cestná nákladná doprava 14. predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok 15. prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom hnuteľných vecí 16. prenájom hnuteľných vecí (od 23.6.2005 do 4.8.2009)
 • montáž, oprava a údržba zdvíhacích zariadení (od 18.12.2001 do 22.6.2005)
 • vykonávanie dopravných stavieb (od 18.7.2000 do 22.6.2005)
 • cestná nákladná doprava (od 18.7.2000 do 22.6.2005)
 • nepravidelná autobusová doprava (od 18.7.2000 do 22.6.2005)
 • Základným predmetom činnosti š.p. pre uskpokojovanie verejne prospešných záujmov je: (od 1.1.1993 do 22.6.2005)
 • správa a využívanie lesného a poľnohospodárskeho majetku a prírodných zdrojov a podnikateľská činnosť v oblasti lesnej, poľnohospodárskej, drevospracujúcej a ostatnej s nimi súvisiacej výroby (od 1.1.1993 do 22.6.2005)
 • poskytovanie služieb formou odstrelu zvere a lovu rýb a následný predaj ulovenej zvere a rýb (od 1.1.1993 do 22.6.2005)
 • výroba a predaj sadbového materiálu a sadovnícke práce (od 1.1.1993 do 22.6.2005)
 • výroba biohumusu (od 1.1.1993 do 22.6.2005)
 • porez, výroba reziva (od 1.1.1993 do 22.6.2005)
 • ťažba piesku, štrkopiesku (od 1.1.1993 do 22.6.2005)
 • opravy motorových píl (od 1.1.1993 do 22.6.2005)
 • výroba kovových výrobkov (od 1.1.1993 do 22.6.2005)
 • kováčstvo (od 1.1.1993 do 22.6.2005)
 • zámočníctvo (od 1.1.1993 do 22.6.2005)
 • murárstvo (od 1.1.1993 do 22.6.2005)
 • tesárstvo (od 1.1.1993 do 22.6.2005)
 • obkladačské práce, ukladanie podlahových krytín (od 1.1.1993 do 22.6.2005)
 • klampiarstvo (od 1.1.1993 do 22.6.2005)
 • vykonávanie tepelných a zvukových izolácií (od 1.1.1993 do 22.6.2005)
 • vodoinštalatérstvo (od 1.1.1993 do 22.6.2005)
 • pokrývačské práce (od 1.1.1993 do 22.6.2005)
 • stolárska výroba (od 1.1.1993 do 22.6.2005)
 • projektová čťinnosť v investičnej výstavbe (od 1.1.1993 do 22.6.2005)
 • vykonávanie bytových a občianskych stavieb (od 1.1.1993 do 22.6.2005)
 • kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, okrem viazaných a koncesovaných živností (od 1.1.1993 do 22.6.2005)
 • ubytovacie služby (od 1.1.1993 do 22.6.2005)
 • opravy motorových vozidiel (od 1.1.1993 do 22.6.2005)
Štatutárny orgán
 • riaditeľ:
 • Ing. Ján Jurica
  Jabloňový sad 7/8627
  84106 Bratislava - Záhorská Bystrica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 08.10.2009
  Názov funkcie: generálny riaditeľ
 • Ing. Peter Krpeľan
  Janka Jesenského 719/1
  96263 Pliešovce
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.01.2012
  Názov funkcie: I. zástupca riaditeľa : vedúci oddelenia ekonomiky štátneho podniku
Dozorná rada
 • Ing. Lucia Veselská
  Krížna 4066/5
  81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 15.03.2024
  Názov funkcie: člen
 • plk. Ing. Peter Hiadlovský
  Hlaváčikova 6
  84105 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 07.06.2016
  Názov funkcie: predseda dozornej rady
 • Ing. Richard Hájek
  Lesná 5417/2A
  90101 Malacky
  Slovensko
  Vznik funkcie: 26.09.2014
Ďalsie právne skutočnosti
 • Nová adresa zakladateľa: Ministerstvo obrany SR Námestie Generála Viesta 2 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 832 47
 • . Rozkazom Ministra obrany SR č. 9 zo dňa 14.1.1998 bol odvolaný doterajší riaditeľ a rozkazom zo dňa 14.1.1998 bol s účinnosťou 15.1.1998 menovaný nový riaditeľ. Stary spis: Pš 631
 • Štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou Minister- stva obrany SR, č.j. lO.OO2 zo dňa 3O.l2.l992 podľa §§ l2 a l3 zák.č. lll/9O Zb.
Uložené listiny
 • Ustanovenie člena DR.asice
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Bittara_Jozef_Ing._odvolanie
 • Fekete_Matúš_Ing._menovanie.asice
 • Podpisový_vzor_Matúš_Fekete_Ing..asice
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2023
 • rozhodnutie_vymenovanie člena DR_Lucia Veselská.asice
 • Odvolanie z DR - Bednar.asice
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2022
 • zivnostenský list.asice
 • Doplnok k_ZL
 • Zakladacia_listina
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2021
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Doplnok_17_k_ZL.asice
 • Zakladacia_listina_1_17.asice
 • Odvolanie_člen_DR.asice
 • Menovanie_člen_DR.asice
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • ŽR SR.asice
 • Odvolací dekrét.asice
 • Vymenovací dekrét.asice
 • Podpisový vzor .asice
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Doplnok č. 16 k Zakladacej listine.asice
 • Živnostenský list.zep
 • Úplné znenie Zakladacej listiny.asice
 • Doplnok č. 15 k Zakladacej listine.asice
 • zakladacia listina.asice
 • doplnok ZL.asice
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Podpisový vzor vedúceho o.z..zep
 • Dekrét o odvolaní vedúceho o.z..zep
 • Dekrét o vymenovaní vedúceho o.z..zep
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Banské oprávnenie.zep
 • Zakladacia listina - aktuálne znenie.zep
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Dekrét o odvolaní Ing. Petrasa.zep
 • Dekrét o vymenovaní Ing. Dudáka.zep
 • Podpisový vzor Ing. Dudáka.zep
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Čestné vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • čestné vyhlásenie plk. Ing. Hiadlovský
 • odvolanie z funkcie-Mgr.Čambalík
 • ustanovenie do funkcie-Ing.Hiadlovský
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • člen DR ustanovenie do funkcie Mgr.Čambalík
 • živnostenské oprávnenie
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica č. 3 - zasadnutie Združenia ZV
 • čestné vyhlásenie - Ing. Jurica
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • člen DR-delegovanie-Ing.Hájek
 • zápisnica z mimoriadnej ČS+vyhláenie
 • čestné vyhlásenie - Ing. Hájek
 • dekrét o odvolaní z funkcie-Ing.Jurica
 • dekrét o vymenovaní do funkcie-Ing.Petras
 • podpisový vzor Ing. Petras
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Výročná správa za obdobie 01.01.2013 - 31.01
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • ÚZ 2012 + VS 2012 + AS
 • Zápisnica č. 3 zo zasad. Združenia závodných výborov
 • Rozhodnutie
 • Zakladacia listina
 • Doplnok číslo 13 k ZL
 • Výročná správa 2011
 • Dekrét o odvolaní z funkcie - p. Krpeľan, p. Ziman
 • Dekrét o vymenovaní do funkcie p. Krpeľan, Petras
 • PV
 • Výročná správa 2010
 • Osvedčenie + povolenia
 • Osvedčenei ŽR
 • Oznámenie o ukončení podnikania
 • dekrét o vymenovaní do funkcie
 • podpisový vzor p. Bartošek
 • poverenie p. Bartošek
 • odvolanie z funkcie p. Piecka
 • ÚZ 2009
 • správa audítora 2009
 • výročná správa 2009
 • Menovanie do funkcie + PV
 • Príkazný list
 • Ustanovenie do DR
 • Vymenovanie do funkcie Ján Jurica
 • Podpisový vzor p. Jurica
 • Odvolanie - Ing. Drozd
 • Poverenie - Ing. Jurica
 • Podpisový vzor
 • Účtovná závierka r. 2008
 • správa audítora 2008
 • výročná správa 2008
 • Doplnok č. 9 k ZL
 • Živnostenské listy
 • výročná správa 2007
 • odvolanie z funkcie
 • výročná správa+správa audítora+účtovná závierka 2006
 • dekrét o odvolaní z funkcie
 • poverenie výkonom funkcie
 • podpisový vzor
 • živnostenský list
 • zakladacia listina MO SR
 • podpisové vzory Ing. Jurica, Ing. Šiška
 • koncesná listina
 • výročná správa 2005
 • správa nezávislého audítora 2005
 • účtovná závierka 2005
 • rozhodnutie
 • výpis zo živnostenského registra
 • výročná správa 2004
 • správa audítora k VS
 • účtovná závierka 2004
 • správa audítora k ÚZ
 • schválenie ročnej ÚZ 2004 + návrh
 • dekrét o vymenovaní do funkcie p. Hrib
 • vymenovací dekrét p. Drozd
 • Vymenovanie do funkcie p. Jurica, p. Hrib
 • Odvolanie z funkcie - p. Mathia
 • Podpisové vzory- p. Jurica, p. Hrib, p. Drozd
 • Poverenie- Šišku
 • Mandátna zmluva - p. Drozd
 • Zmluva o výkone funkcie - p. Drozd
 • účtovná závierka 2003
 • výročná správa 2003
 • názor audítora
 • dekrét o odvolaní z funkcie p. Hrib
 • podpisový vzor+dekrét o vymenovaní do funkcie
 • Podpisové vzory - Drozd, Hrib
 • Poverenie - Hrib, Drozd
 • Vymenovanie do funkcie - p. Hrib
 • Odvolanie z funkcie p. Drozd, p. Kolačkovský
 • odvolanie z funkcie - Vitovský
 • vymenovanie do funkcie
 • podpisový vzor Vitovský
 • výročná správa + správa audítora 2002
Dátum aktualizácie
16.07.2024
Domény