GMM spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
1323/L
Dátum vzniku
06.08.1993
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 26.5.2012)
 • vedenie účtovníctva (od 26.5.2012)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 26.5.2012)
 • počítačové služby (od 26.5.2012)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 26.5.2012)
 • sprostredkovanie obchodu a marketing (od 6.8.1993)
 • prípravné, demolačné, prieskumné a podzemné práce (od 6.8.1993)
 • pozemné a inžinierske stavby (od 6.8.1993)
 • výroba stavebných hmôt (od 6.8.1993)
 • prenájom stavebných strojov a zariadení (od 6.8.1993)
 • prenájom nehnuteľností (od 6.8.1993)
 • zobraziť ukončené
 • medzinárodná nákladná cestná doprava (od 23.11.2007 do 25.5.2012)
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 4.10.2007 do 25.5.2012)
 • veľkoobchodná činnosť v plnom rozsahu okrem konces. živností (od 6.8.1993 do 25.5.2012)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ing. Peter Mazúr
  Juraja Slottu 26/2792
  01001 Žilina
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.04.2016
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Jediný spoločník spoločnosti GMM spol. s r.o. dňa 30.11.2021 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti GMM spol. s r.o. so sídlom Juraja Slottu 26/2792, 010 01 Žilina, IČO: 31 590 284 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou MUDr. Peter Mazúr, s.r.o. so sídlom Pod Vinicou 5, 010 04 Žilina, IČO: 47 237 384, ako zanikajúcou a tým sa stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti MUDr. Peter Mazúr, s.r.o..
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 1.6. 1998 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.5.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: 3876
Uložené listiny
 • Dodatok k spoločenskej zmluve zo 28.9.2007
 • podpisový vzor Ľ. Rachler, P. Mazúr
 • Podpisový vzor: Ing.P.Mazúr
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • účtovná závierka 2008+poznámky
 • účtovná závierka 2009 + poznámky
 • Účtovná závierka 2010+pozn.
 • Účtovná závierka 2011+Poznámky
 • Účtovná závierka 2012 + Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka 2005
 • Účtovná závierka 2003,
 • Účt. závierka 2004,
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zmluva o zlúčení.asice
 • Správa nezávislého audítora o zistených skutočnostiach.asice
 • Rozhodnutie jediného spoločníka GMM spol. s r.o..asice
 • Rozhodnutie jediného spoločníka MUDr. Peter Mazúr, s.r.o..asice
 • Zápisnica z VZ z 1/12/04
 • Vyhlásenie správcu vkladu,
 • rozhodnutie jediného spoločníka zo 25.9.2007
 • Koncesná listina zo 28.9. 2007
Dátum aktualizácie
26.11.2022