LKQ SK s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
10987/B
Dátum vzniku
01.01.1994
Konanie menom spoločnosti
V prípade, ak má spoločnosť jedného konateľa, koná a podpisuje tento v jej mene samostatne. V prípade, ak má spoločnosť dvoch alebo viacerých konateľov, konajú a podpisujú v jej mene vždy aspoň dvaja konatelia spoločne.
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 12.1.2022)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (od 12.1.2022)
 • sprostredkovanie služieb (od 12.1.2022)
 • vydávanie časopisov a iných periodických publikácií (od 12.1.2022)
 • predaj motorových vozidiel (od 12.1.2022)
 • prenájom motorových vozidiel (od 12.1.2022)
 • poradenská služba k technickému vybaveniu počítača /hardware/ (od 12.1.2022)
 • poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača /software/ (od 12.1.2022)
 • baliace činnosti (od 12.1.2022)
 • reklamná, propagačná a marketingová činnosť (od 12.1.2022)
 • nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 12.1.2022)
 • prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (od 12.1.2022)
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - zdvíhacích (od 21.8.2019)
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických (od 21.8.2019)
 • Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť (od 21.8.2019)
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 21.8.2019)
 • diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel (od 27.1.2018)
 • predaj jedov a žieravín v maloobchode (od 1.8.2001)
 • obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimoriadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti (od 27.3.2000)
 • obchodná činnosť: náhradné diely pre motorové vozidlá (od 27.3.2000)
 • poskytovanie softvéru-predaj hotových programov, na základe zmluvy s autorom (od 27.3.2000)
 • zobraziť ukončené
 • obchodná a spostredkovateľská činnosť mimoriadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti (od 10.5.1996 do 26.3.2000)
 • obchodná činnosť: náhradné diely pre motorové vozidlá (od 10.5.1996 do 26.3.2000)
Spoločníci
 • ELIT Group GmbH
  Oberneuhofstrasse 6
  06340 Baar
  Švajčiarska konfederácia
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Jan Kubík
  U Kůlen 713
  26716 Vysoký Újezd
  Česká republika
  Vznik funkcie: 01.06.2024
 • Ing. Zoltán Fröhlich
  Janka Kráľa 10875/33
  82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.08.2019
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmluva o zlúčení zo dňa 29.10.2019 vo forme notárskej zápisnice č. N 535/2019, Nz 37086/2019, NCRls 37892/2019.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.11.2017.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.04.2016.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.12.2013.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.05.2013.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 31.01.2013.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.02.2012.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.08.2011
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.5.2010.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.05.2009.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.02.2009.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 10.09.2007 - odvolanie a menovanie konateľa spoločnosti.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.12.2006.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2006.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.06.2005.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.9.2003. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.9.2003. Funkcia konateľa B. Belčičovej sa končí dňom 2.9.2003. Funkcie prokuristu B. Bučka sa končí dňom 20.5.2004.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2001.
 • Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.3.2001.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 20.12.1999, dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.2.2000.
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 29.6.1998, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 28.9.1998, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.7.1998. Spoločnosť prispôsobená ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.7.1997, dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.7.1997. Stary spis: S.r.o. 17921
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 110/93 zo dňa 13.9.1993 podľa § 24, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Zapisuje sa Dodatok: Spoločenská zmluva schválená na Valnom zhromaždení dňa 15.12.1995, ktorou bola zmenená zakladacia listina zo dňa 13.9.1993. Stary spis: S.r.o. 17921
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy LKQ SK zo dňa 11.1.2022
 • Rozhodnutie jediného spoločníka LKQ SK zo dňa 6.9.2022
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Rozhodnutie jediného spoločníka Beladic-Wehrenberg, zo dňa 16.6.2022
 • Čestné vyhlásenie a podpisový vzor konateľa - Petr Wehrenberg, zo dňa 16.6.2022
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika k dozornej rade zo dňa 30.5.2022
 • Čestné vyhlásenie navrhovateľa zo dňa 4.7.2022
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Listina.asice
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spolocnosti zo dňa 5.10.2021
 • Vyjadrenie živnostenského úradu zo dňa 26.11.2021
 • Zmluva o zlúčení vo forme Notárskej zápisnice N 386/2021 zo dňa 5.10.2021
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti LKQ SK s.r.o. zo dňa 5.10.2021
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti ELIT SLOVAKIA s.r.o. zmluva o zlúčení zo dňa 5.10.2021
 • Vyjadrenie dozornej rady ELIT SLOVAKIA s.r.o. k zlúčeniu 2.8.2021
 • Zápisnica z rokovania dozornej rady ELIT SLOVAKIA s.r.o. zo dňa 2.8.2021
 • Na´vrh zmluvy o zlu´cˇeni´ medzi ELIT SLOVAKIA s.r.o. a LKQ SK s.r.o. zo dnˇa 30.07.2021.asice
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
 • Uplne znenie spolocenskej zmluvy zo dňa 5.2.2020
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.8.2020
 • Plnomocenstvo.zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.6.2020
 • Vzdanie sa funkcie konateľa - Jiří Novák, zo dňa 6.5.2020
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 2
 • Rozhodnutie jediného spoločníka ELIT Slovakia s.r.o. z 29.10.2019 o zlúčení.zepx
 • Zmluva o zlúčení zo dňa 29.10.2019 vo forme notárskej zápisnice č. N 5352019, Nz 370862019, NCRls 378922019.zepx
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.2.2020
 • Mimoriadna účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Mimoriadna účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika ELIT SK, zo dňa 29.10.2019
 • Zmluva o zlúčení formou Notárskej zápisnice N 535/2019 zo dňa 29.10.2019
 • Správa auditora k zlúčeniu ELIT SK ,RHIAG SK.
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika RHIAG SK, zo dňa 29.10.2019
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.10.2019
 • 1_ELIT_Rozhodnutie jedineho spolocnika.zepx
 • 2_ELIT_Cestne vyhlasenie a podpisovy vzor konatela_Frohlich.zepx
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka - rozšírenie predmetu činností.zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka - predĺženie funkcie Vydra.zep
 • Živnostenské osvedčenie.zep
 • Súhlas s menovaním Vydra.zep
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti ELIT SLOVAKIA s.r.o..zep
 • Zápisnica o zasadnutí dozornej rady.zep
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • ELIT_SK_Spoločenská_zmluva.zep
 • ELIT_SK_Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • ESK 160414_Podpisovy vzor konateľa.zep
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2014, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
 • výročná správa 2012
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.05.2013
 • Podpisový vzor člena dozornej rady
 • Výročná správa za rok 2011, správa audítora a a účtovná závierka
 • Uplne znenie spolocenskej zmluvy
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika
 • Výročná správa za rok 2010, správa audítora, súčasť účtovná závierka 2010
 • Čestné vyhlásenie a podpisový vzor
 • Výročná správa k 31.12.2009, správa audítora, súčasť účtovná závierka 2009
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.05.2010
 • Splnomocnenie
 • Rozhodnutie jediného spoločníka, plnomocenstvo
 • Výročná správa za rok 2008, súčasťou je správa nezávislého audítora a účtovná závierka 2008
 • Spoločenská zmluva zo dňa 5.2.2009
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.2.2009
 • Claudio Greco - súhlasí s vymenovaním do funkcie člena dozornej rady
 • Marco Riva - súhlasí s vymenovaním do funkcie člena dozornej rady
 • výročná správa 2007
 • Rozhodnutie jediného spoločníka 16.7.2007
 • Cesare Pastore - Súhlas s menovaním člena dozornej rady
 • Gianantonio Bissaro - súhlasí s vymenovaním do funkcie predsedu dozornej rady
 • Luca Tazzioli - súhlasí s vymenovaním do funkcie člena dozornej rady
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.9.2007
 • Podpisový vzor konateľa - Branislav Szmek, zo dňa 11.9.2007
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 7.5.2007
 • Výročná správa za za rok 2006, účtovná závierka a správa audítora
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.6.2006
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.12.2006
 • Podpisový vzor konateľa - Ing. Ladislav Kaňuch
 • Spoločenská zmluva zo dňa 1.8.2006
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2006
 • Účtovná závierka za rok 2005, Splnomocnenie
 • Výročná správa za rok 2005
 • Podpisový vzor - Eduard Janiga
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z dňa 12.10.2005
 • Spoločenksá zmluva - úplné znenie z dňa 2.11.2005
 • Splnomocnenie pre Andreja Maara
 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • účtovná závierka za rok 2004 Výročná správa
 • Podpisový vzor - Ing. Karol Krajník
 • Výročná správa o činnosti, výsledkoch hospodárenia za rok 2003 a Účtovná závierka k 31.12.2003
 • Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2004
 • Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve z 2.9.2003
 • Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia z 2.9.2003
 • Výročná správa za rok 2002
 • Výročná správa za rok 2001
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 12.12.2002
Dátum aktualizácie
19.07.2024
Domény