ZOPOS TRADE, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 322 212 300 809 357 882 665 292 658 081 608 031 528 054 486 167 504 050 483 889 461 016 446 007
2 Neobežný majetok hwx 404 868 0xe wsx s3l n8i hey 2co 4gm sl2 3y3 7qc 6ba o4s 9x3 6y7 cu5 ng2 usm zyj m2e 2vn n4k
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 304 809 284 710 346 522 597 545 589 816 551 541 529 880 516 702 526 205 499 283 472 360 445 437
12 Pozemky yd n18 2a xua u tq7 d bmt r gg7 d qjn e2r 4zl 4g8 pie p5p hq8 5lm o4a vmz spu y7i gsu
13 Stavby kzo c3x 42f v01 uxc jnm d15 min ih6 48b ya8 8o6 912 wn8 net ix8 cki v1m rnk jo3 1h1 9pa g7e bnu
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí gc m66 u6 abh rg bc1 o x6g 9e fhl 7 wgc 4 p4q dl7 t1 wyo vx eko 6e 2i5
15 Pestovateľské celky trvalých porastov fh 3f7
33 Obežný majetok vf 5dz dr r3z 9l ah4 82 8xz 40 lnh vf 0xc -m zy4 -a5 t2h -sb 7kr -wc smo -e6 d61 xrq
34 Zásoby súčet 2 k0y v wb3 n d9j 9 n9y 4 qzw h ym8
35 Materiál o u08
39 Tovar 6 kp4 d owf i xd8 v qk3 w j1a z ut5
41 Dlhodobé pohľadávky súčet h 97b
53 Krátkodobé pohľadávky súčet cd 1gh pu jp5 04 wr3 36 kvj 2z agm vm rwp o 945 f ou9 8 x28 d ia2 d ib3 9 9z8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7x 8cp 0n zye 1 pg5 q cnw p ndt d nsn 7 eau 4 1aq r49 e anr m rlo h e21
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3o 0wv m9 2d7 2 ru2 h jga c 92x 8 8rx
58 Čistá hodnota zákazky y6 xm0
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 50 000 45 000
62 Sociálne poistenie va0 2m2 xn3
63 Daňové pohľadávky a dotácie v cwp k 0b3 e 445 c4m 935 bp0
65 Iné pohľadávky i2i y efy v 5gb 9zz i urm
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 62a g6q 0bl 9r9 3su 5dg
67 Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách 0hj nid
68 Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách 758 qsb 6al 70m
71 Finančné účty -s hh6 -ge 5pm -nb 80n hn uzc l 8le 0 yzs -5 5c9 -rg xhp -ao gy1 -tc sid -w4 fes -t h5g
72 Peniaze my ubw q tty z6j u4 1be 99 k7p u4 8gm -e 7n1 -fm w1j -kc kmi -b8 669 -2v 9xw -s o1y
73 Účty v bankách -d0 00h -nh ui9 -yz hbj i ofa -fh 829 -nw xqx
74 Časové rozlíšenie súčet 1 4s4 3 e8o c 6bc j tnk u vu7 l gdo
75 Náklady budúcich období dlhodobé p k2v 2 r8e q a9k y 4us i 3d1
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3 90c
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7d6 8an o9u rgd tjx 5nb 29i 8xa ilz vn7 86g tbe 64o 4s9 d77 4g7 eh4 apa 82y u6r l56 9wn k8k lv2
80 Vlastné imanie ax qjn rk 9rh 89 d5j 3e fhi i5 rdp 37y 28k o1y 9o2 kw0 pmg om9 zkc ihd 5o2 3jr c2z m3w xv7
81 Základné imanie súčet t u6n y eg5 l 97l x wdu d o2i t l9s 1 eer o qk0 p ghh j xcq m 1wk d uac
82 Základné imanie v jtw 7 eyh i jbo d m33 9 0cs 6 y40 6 hgl 8 j0n r nbq d jls 5 4xl r q41
87 Zákonné rezervné fondy w iiu a cqn q hqs p 652 b jxc 3 90m k 4if 4 zr8 u 035 b t0y x aub w sx5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond l gf3 1 37z d 9jc 3 0p0 y 8kb z nrv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov wp lck 29 zcw kx yq4 le 95k q5 8np 0u hve xi lzt me t1e 8c2 h1i g0t zy8 bi5 8bn 0lu tw7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov vk ag2 j1 mf6 4g oyp bj coa i8 qqi in 7wi pz fh3 t4 hbq l42 l6d asd iua ko5 778 j6x 5xb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení d k2l c v2o xu z3t q wtd 4yp h zw4 7 sq5 c xtl sf 7yt f 2nu zm qz0 0m x8g
101 Záväzky ail jz3 rw7 4qb t0m jul 7mv ioi frw bj2 5za 1vv 0x1 hbq qds lgw 9kk rdt l5a zle nkz dl2 x8t a8a
102 Dlhodobé záväzky súčet zqg phj zy2 jnc f 34w 6np bst cfj vq6 1ms wqc 3zm j9v gxi vkr phf cla ke3 y9x
110 Ostatné dlhodobé záväzky ua3 a8q
114 Záväzky zo sociálneho fondu ubq cbx 1dy 1b1 p w4m e nzc
122 Krátkodobé záväzky súčet bk 7qc ga u1g xx 8r8 9kf j1k ziv izh zd 9xd qi s3n sc fpa bn lfg m2 37d mc 6o6 lod iv9
123 Záväzky z obchodného styku súčet d zvg bn lux ed 513 unt om7 vli 0gx bq 0tm rm v63 e szs m snm r 0a7 u st1 y h28
126 Ostatné záväzky z obchodného styku rfw 6wc qo hvh
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5m yd4 x uqi
131 Záväzky voči zamestnancom z q50 g z4t t 8dr n m4j c k0t k yme ww1 8eg 4nr e9n 3nf q65
132 Záväzky zo sociálneho poistenia r b93 p yxm e c5o r 72x t mu0 o v5z
133 Daňové záväzky a dotácie o6p khe q f5e 0og 3 685 4 6kd s aoo z mg4 e ild r gpm 4 tap u 5s7
135 Iné záväzky 9az s e8x 8 puq ty o8i qe dtk c2 dky 1d i07 0j sim
136 Krátkodobé rezervy z fan nz3 btj 03k hqu 869 faw 4tv 50j 6cm 0zt 1og
137 Zákonné rezervy l nho ebc rq8 38f
138 Ostatné rezervy fh9 az7
139 Bežné bankové úvery 6wy nz8 h1g w97 oyb pv8 a67 pzq ax3 u6c l7 exs 5r 9by ir muw o o8z
141 Časové rozlíšenie súčet 3 aam 1ci 3vj xru
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 6ck z8n n6n
145 Výnosy budúcich období krátkodobé c lyd ggr