ELBH - Slovakia, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
2008/L
Dátum vzniku
21.06.1994
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • prenájom nehnuteľností nebytových priestorov (od 8.3.2004)
 • výroba odsávacích a filtračných systémov (od 8.3.2004)
 • výroba textilných filtrov (od 8.3.2004)
 • výroba a montáž kotlov na drevný odpad (od 8.3.2004)
 • nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla (od 8.3.2004)
 • maloobchod v rozsahu voľnej živnosti (od 26.1.1999)
 • projektová činnosť v investičnej výstavbe (od 21.6.1994)
 • veľkoobch. s obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu (od 21.6.1994)
 • sprostredkovanie obchodu so strojmi a priemysel. zariadením (od 21.6.1994)
 • výroba kovových konštrukcií a ich častí (od 21.6.1994)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na valnom zhromaždení dňa 2.12.2003 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.4. 1998 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.3.1994 podľa §§ 24, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5584
Uložené listiny
 • účtovná závierka 2007 + VS
 • účtovná závierka 2008+poznámky+výročná správa+SNA
 • účtovná závierka 2009 + poznámky + VS + SNA
 • účtovná závierka 2010 + poznámky + VS + SNA + zápisnica 25.06.2011
 • Účtovná závierka 2011+Poznámky
 • Účtovná závierka 2012 + Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • zápisnica z MVZ 27.04.2009
 • spoločenská zmluva úplné znenie k 05.05.2009
 • zápisnica z VZ dňa 29.06.2009
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Zápis val. zhromaždenia, podpisový vzor
 • Účtovná závierka 2006+VS+SNA
 • Účt. závierka 2005, audit. správa, výročná správa,
 • Zápisnica z MVZ z 19/12/05
 • Úplné znenie SZ + Dodatok 4 z 20/3/06
 • Účtovná závierka 2004 + VS
 • Spoločenská zmluva, dodatok č. 3, zápis val. zhromaždenia
 • Výročná a audítorská správa, účtovná závierka 2003
 • Spol. zmluva, zápis val. zhromaždenia
 • Spol. zmluva
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum aktualizácie
10.12.2019
Domény