H.I.B.A., s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
2407/L
Dátum vzniku
10.01.1995
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • vedenie účtovníctva (od 19.5.2009)
 • sprostredkovanie, predaj, leasing a prenájom motorových vozidiel (od 10.1.1995)
 • sprostredkovanie obchodu (od 10.1.1995)
 • prenájom leasing a sevis strojov a prístrojov bez obsluhy (od 10.1.1995)
 • veľkoobchod so strojmi, technickými potrebami (od 10.1.1995)
 • obchodná činnosť v rozsahu voľných činností (od 10.1.1995)
 • veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom (od 10.1.1995)
 • sprostredkovanie obchodu s technickými chemikáliami (od 10.1.1995)
 • veľkoobchod s farmateutickými výrobkami (od 10.1.1995)
 • regenerácia a čistenie ropných olejov (od 10.1.1995)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Anna Hricová
  Smreková 6/34
  Žilina
  Slovensko
  Vznik funkcie: 29.06.1998
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na valnom zhromaždení dňa 27.12.2002 bolo schválené uplné znenie spoločenskej zmluvy.
 • Na Valnom zhromaždení konanom dňa 29.6.1998 bol schválený dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve.
 • Zmeny boli schválené valným zhromaždením dňa 10.7.1995 Dodatkom č. 1.
 • Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 10.7.1995 a bol prijatý Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 245/1994 zo dňa 27.12.1994 podľa §§ 57, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6636
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
 • Zápisnica z VZ zo dňa 5/5/09
 • živnostenský list zo dňa 12/5/09
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 5/5/09
 • účtovna závierka 2007
 • Spoločenská zmluva, zápis val. zhromaždenia,
 • Účtovná závierka 2003,
 • Spol. zmluva, zápis val. zhromaždenia, účt. závierka,
Dátum aktualizácie
14.02.2024