H.I.B.A., s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012
1 SPOLU MAJETOK 36 548 41 097
33 Obežný majetok gk ncg br ax3
34 Zásoby súčet ewg zi7
39 Tovar b44 2ed
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d8 cqf kz 7r7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v onq dg iul
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3 iag 17 cdh
62 Sociálne poistenie 2 ny3
63 Daňové pohľadávky a dotácie e q4u z mjo
65 Iné pohľadávky z1 0vd rf yor
71 Finančné účty p 106 x yb7
72 Peniaze x blq u 9pg
73 Účty v bankách jm 5 j9k
74 Časové rozlíšenie súčet jb h7
76 Náklady budúcich období krátkodobé n2 38
PASÍVA 2011 2012
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY jk mds ms lmz
80 Vlastné imanie u8 01p xq 8bk
81 Základné imanie súčet q kxd j zt4
82 Základné imanie 3 f77 f 0qe
87 Zákonné rezervné fondy s pgy c g5l
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond j lsw w e44
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6 v6e
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1 x99
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 b2b -o4k
101 Záväzky 3p 4p4 89 5kx
102 Dlhodobé záväzky súčet ucv 7ag
114 Záväzky zo sociálneho fondu h51 klw
122 Krátkodobé záväzky súčet m6 67n 5b vmo
123 Záväzky z obchodného styku súčet sy c8h jp rtw
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 37g -rs3
131 Záväzky voči zamestnancom -riy
132 Záväzky zo sociálneho poistenia aem v 7h1
133 Daňové záväzky a dotácie wsf yu8
135 Iné záväzky -jop