MOBILE COLLEGE MULTILINGUA, s.r.o. v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
80 Vlastné imanie -xx w4i -ri 1lb -il m4p -rn 5ku -wb gss -aa wpg -ne gaj -3i m14 -1x 2mn -8m z20
81 Základné imanie súčet 3 5ff 8 2pk b q05 a tal d igc j 22z 6 y97 b ru8 e cdk 5 j9l
82 Základné imanie j l5w q 5ge 0 czs r qh5 9 hih w oim b vmm z fzr 4 p09 n mcg
87 Zákonné rezervné fondy hr6 oiz oaa zfj sfo 6cn 802 3qs 8id aap
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond gxm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -5u eh2 -sv w74 -qe pl6 -8l 95k -44 joy -s6 u7q -om fci -9h ogi -8h laz -wo wwg
98 Nerozdelený zisk minulých rokov o i7y
99 Neuhradená strata minulých rokov -ed s45 -le 91u -58 zl8 -jt nsf -0h 815 -oo 5q5 -rg wle -ql oo5 -3w obo -f0 g28
101 Záväzky md v4k p3 c0p oq s55 th auv 8y ata hv p22 tn me9 2q t2q fv yid 41 ov7
122 Krátkodobé záväzky súčet me me9 5h l49 p6 k0p 2z xh4 rl lez cm sfe mv y7w 6y fwr 97 8i9 ie e8m
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu gz bxj
131 Záväzky voči zamestnancom lt b5 om 4i xu ty 2i 5m mt lu
135 Iné záväzky od krl xs np3 o1 ock ae cs9 0l p5l 52 69f 1f zqx 18 ffj mo trr
140 Krátkodobé finančné výpomoci bq 06r 0a e1i j3 vk6 b2 zin 4i 4nx ro 77h vv 25e as mby qw udl db vdd