VARES, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
2945/S
Dátum vzniku
31.08.1995
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • poskytovanie ubytovacích služieb bez prevádzkovania pohostinských činností (od 7.7.2010)
 • vysielanie v káblových rozvodoch na šírenie nezmenených programov v káblových rozvodoch v zmysle vydanej Licencie TKR/ 107, vydanej Radou SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (od 5.8.1999)
 • vysielanie v káblových rozvodoch na šírenie vlastných programov v káblových rozvodoch v zmysle vydanej Licencie T/ 96, vydanej Radou SR pre rozhlasové a televízne vysielanie (od 5.8.1999)
 • projektová činnosť v oblasti budovania telekomunikačných rozvodov (od 17.1.1997)
 • technická a inžinierska činnosť vo výstavbe televíznych kábelových rozvodov (od 17.1.1997)
 • montáž elektronických zariadení a systémov, meracej a regulačnej techniky (od 17.1.1997)
 • zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení: telekomunikačných vedení (prenosových ciest) mimo jednotnej telekomunikačnej siete (JTS), pripojovaných na jednotnú telekomunikačnú sieť (od 17.1.1997)
 • technické zabezpečenie prevádzky televíznych kábelových rozvodov mimo jednotnej telekomunikačnej siete (od 17.1.1997)
 • vývoj, výroba, odbyt a servis elektronických zariadení a systémov (od 31.8.1995)
 • vývoj, výroba, odbyt a servis meracej a regulačnej techniky (od 31.8.1995)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (od 31.8.1995)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (od 31.8.1995)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • . Na valnom zhromaždení konanom dňa 1.2.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a bolo vyhotovené jej úplné znenie.
 • . Na valnom zhromaždení konanom dňa 2.7.1999 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
 • Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 13.2.1998 a 27.11.1998 a Dodatoka č. 4.
 • Na valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 15.5.1997 bola schválená zmena spoločenskej zlmuvy.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 13.6.1996 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
 • Na Valnom zhromaždení konanom dňa 07.05.1996, bol schválený Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.8.1995 podľa § 24, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7848
Uložené listiny
 • účtovná závierka 2005
 • zápisnica z valného zhromaždenia
 • účtovná závierka 2006
 • účtovná závierka 2007
 • účtovná závierka 2008
 • ÚZ 2009+zápisnica z val.zhromaždenia
 • účtovná závierka 2010 + zápisnica
 • SZ
 • Zápisnica VZ
 • ŽL
 • ÚZ 2011 + zápisnica z VZ
 • Zápis z VZ
 • Účtovná závierka 2002
 • Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka 2003
 • DODATOK č. 6
 • účtovná závierka 2004
 • SZ + Dodatok č. 7
 • dodatok č. 8
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • ÚZ 2012 + zápisnica
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • zápisnica z MVZ.zep
 • zmluva o predaji časti podniku 1.zep
 • zmluva o predaji časti podniku 2.zep
 • plnomocenstvo.zep
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • Zápisnica z MZV.zep
 • Zmluva o predaji časti podniku.zep
 • zmluva o predaji časti podniku.zep
 • zápisnica z VZ.zep
 • Zmluva o prevode časti podniku.zep
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • Zapisnica z VZ.zep
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica z VZ.asice
 • Dodatok č.9.asice
 • Spoločenská zmluva úplné znenie strany 9-18.asice
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Kúpna zmluva dodatok č 1.asice
 • Zápisnica valné zhromaždenie.asice
 • Prezenčná listina.asice
 • Zmluva o predaji časti podniku.asice
Dátum aktualizácie
22.09.2022
Domény