MAKOMA spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
2971/S
Dátum vzniku
19.09.1995
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 19.9.1995)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 19.9.1995)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 19.9.1995)
 • prenájom priemyselného tovaru (od 19.9.1995)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • . Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 29.12.2000 a Dodatku č. 3.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 31.8.1999 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
 • Valné zhromaždenie konané dňa 09.06.1998, rozhodlo o zmene Spoločenskej zmluvy vo forme Dodatku č. 1 v zmysle ust. zák. č. 11/98 Z.z. Starý spis S.r.o. 7910
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.8.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7910
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • ÚZ 2012 + Zápis
 • ÚZ 2011 + zápis z valnej hromady
 • ÚZ 2010+zápisnica z valného zhromaždenia
 • ÚZ 2009
 • zápisnica z valnej hromady
 • ÚZ 2008
 • účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka 2006
 • Zápis zo zasadnutia valnej hromady
 • zápisnica zo zasadnutia valnej hromady
 • účtovná závierka 2005
 • Účtovná závierka r. 2004
 • účtovná závierka 2003
 • ÚZ 2002
 • SZ
 • ustanovenie do funkcie - podpisový vzor
 • účtovná závierka - 2001
Dátum aktualizácie
20.04.2024
Domény