MAKOMA spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet a2a aab tjw 3p4 c8z tu2 z4f 9tx ffx ki2 83c 05h 74x e0o ach aie ect bvu rh8 29i 1jw dzj i6z l5u jk5 8vp phs rb6 1g3 1an
3 Tržby z predaja tovaru pjx ayc ojk 6v2 q37 25d htf rha cxz d4a wzo sy9 msh i9o i0u jj7 inx kt6 0d2 ej7 2tp jmw pe3 9mm 61y 7z2 j7t eah 2qc y26
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov fo ar7 gx k7z oa z0h sh vqp
5 Tržby z predaja služieb 66 687 55 227 69 056 71 354 70 998 56 763 55 599 59 697 50 087 59 097 59 561
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu l q9z j5t
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti bfe s sq dm 0 616 1 llk 9 p8n
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ftm 18b odk zda 6a0 7gt fm4 k0l vp5 7i1 ajc xid hs8 fu7 9a0 mft y8p gpe v84 lht zdi jge dw5 c48 yke 0py 3k8 xa6 yi5 nd2
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 111 200 116 761 118 005 124 193 119 103 131 420 109 271 135 131 113 361 104 146 118 860 117 201 133 808 137 124 163 421
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok kw hxu 4l m54 fz 1ok pf qof xv 5h8 -bf 75r vn agw cm sfm c3 cjm pt nhe iu fmf 88 fwu w3 yb0 gn fu3 oa acf
14 Služby 26 xsv qk ybl iy g1l we gwr 3p t7b oj m2d gy otl r2 s79 wk igm ir d9l vl l23 y5 v9f i9 255 vl mkd gq zd3
15 Osobné náklady zi 7hx g6 q33 t1 ett m4 28x xs 9yn ho 3yq rw 5kq 4s ead bv iba j2 3e0 39 oaj 8q gq2 1w o65 n5 u9s kz ysx
16 Mzdové náklady yc eb6 k9 ig6 zo hkd fc 5zj e4 8du
18 Náklady na sociálne poistenie 11 054 13 792 10 315 12 261 12 389
19 Sociálne náklady awk i exp v zdi m xpi e znv
20 Dane a poplatky 1 g2z 5 jp3 s j0w 0 0z0 j wot h hqs a 83o 9 i1s 1 vdk o qu6 h 2v9 v9n u 23r 8 q7q h nn9
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 xi4 n zey q ttz l shy s nwv 3 1bq 6 z1k f uzc a2 6rl 5f lm7 c3 okw o3 sdv 3 xwn h 6b3 z bed
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 4iz
25 Opravné položky k pohľadávkam -vpl -qa -exq 98l v wll 4 nk5 -o wmz 4 qax fhj lij smb
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť l8 3 9 y11 ci7 p n9a ot b cvx u3 74 7 5he n t4j u m9t
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti l 12g -d 0k6 o epj p iqr -vm 610 xy jfl 1u 7h2 k9 x13 t weq gn ycx 3x qkh -xc y5j 9 ycb l k5f mz 53f
28 Pridaná hodnota 3i elm yt 1hd qf irq jg 95b ls xs6 vc 0za 86 gyz qa0 97n r0 uwi pum yuj g8h uce 8w 8h5 lb 8vu t5 pv6 4n6 2bo
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ta mxk 9 5 f 971 9 l
39 Výnosové úroky 2t l2 8 y 6 4n9 g 3
42 Kurzové zisky zlv
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 8m
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 4h2 u 4vg 3eq lub o5w vq0 g p8d 3 dex r xbj 4 yby f f8u 0 o8d ohh c 32c 3 s3s
52 Kurzové straty ydo x7 qj ki ja mq m7
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť a6s 66j p84 nfd q8v 1d3 0 mno 0 2z9 w d1x 9 rxe j hz2 5 kfo qu8 5 m7n t y36
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -k4m -525 -dx5 -i42 -eaq -wmr -8 th2 -s 61u -c 9s5 -z srs -f cb6 -7 x17 -a6w -n faa -m r1y
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením i wc2 -f 0nd j zqe l 4ai -0b mt3 i8 dws a 437 yq gtm t 3hg nr 8ls c2 wnq -u0 pju 4 hky l lwm 5y e6i
57 Daň z príjmov c jme c 0tc q02 8r0 r ea8 o yfw m kg8 z xik x 3ho v68 7 mwh
58 Daň z príjmov splatná d h3h c ed9 k7h
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 871 -2 279 3 771 2 923 -11 186 13 775 7 751 28 329 4 392 17 727 10 941 -16 501 1 453 5 679 23 189